Bredbandsutbyggnaden i Jönköpings län går snabbare än riksgenomsnittet

Bredbandsutbyggnaden i Jönköpings län går snabbare än riksgenomsnittet

En man lägger ut fiberkabel
Utbyggnaden av bredband i Jönköpings län går snabbare än riksgenomsnittet, visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

I oktober 2019 hade 82 procent av hushållen i Jönköpings län tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/sek. Fortfarande ligger länet under riksgenomsnittet, men avståndet minskar snabbt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 som nyligen presenterades.

– Det är glädjande att utbyggnadstakten av bredband i Jönköpings län är så hög, men det finns mycket kvar att göra tills vi nått målet och många av de svåraste delarna finns kvar att bygga ut, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Vetlanda snabbaste tillväxten

Bland länets kommuner har Värnamo kommun kommit längst med 92 procent fiberanslutna hushåll, medan endast 59 procent av hushållen är anslutna i Mullsjö kommun.  Vetlanda kommun har det senaste året haft den snabbaste tillväxten med en ökning från 70 till 80 procent.

Når inte målet

Regeringens mål är, liksom det regionala bredbandsmålet, att 95 procent av de svenska hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Det mesta talar för att målet inte kommer att nås, vare sig i Jönköpings län eller i riket som helhet.

– Idag har 93 procent av hushållen inom tätort eller småort i Jönköpings län tillgång till fast bredband, säger Erik Bromander, regional sektionschef för samhällsbyggnad och tillgänglighet. Mycket finns dock kvar att göra tills vi når målet, eftersom landsbygden släpar efter. Det är där de största bristerna finns. Samtidigt är det på landsbygden den starkaste ökningen sker.

Bara under det senaste året har andelen hushåll på landsbygden med fast bredband ökat från 42 till 53 procent i länet. Störst ökning visar Jönköpings kommun som har ökat från 20 till 35 procent. Aneby kommun ligger i topp där 76 procent av alla hushåll på landsbygden har tillgång till fast bredband. Lägst siffra har Mullsjö med 7 procent.

Bredbandstillgång allt viktigare

Konsekvenserna av de senaste veckornas coronaepidemi har tydligt belyst betydelse av tillgång till säkra och robusta möjligheter till digital kommunikation.

– Aldrig tidigare har behovet av god uppkoppling varit så tydligt som de senaste veckorna, säger Kristina Athlei. För skolan har uppkoppling i hemmen och därmed möjligheten till distansundervisning varit avgörande för att snabbt kunna ställa om och hantera sin verksamhet utifrån de åtgärder som samhället behövt göra. För många människor har också bredbandsuppkopplingen gjort det möjligt att kunna jobba hemifrån. För företagen i länet är tillgång till stabil uppkoppling en ren hygienfaktor som kan vara avgörande för deras överlevnad, oavsett om de verkar på landsbygd eller i tätort.

Bakgrund

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2019.

Statistik över bredbandtillgång för länets kommuner och länen i Sverige: https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/digitalisering-och-bredband/?accordionAnchor=1981

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om strategin: Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi 

Kontaktperson:
Erik Bromander
Regional sektionschef för samhällsbyggnad och tillgänglighet
E-post: erik.bromander@rjl.se
Mobil: 073-0853363

 

  • Löpsedel
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Utveckling i Jönköpings län
  • Regional utveckling regionledningskontoret