Coronapandemin synliggör det digitala utanförskapet

Coronapandemin synliggör det digitala utanförskapet

Ett äldre par som håller i varsin surfplatta.
Region Jönköpings län har tagit initiativ till nytt projekt som ska motverka digitalt utanförskap. Foto: mostphotos.com

Rätten att vara delaktig i samhället är inskriven i vår grundlag. Effekterna av Coronapandemin med både social distansering och isolering för vissa riskgrupper har visat hur sårbar denna rätt är för de grupper som inte är delaktiga i eller har tillgång till det digitala samhället.

Vi lever i en allt mer digitaliserad värld. Alla invånare har dock inte lika möjligheter att hänga med i utvecklingen när nöje, samhällstjänster, banker och sociala kontakter flyttar online. För att motverka digitalt utanförskap har Region Jönköpings län tagit initiativ till ”Koppla upp-dagarna” som pågår den 29 juni – 26 juli. Målet är att bidra till en mer öppen och tillgänglig region genom att få fler invånare att bli digitalt delaktiga.

”Digitaliseringen påskyndas”

– Digitaliseringen i samhället kommer att påskyndas av den pågående pandemin, säger Rune Backlund, regionråd (c) och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. På allt fler områden kommer medborgarna att erbjudas digitala lösningar. Region Jönköpings län har tillsammans med andra samhällsaktörer en viktig uppgift i att minska det digitala utanförskapet bland länets invånare. ”Koppla upp-dagarna” är i ett led i detta arbete.

Hjälp bli mer digitalt aktiva

Under perioden som satsningen pågår kommer det finnas både fysiska och digitala mötesplatser runt om i länet där länsinvånare kan få hjälp att bli mer digitalt aktiva. Lite extra fokus läggs på att nå folk på landsbygden där lanthandeln eller den lokala bensinmacken kommer fungera som mötesplats. Samarbete kommer också ske med föreningar eller liknande som ofta kommer i kontakt med personer som lever i digitalt utanförskap. På en särskild webbplats kommer det dessutom finnas korta instruktionsfilmer som visar hur vanliga digitala tjänster fungerar.

”Bryta digitala utanförskapet”

– På senare år har allt fler myndigheter och samhällsinstitutioner lämnat den fysiska närheten till förmån för en digital närvaro, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. Det positiva är att det skapar förutsättningar för likvärdiga möjligheter att ta del av samhällstjänsterna oavsett bostadsort. Men det är också en stor utmaning för människor som inte är så digitala. Därför satsar vi nu i samverkan länets kommuner och civilsamhället på att bryta det digitala utanförskapet. Satsningen är en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län och den särskilda digitaliseringsstrategi som vi arbetar efter.

Kontaktpersoner:

Rune Backlund (c)
Regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tel: 070-279 61 57
rune.backlund@rjl.se

 Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
Tel: 070-082 28 89
kristina.athlei@rjl.se

 

  • Löpsedel
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Utveckling i Jönköpings län
  • Regional utveckling regionledningskontoret