Coronaviruset har gett stort genomslag för digitala vårdmöten

Coronaviruset har gett stort genomslag för digitala vårdmöten

En manlig läkare syns i en ipad
Det digitala vårdmötet mellan patient och sjukvården har fått sitt stora genombrott som en effekt av coronaviruset. Kontakten med den egna vårdcentralen har ökat kraftigt som en följd av strategin ”digitalt först” i primärvården. Foto: Johan W Avby
En manlig läkare syns i en ipadporträtt av en man

Det digitala vårdmötet mellan patient och sjukvården har fått ett genombrott på grund av coronapandemin. Kontaktmöjligheterna är flera och vinsten är minskad smittrisk och att skyddsutrustning sparas.

 – Sedan vecka 12 har vi sexdubblat de digitala vårdmötena, från cirka 150-200 ärenden per vecka till cirka 1 200 ärenden. Det digitala vårdmötet som patienten har med den egna vårdcentralen har gått från nästan noll till fler möten än vi har i det gemensamma utbudet Bra Liv nära som vi byggt upp under fyra år!

Det säger Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef för Bra Liv nära, en av de digitala kontaktvägarna till vården genom appen med samma namn.

Digital strategi antagen

Coronapandemin har lett fram till en digital strategi för Vårdcentralerna Bra Liv som anger att det digitala vårdmötet ska vara förstahandsalternativet.

Sedan tidigare finns Bra Liv nära, där patienterna kan boka in ett digitalt vårdbesök till olika yrkeskategorier i den gemensamma organisation som alla Bra Liv:s vårdcentraler driver gemensamt.

Nu har det också tillkommit möjlighet att i samma app välja tid för kontakt med olika yrkesgrupper på den vårdcentral som patienten valt att tillhöra.

”Utbudet ska breddas”

– Ännu så länge är det främst tider till läkare och psykosociala team som efterfrågas. Men utbudet kommer att breddas undan för undan, säger Ulf Österstad.

I tjänsten finns också en meddelandefunktion. Patient och vårdgivare kan utbyta meddelande med varandra om allt ifrån recept till uppföljningar av tidigare videomöte.

– Användningen av meddelandefunktionen har ökat kraftigt i den centrala Bra Liv nära-funktionen. Här finns en stor potential att bland annat avlasta telefonsamtalen om också alla vårdcentraler öppnar upp möjligheten till meddelanden, säger Ulf Österstad.

Bokar själv och slipper resa

Ett effektivare vårdmöte, där patienten själv bokar en tid som passar, slipper resa och sitta i väntrum och kan utbyta meddelanden när det passar, har tidigare varit huvudargumenten för digitalt vårdmöte. Coronapandemin har gett nya och fler argument:

– När vi började med detta handlade det om att den som ville och kunde hade möjlighet att boka ett digitalt vårdmöte, vilket gav mer resurser för de patienter som behövde ett fysiskt besök. Nu handlar det också om att digitalt vårdmöte blir förstahandsvalet för att undvika risken för smittspridning om patienten har luftvägssymptom, säger Ulf Österstad.

Coronaviruset lett till ny rutin

Coronaviruset har också lett till en ny rutin, där den som kontaktar sin vårdcentral eller 1177 för luftvägssymtom, slussas vidare till ett digitalt vårdmöte med läkare, som kan ske med den egna vårdcentralen, med Bra Liv nära, eller genom den nya appen Vårdmöte Region Jönköpings län, för de privata vårdcentralerna.

– Vårdgivaren kan då ofta göra en säker bedömning och ge egenvårdsråd, utan att patienten behöver besöka de särskilda infektionsmottagningar primärvård som öppnats. Vi vill att den digitala möjligheten ska uttömmas först, inte minst för att minska de fysiska kontakterna och skydda de äldre, säger Ulf Österstad.

Även om de digitala vårdmötena ökar kraftigt är de fortfarande en mindre del totalt.

– Förra året hade primärvården en miljon kontakter. Med bibehållen volym av digitala vårdmöten kommer det att innebära omkring 60 000 digitala besök i år.

”Vi får ett helt annat landskap”

Samtidigt finns det framtidsprognoser på att kanske 50 procent av alla vårdkontakter kan ske digitalt.

– Efter coronapandemin kommer vi att vara i ett helt annat landskap, säger Ulf Österstad.

Han ser framför sig att det digitala vårdmötet med enskilda vårdcentraler kommer att öka i omfattning, samtidigt som den gemensamma tjänsten Bra Liv nära också utvecklas, bland annat genom pilotverksamhet med artificiell intelligens.

– Den stora volymen blir kontakt med respektive vårdcentral, medan vi har spets och samarbete genom Bra Liv nära. I och med att vi har digitala ”lokaler” så kan vi också möblera om blixtsnabbt.

Ny kontaktväg

Ett sådant exempel är särskild infektionsmottagning primärvård i Eksjö, som man också kan nå genom ett val i Bra Liv nära, att använda för läkarkontakt på plats där.

– Vi funderade på hur vi kunde svara upp till den satsning som nu sker på särskilda infektionsmottagningar. Detta är ett sätt att ta det digitala vårdmötet till en nivå till, säger Ulf Österstad.

”Kontaktvägar som patienterna har förtroende för”

Han räknar med att det digitala vårdmötet får allt större betydelse de närmaste åren, både för sjukvården och patienten.

– Som attraktiv arbetsgivare kommer vi att se en förflyttning till mer arbete hemma för våra medarbetare. Samtidigt måste vi förstå att patienterna kräver den här kontaktvägen. Det är en hygienfaktor för att patienterna ska ha förtroende för oss. Likväl som man hos banken har både en personlig kontakt och internetbank, vill man hos oss ha både digital kontaktväg och möjlighet till fysiskt besök, säger Ulf Österstad.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård