Covid -19: Samlad lägesrapport vecka 9

Covid -19: Samlad lägesrapport vecka 9

En graf på andelen positiva provsvar.
Andelen provtagna som är positiva för covid -19 ökar och ligger på ca 16 procent. Foto: Region Jönköpings län

Vi har nu gått igenom ett år av pandemi. Vi ser en trötthet hos befolkningen, men det är viktigare än någonsin att titta på hur läget är. Det verkar som att vi är i en uppåtgående fas. Vi ser en ökning på runt tio procent i antalet nya fall.

Vi kan inte riktigt slå fast att vi är i en tredje våg då vi inte haft någon markerad dal som en del andra regioner haft. Men vi ser att det ökar just nu.

Antalet som provtar sig ökar. Andelen positiva prover ligger på 16 procent, här ligger vi bland de  högsta i landet.

Ökningen under vecka 8 var högst i åldern 10-19 år, vilket kan vara effekt av att många har varit lediga och umgåtts med varandra på ett annat sätt än till vardags. Vi ser ett trendbrott i gruppen 70+ som nu börjat öka igen. Vi ser även fall av allvarligt sjuka även i yngre åldrar.

En del av förklaringen till ökningen kan ligga i att den brittiska virusvarianten ökar. Många av de positiva proverna har typats, och där ser vi en snabb ökning av brittiska varianten och vi tror att den är på väg att ta över och bli dominerande. Troligtvis är den mer smittsam.

Skärpta rutiner för smittspårning

Folkhälsomyndigheten har skärpt rutinerna för smittspårning. Nu ska smittspårning gå tillbaka till 48 timmar före symtomdebut.

Alla hushållskontakter till en smittad ska provtas inom 5-7 dagar efter att den smittade uppvisat positivt prov. Hushållskontakterna ska alltid vara hemma tills provsvar kommit. Detta gäller alla från högstadieålder och uppåt.

Det ska även ske en utökad provtagning av närkontakter på till exempel arbetsplatser.

Vaccinering

Vaccinationen fortgår och till och med vecka 8 hade Region Jönköpings län totalt 32 092 givna doser. 19 992 personer har fått minst en dos, och 12 100 personer är fullvaccinerade med två doser.

IVA

Belastningen på IVA är fortsatt hög sedan lång tid tillbaka. Onsdag 24 februari 2021 begärdes hjälp via SKRs nationella larmyta till följd av en kontinuerligt hög beläggning och långvariga anvisningar på krislägesavtalet.

Förstärkning i form av medarbetare var inte aktuellt men flera regioner har möjlighet att ta emot IVA-patienter. Vi förflyttar nu vid behov IVA-patienter utomläns.

Målsättningen är att IVA ska gå ur krislägesavtalet under den närmaste månaden.