Folktandvården öppnar åter upp för vissa behandlingar

Folktandvården öppnar åter upp för vissa behandlingar

I mitten av april beslutade Folktandvården, Region Jönköpings län, att på grund av det nya coronaviruset tillfälligt upphöra med vissa behandlingar som skapar kraftig vattendimma, så kallad aerosol. Nu öppnar Folktandvården åter upp för att utföra aerosolbildande behandlingar efter att rutiner och arbetssätt säkrats för att ge en trygg miljö för både patienter och medarbetare.

Den 14 april beslutade tandvårdsledningen om ett tillfälligt stopp för aerosolbildande behandlingar. Framförallt berördes behandlingar där utrustning med vattenkylning som bildar kraftig vattendimma används, exempelvis vissa borrar och ultraljudsinstrument.

– Det tillfälliga stoppet för vissa behandlingar var en försiktighetsåtgärd av arbetsmiljöskäl, utifrån att det inte kan uteslutas att aerosoler kan sprida smitta. Vi har sedan dess arbetat med frågan för att säkerställa att alla behandlingar sker med en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

I de nya rutinerna ingår till exempel användning av så kallad kofferdam, en gummiduk som isolerar tanden från saliv, samt behandling med handinstrument.

– Folktandvårdens uppdrag från Region Jönköpings län är att så långt det är möjligt bedriva normal verksamhet, säger Agnetha Bartoll. När vi nu har säkrat rutinerna är det viktigt att utföra så stor del av behandlingarna som möjligt igen. Både för invånarnas skull, för Folktandvården och för samhället i stort.

Agnetha Bartoll flaggar för att vissa behandlingar även fortsättningsvis endast utförs om de inte kan skjutas upp:

   – Viss skyddsutrustning i Folktandvården är densamma som behövs inom sjukvården. Därför används den på ett klokt sätt, så att vi inte medverkar till att förvärra en redan ansträngd situation när det gäller tillgången på skyddsmaterial.

– Kunskapsläget om covid-19 förändras hela tiden, så vi kan inte heller helt utesluta att vi kan få andra direktiv längre fram, säger Agnetha Bartoll.

 

Kontaktperson
Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör
070-632 53 32
agnetha.bartoll@rjl.se

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folktandvården
  • Folktandvården
  • Tandvård