Grön laser och ändrade arbetssätt på urologen minskade väntetider

Grön laser och ändrade arbetssätt på urologen minskade väntetider

En operationssituation där två personer tittar noga på en skärm. Överallt lyser det grönt.
Genom teknik med grön laser har väntetiderna till operation för förstorad prostata minskat rejält. Teamet kring patienten arbetar idag också på ett annat sätt, berättar överläkare Heimo Lücht. Foto: Johan W Avby

På den länsgemensamma urologkliniken på Värnamo sjukhus blev väntetiderna för operation allt längre under pandemin. Men tack vare ny operationsteknik med grön laser och ändrade arbetssätt kunde väntetiderna kortas drastiskt under våren 2022.

- Våra patienter är äldre män med förstorad prostata, män som av tradition inte höjer sin röst utan väntar. De kan ha kateter och många blir socialt isolerade med sina kissbesvär, säger Heimo Lücht, överläkare vid urologkliniken.

Var tredje man över 50 år drabbas av förstorad prostata. Det är oftast ett ofarligt tillstånd men kan försämra livskvaliteten då det kan bli svårt att kissa. En del behöver kissa ofta, och för att förhindra urinvägsinfektioner kan en kateter sättas in. Men genom en enkel operation kan urinröret få mer plats och mannen kan kissa som vanligt igen.

Längre väntetider

Väntetiden för operation av godartad förstorad prostata ökade under pandemin, då allvarligare åkommor prioriterades på den länsgemensamma urologkliniken på Värnamo sjukhus. I september 2021 var väntetiden 14 månader. Under samma månad fick kliniken grön laser och i maj 2022 var väntetiden två månader. Genom att operera med grön laser vaporiseras vävnaden, vilket gör att det inte blöder lika mycket som efter en traditionell operation, då patienten fick stanna kvar på sjukhus minst ett dygn.

- Efter en operation med grön laser kan patienten gå hem samma dag och katetern avvecklas dagen efter på vårdcentralen, säger Heimo Lücht. Resultatet av operationerna är lika bra som när den traditionella operationstekniken används.

Nya arbetssätt

Förutom att väntetiderna har kortats så har även kostnaden per patient minskat. Men det är inte bara förbättrad teknik som ligger bakom kortare väntetider. Arbetssätten och rollerna på kliniken har också ändrats.

- Vi har startat ett unikt samarbete mellan operation och mottagning, berättar Heimo Lücht. Vi sammankopplar olika avdelningar som i vanliga fall inte arbetar så nära varandra. Vi har sjuksköterskor från mottagningen på plats under operationen. De har fått speciell utbildning kring just grön laser. Sjuksköterskorna har även lärt sig att göra undersköterskans arbetsuppgifter under operationen så vi verkligen kan arbeta flexibelt. 

- Vi har plattat ner pyramiden genom att läkaren hjälper till mer med olika uppgifter under och kring operationen. Läkaren kan exempelvis hjälpa patienten att förflytta sig till uppvakningsavdelningen. Det gör att läkaren pratar mer med patienten och det skapar trygghet inför att de ska gå hem.

Teamet växer

Från att ha kunnat operera maximalt två patienter per dag med förstorad prostata kan man nu operera fyra patienter under en dag.

- Jag gillar förbättringsarbeten och har alltid några på gång, säger Heimo Lücht. Förbättringarna pågår i periferin om man ser något som kan bli en idé och har en chef som tror på det. Jag vill gärna att verksamheten flyter på bästa sätt. Det är glädjande om patienterna blir nöjda men det är också otroligt skönt när teamet växer.

Carina Wernlid är sektionsledare på urologmottagningen i Värnamo. Hon har fått lära nytt och blivit en del av operationsteamet.

- Vi hade aldrig kunnat genomföra detta om vi inte hade så bra samarbete mellan mottagning och operation och narkos. Vi måste vara ödmjuka inför de nya arbetsuppgifterna. Vi gick flera dagar bredvid innan vi började arbeta självständigt. För mig personligen är detta spännande, jag behövde göra något nytt och fick en nytändning i mitt arbete.

Många nöjda

Elin Bolmstam är också en del i teamet. Hon gör utredningar av patienternas besvär redan på mottagningen och får på det viset följa dem hela vägen fram tills att de är opererade.

- De jag träffat för utvärdering har varit jättenöjda.

- Många är rädda när de kommer hit och ska opereras, somliga har väntat länge innan de våga ta steget, vissa till och med för länge, och det finns ett fåtal som inte blir hjälpta, säger Heimo Lücht. Men de allra flesta blir helt återställda och efteråt brukar de ångra att de inte sökte vård tidigare.

Efter en operation av förstorad prostata tar det mellan tre och sex månader innan patienten är helt återställd.

Läs mer:

Så kortar vården väntetiderna: Samarbeten och nya arbetssätt för att korta köer

Kvinnokliniken: Patienten styr sederingen själv vid ingrepp

Operationsplanering: Inte en enda operationstid får stå oanvänd

När behovet får styra minskar väntetiderna