Gymnasieelever vaccinerades på Stora Segerstad: ”Vi vill ha eleverna på skolan”

Gymnasieelever vaccinerades på Stora Segerstad: ”Vi vill ha eleverna på skolan”

En ung man sitter på en stol och får en spruta av en sjuksköterska
Albin Carlstén, 17 år, har just fått sin första vaccindos av distriktssköterska Agneta Eriksson. I bakgrunden vårdenhetschef Susanne Fredriksson. Foto: Stina Gof

För att ge alla elever möjlighet till vaccinering genomförde Stora Segerstad naturbrukscentrum i Reftele torsdag 2 september vaccination på skolan, med hjälp av personal från Bra Liv Smålandsstenars vårdcentral.

– Jag tänkte att det är viktigt att ta sprutan, och att jag kunde passa på nu när jag fick chansen, säger Albin Carlstén, 17 år, som läser andra året skogsbruk, skog- och viltvård.

Han konstaterar att det finns en uppfattning bland en del jämnåriga att unga inte blir så sjuka i covid-19.

– Jag tänkte nog att jag skulle avvakta med att vaccinera mig, och det har jag i princip gjort också. Men nu var det smidigt, när vi kunde göra det på skolan och inte behövde åka till någon vårdcentral. Själva sticket var inte heller så farligt som en del tror, det kändes knappt, säger han.

Erbjudit dos 1

Under torsdagen fanns tre sjuksköterskor från Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral på plats för att tillsammans med skolsköterska Katinka Johansson genomföra vaccination av dos 1.

– Vi har vänt oss till elever i årskurs 1 och 2 och de elever i årskurs 3 som finns på skolan just nu, med information om att vi erbjuder vaccination. En del av de äldre eleverna var redan fullvaccinerade, en del andra hade hunnit ta dos 1. Totalt blev det ett 60-tal elever som bokade in sig för vaccination, med vårdnadshavares samtycke, vilket känns som ett bra resultat. Vi ville göra detta i början av terminen så att de som vill skulle få sin första dos så snabbt som möjligt, säger Katinka Johansson.

Minska risken för distansundervisning

Att skydda sig själv och sin omgivning är förstås huvudargumentet till vaccinering. Men det är också ett sätt att minska risken för distansundervisning, som man tidigare haft delvis.

– Genom att fler blir vaccinerade minskar risken för att vi måste införa distansundervisning igen om nu smittspridningen i samhället skulle öka, en distansundervisning som påverkar det psykiska måendet och leder till isolering, säger Katinka Johansson.

Stora Segerstad naturbrukscentrum har huvudinriktningarna skogsbruk och lantbruk, samt maskinmekaniker och hund. Utöver de 200 gymnasieeleverna, inklusive särskola, finns också 30-40 vuxenelever.

”Vill ha våra elever här”

– Vi har många praktiska moment i våra utbildningar, så vi vill ha våra elever här. Därför känns den här satsningen jättebra och ett väldigt bra initiativ från vårdcentralen i Smålandsstenar. Våra elever reser hit ganska långt, så alternativet hade kanske annars varit att ta ledigt en dag för att vaccinera sig. Den här lösningen är bra både för smittskyddet och deras skoltid och vi har fått väldigt bra respons från eleverna när vi gått runt och informerat, säger Maria Lust, rektor för Stora Segerstad naturbrukscentrum, en av Region Jönköpings läns skolor.

Även dos 2 kommer att bli möjligt att ta på skolan.