Hälso- och sjukvården får toppbetyg av länets invånare

Hälso- och sjukvården får toppbetyg av länets invånare

En man i vita sjukvårdskläder gipsar armen på en kvinnlig patient
Invånarna i Jönköpings län är mycket nöjda med hälso- och sjukvården. Så nöjda att det blir en topplacering i landet tillsammans med Region Kalmar län. Resultatet har dessutom blivit allt bättre de senaste fem-sex åren. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i Sverige både med tillgången och den hälso- och sjukvård som Region Jönköpings län erbjuder. Det visar nationella hälso- och sjukvårdsbarometern 2021, från Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Region Jönköpings län får totalt en fjärdeplats och hamnar i topp inom frågeområde vård.

Den årliga undersökningen mäter hur slumpvis utvalda länsbor över 18 år upplever den hälso- och sjukvård som de har tillgång till i form av fysiska och digitala kontakter med den sjukvård som RJL erbjuder, exempelvis sjukhus och vårdcentraler.

Mätningen omfattar fyra områden: Vård, distansvård, coronavård samt 1177 Vårdguiden, med ett antal delfrågor.

I topp inom område vård

Region Jönköpings läns hamnar i topp inom frågeområdet vård tillsammans med Region Kalmar län, där 80 procent av de svarande är positiva eller mycket positiva i sitt svar på totalt sju frågor. Det handlar om förtroendet för sjukvården, tillgänglighet, om de får den vård de behöver, när de behöver den och om de upplever vården som jämlik. När det gäller delfrågan tillgänglighet, anser 92 procent att de har tillgång till den vård som de behöver.

Trots att 2021 var ett år med intensivt arbete med coronapandemin ligger resultaten på samma nivå som tidigare år, i flera fall dessutom aningen bättre. För flera av delfrågorna har dessutom resultatet förbättrats kraftigt de senaste fem-sex åren.

”Visar vilket imponerande arbete vi gjort”

– Väldigt glädjande att vår hälso- och sjukvård får så bra omdöme och topplacering i riket. Det visar vilket imponerande arbete som våra medarbetare och ledarskap har gjort inom sitt stora och breda uppdrag. Detta samtidigt som de under hela 2021 har haft ett tungt jobb med att vårda många länsbor sjuka i covid-19, tagit mängder av prover, smittspårat och vaccinerat en stor del av länsinvånarna. Samtidigt visar undersökningen att vi behöver arbeta mer med förtroendet för den distansvård vi utvecklar och för den rådgivning som sker hos 1177 Vårdguiden, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

”Pågår ett omställningsarbete”

– Ett mycket positivt resultat, och detta under ett år då hälso- och sjukvården har fått fokusera mycket på coronapandemin, samtidigt som det stora övriga uppdraget ska klaras av. Vi är just nu mitt i ett arbete att ställa om sjukvården till en mer nära vård i syfte att ännu tydligare ta hand om varje enskild patients behov av vård genom att bland annat öka samverkan mellan primärvård och sjukhusvård, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Svagare förtroende för distansvård

För de övriga frågeområdena är resultatet mer blandat. På frågan om förtroendet för regionens hantering av coronapandemin är 76 procent positiva eller mycket positiva, vilket ger en fjärdeplats i riket, en position som Region Jönköpings län delar med ytterligare tre regioner.

För frågeområdena distansvård och 1177 Vårdguiden är omdömena betydligt sämre. Området distansvård ställer två frågor, om man är positiv till att vårdas hemma med digitalt stöd, samt positiv till digital vård, till exempel videosamtal med läkare. Det är bara 48 procent av de svarande, vilket är det tredje lägsta resultatet.

Förtroendet för råd om vård hos 1177 Vårdguiden på telefon och webb, samt intresset för att använda e-tjänster, är högre. Här är 71 procent positiva, men det är ändå det näst lägsta resultatet i riket.

Totalt sett hamnar Region Jönköpings län på en fjärdeplats nationellt när hela frågeresultatet vägs samman.

Mer fakta/Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige. Syftet med undersökningen är att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete såväl lokalt som nationellt. Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april - 4 juni samt 4 oktober - 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod. I Jönköpings län deltog nästan 1700 personer i undersökningen, merparten efter att ha haft en kontakt med hälso- och sjukvården i närtid.

Läs mer på SKR:s webbplats:

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021