Höga temperaturer de närmaste dagarna

Höga temperaturer de närmaste dagarna

En mun som dricker ett glas vatten
Se till att få i dig mycket vätska, är ett av de generella råden de närmaste dagarna när temperaturen kommer att gå över 26 grader. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Drick mycket vatten, sök skugga och undvik fläktar i gemensamma utrymmen för att inte riskera smittspridning. Det är några av råden när Jönköpings län väntas få höga temperaturer under tisdag, onsdag och torsdag, 13-15 juli, med minst 26 grader och upp till 30 grader.

SMHI meddelar höga temperaturer de närmaste dagarna, då Jönköpings län kommer att få en maximal dygnstemperatur på minst 26 grader och upp till 30 grader, minst tre dagar i rad. Det innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framför allt riskgrupper.

Handlingsplan för värmeböljor

Värmeböljor är ett problem som har blivit mer påtaglig de senaste åren. Region Jönköpings län har en handlingsplan för värmeböljor, reviderad i juni 2020 och juni 2021 som en anpassning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för värmebölja under Covid-19.

Inga fläktar i gemensamma utrymmen

Coronapandemin gör att den reviderade handlingsplanen skiljer sig tydligt åt på en punkt: fläktar ska inte användas i gemensamma utrymmen på grund av risken för smittspridning. I stället måste andra åtgärder vidtas för att hålla nere temperaturen, som till exempel markiser, solskärmar, persienner, vädring och anpassad ventilation samt luftkonditionering.

Detta är också en information som förmedlats ut till alla ansvariga för hemtjänst och hemsjukvård i kommunerna i länet.

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Ihållande värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd, konstaterar den handlingsplan som Region Jönköpings län har.

Riskgrupper som är särskilt sårbara vid värmebölja

* Äldre, har en nedsatt förmåga att känna törst samt sänkt temperaturreglering. Äldre har också en mindre procentuell mängd vatten i kroppen jämfört med unga vuxna.

* Personer med kroniska sjukdomar så som astma, hjärt-kärl sjukdom, KOL, diabetes, demens och njursjukdom, med flera.

* Personer med funktionsnedsättning

* Små barn och gravida

* Personer som använder vissa mediciner till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Fotnot: Meddelande höga temperaturer innebär en maximal dygnstemperatur på minst 26 grader upp till 30 grader, tre dagar i rad. Det innebär en ökad påfrestning på kroppen vilket kan ge problem för framförallt riskgrupper. Om prognosen ändras till en maximal dygnstemperatur som når minst 30 grader under minst tre dagar i följd uppdateras meddelandet till en varning.

Detta bör man tänka på

Inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Var observant och förberedd

Drick mer vätska. Vänta inte på att du blir törstig. Vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt kan vara ett alternativ. Undvik stora mängder söta drycker, koffeinhaltiga drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.

Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.

Bordsfläkt. Bordsfläkt avråds i utrymmen med flera personer på grund av smittorisk för Covid-19, men är ett bra alternativ i enskilt boende för en person.

Ordna svalka. En kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.

Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.

Förvara läkemedel rätt. Förvara läkemedel svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.

Var uppmärksam. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Fotnot: Region Jönköpings län ingår tillsammans med länsstyrelsen, länets kommuner, SOS, polisen och Försvarsmakten i F-samverkan där avstämningar sker regelbundet kring händelser som kan påverka länets invånare. Syftet med F-samverkan är att kunna hantera oönskade händelser genom effektivt resursutnyttjande av länets samlade resurser och kompetenser och därmed minska risker och möjliga konsekvenser.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:
Folkhälsomyndigheten: Beredskap vid värmebölja

Region Jönköpings län:
Handlingsplan värmebölja Region Jönköpings län 2021