Höglandssjukhuset i topp i årets rankning av AT-läkare

Höglandssjukhuset i topp i årets rankning av AT-läkare

En grupp unga läkare
Jasin Beji, Ellinor Färg, Amelia Mondlane, Gustav Wärn, Jonatan Fritjofsson är AT-läkare på Höglandssjukhuset och tjänstgör just nu på psykiatriska kliniken under handledning av bland andra överläkare Karin Lundberg Olsson. Kliniken hamnar återigen i nationell topp när AT-läkarna ger omdöme.

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö får bäst betyg i landet när Sveriges AT-läkare betygsätter sin utbildning inom psykiatri på landets 62 sjukhus. Dessutom hamnar Höglandssjukhuset totalt på en tredjeplats i Sveriges Yngre Läkares Förenings (SYLF) årliga undersökning. Länets tre sjukhus har alla förbättrat sin placering i årets mätning.

– Vi har lagt mycket fokus på grupphandledning och ansträngt oss för att öppenvårdsplaceringar ska bli givande. Dessutom har vi en dialog i läkargruppen så att vi fångar upp och stöttar. Det finns en ambition på kliniken att vara mån om våra yngre kollegor, säger Robin Kihlbaum, medicinskt ledningsansvarig och läkarchef på psykiatriska kliniken.

Han lyfter särskilt fram de två AT-ansvariga läkarna Madelene Hultgren Neese och Karin Lundberg-Olsson och deras insatser för att AT-läkarna ska få en bra utbildning under den tre månader långa tjänstgöringen.

”Fördel med två ansvariga”

– Det är en fördel att ha två AT-ansvariga som kan dela på uppdraget och stötta varandra. Engagemanget är en viktig del, att yngre kollegor känner sig uppmärksammade och lyssnade på, samtidigt som vi har en klinikanda att ha hand om dem och struktur och rutiner med bland annat introduktionsdag och rullande utbildningsschema, säger Robin Kihlbaum.

Karin Lundberg-Olsson och hennes kollega tog över som AT-ansvariga för ett par år sedan och har hela tiden 5-6  AT-läkare i tjänst på kliniken.

– Vi vet ju att vi har bra utbildning eftersom AT-läkarna brukar säga att de är jättenöjda. Men detta är förstås jätteroligt, säger hon.

”En stabil organisation”

Förklaringarna till det goda resultatet är flera:

– Vi har en väldigt stabil organisation, med bland annat introduktion, utbildningsprogram de två första veckorna, ångestskola med vår kurator och grupphandledning en timme i veckan och förstås kontinuerlig klinisk handledning. Vid handledningen kommer det fram om det är något som funkar mindre bra och då kan vi justera det direkt. Sedan gör medarbetarna på våra öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Vetlanda, Nässjö och Tranås ett jättebra jobb att ta hand om AT-läkarna, tycker Karin Lundberg-Olsson.

Betydelse för rekryteringen

En topplacering i SYLF-rankingen skapar förstås stolthet. Men det har också betydelse för rekryteringsmöjligheten.

– Det är viktigt för hela sjukhuset. Läkare som ska göra AT söker sig till oss och vi får de bästa AT-läkarna. De läkare vi har som går specialistutbildning, ST, är läkare som tidigare gjort AT hos oss, säger Karin Lundberg-Olsson.

Att Höglandssjukhuset totalt sett får en tredjeplats i landet gläder förstås Magnus Bodenäs, läkare och AT-chef på sjukhuset. Sjukhuset har ständigt drygt 40 AT-läkare i tjänst som arbetar under 21 månader. De senaste åren har placeringen varit såväl etta som tvåa och förra året 13:e plats, och då halkade man ner i placering trots att man inte tappade poäng.

”Tillbaka på pallplats”

– Det är väldigt skönt att vara tillbaka på ”pallplats” igen. Vi har bra kollegor som förstår att prioritera AT-utbildningen och bra AT-läkare som kommunicerar sina synpunkter på utbildningen, konstaterar han.

Magnus Bodenäs ser också resultatet som viktigt i ett rekryteringsperspektiv.

– Har man bra ranking får man ett större urval i antal sökande till AT-tjänstgöring, och vi får duktiga AT-läkare som utbildas hos oss utan att de har någon koppling till Eksjö. Men rankingen är också ett bra arbetsverktyg för oss, för det ger återkoppling hur vår kvalitet är och var vi eventuellt behöver göra insatser, säger Magnus Bodenäs.

Mer fakta/SYLF-rankingen

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomför sin årliga undersökning för 22:a året. Inom områdena medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin får AT-läkarna poängsätta delarna introduktion, handledning, instruktion, utbildning och kollegialt stöd.

I det sammanvägda betyget hamnar Höglandssjukhuset på 5,55 (29 svarande) vilket ger en tredjeplats i landet (plats 15 förra året) i jämförelse mellan 62 sjukhus. Länssjukhuset Ryhov hamnar på 4,91 (23 svarande) vilket ger plats 24 (plats 26 förra året) och Värnamo sjukhus hamnar på 4,61 (23 svarande) vilket ger plats 38 (plats 60 förra året).

I SYLF:s rapport beskrivs bland annat också bristen på AT-platser i Sverige,(dock en utbyggnad i Region Jönköpings län), bristen på specialistläkare och de förändringar som pågår i läkarutbildningen, med bland annat övergång från AT (allmäntjänstgöring) till BT (bastjänstgöring).

Läs mer:

AT-rapport_2022_slutversion.pdf (slf.se)