Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus samarbetar för effektivare produktion av patientmat

Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus samarbetar för effektivare produktion av patientmat

En kvinna står med mörk mössa framför en inplastningsmaskin
Kocken Francisca Andersson förbereder för pastörisering. Tekniken ingår i den omställning och samarbete som nu inleds mellan Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus för patientmaten. Foto: Michael Fager

Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus ska inleda ett samarbete för omställningen till en effektivare matlagning för patienter, besökare och medarbetare. Detta genom att bland annat satsa på pastörisering och att laga mat mot lager istället för mot dagliga prognoser av behovet. Detta leder samtidigt till minskat matsvinn och större valbarhet för patienterna.

Regionstyrelsen godkände 2 juni 2020 det förslag som Region Jönköpings läns måltidsutredning tagit fram för att ställa om produktionen av mat vid Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, samtidigt som samma möjlighet ska undersökas för Länssjukhuset Ryhov.

– Förändringen görs som en anpassning till sjukvårdens nuvarande behov och antaganden om framtida behov. Produktionen av mat blir mer flexibel, effektiv och hållbar, med bibehållen kvalitet. Dessutom ökar graden av valbarhet för patienterna. Måltiderna är en viktig del av patientvården, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande.

Färre patientportioner

Bakgrunden är minskad produktion av mat, bland annat som en följd av färre inneliggande patienter, vilket också lett till färre lunchgäster i sjukhusens restauranger. Detta beror bland annat på att utvecklingen går mot kortare vårdtider och en förskjutning mot mer primärvård och vårdinsatser i hemmen.

Därför ska nu sjukhusköken i Eksjö och Värnamo inleda ett samarbete för att ställa om till tillagning av patientmat mot lager istället för mot dagliga prognoser av konsumtionen. Det innebär pastörisering och så kallad kylmatsteknik.

”flexibiliteten ökar”

– Det ger större möjligheter att individanpassa måltiden. Det är viktigt att patienterna kan välja den mat som de tycker om, eftersom man som patient ofta har nedsatt aptit. Detta ökar också vår flexibilitet och minskar matsvinnet, säger Jennie Ferm, områdeschef måltid, Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län.

Sjukhusköket i Värnamo ska även i fortsättningen laga specialkost och som tidigare producera maten till restaurangserveringen. Sjukhusköket på Höglandssjukhuset fortsätter också med sin produktion av restaurangmaten och pastöriserade enportionsmatlådor till café och patienter.

Klart inom ett år

Regionstyrelsens beslut innebär att omställningen ska vara klar inom ett år. Förändringen innebär att område måltid behöver se över sin personal och minska bemanningen. Detta föregås av förhandlingar med fackliga organisationer. Under 2020 ska också ett förslag till strukturförändring för patientmåltiderna på Länssjukhuset Ryhov vara klart.

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland