Invånare 16 år och äldre kan boka tid för vaccination från vecka 32

Invånare 16 år och äldre kan boka tid för vaccination från vecka 32

Region Jönköpings län kommer att erbjuda ungdomar födda 2005 eller tidigare att boka tid för vaccination mot covid-19 från och med vecka 32. Tidsbokning sker utifrån tillgång till vaccin. Vaccinationen utförs av vårdcentralerna, på samma sätt som för tidigare åldersgrupper.

Folkhälsomyndigheten beslutade i juni att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, det vill säga ungdomar som är födda 2005 eller tidigare.

Vaccinet som kommer att erbjudas är Pfizer/BioNTechs mRNA-vaccin, som är godkänt ned till 12 år.

Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Mer information
Vaccination mot covid-19 för ungdomar kan starta i augusti, Folkhälsomyndigheten