Länets digitala kulturfest tar form

Länets digitala kulturfest tar form

Grafisk illustrationsbild av Kulturfesten
2-4 september 2020 arrangeras den stora digitala kulturfesten i Jönköpings län.

Förberedelserna pågår inför den stora digitala kulturfest som arrangeras i Jönköpings län den 2-4 september 2020. Via en särskild webbplats - kulturfesten.nu - kommer alla invånare kostnadsfritt kunna uppleva konst- och kulturupplevelser från ett stort antal av länets professionella kulturutövare.

I en tid då arrangemang, utställningar och evenemang ställs in, och möten mellan människor är en utmaning, behövs nya mötesplatser för att skapa och uppleva konst och kultur. Det är bakgrunden till Kulturfesten”, som arrangeras av Region Jönköpings län tillsammans med länets alla kommuner och länets fria professionella kulturliv. 

Något för alla

– Genom Kulturfesten vill vi visa upp den bredd av kultur som finns i Jönköpings län, säger Rune Backlund, regionråd och ordförande för nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Det stora intresset från länets kulturutövare gör att vi kommer att kunna erbjuda ett brett och mångsidigt program med lokala kulturupplevelser för såväl barn som äldre. Satsningen syftar även till kulturutveckling i länet genom möjlighet till utforskande av nya kulturella processer, men också att främja kunskapen gällande digital utveckling av konst och kultur. 

Stort intresse att delta 

Kulturfesten kommer bestå av ett tjugotal programpunkter som innefattar en rad olika konstformer såsom dans, teater, musik, bildkonst, litteratur och film. Professionellt verksamma kulturaktörer inom olika konstområden har under våren ansökt om att delta i Kulturfesten med ett verk. Totalt inkom 52 ansökningar. Urvalet har gjorts av en programgrupp som har haft i uppdrag att skapa ett program med bredd och spets som ska tilltala länets invånare.

 ”Tillgänglig för många fler”

 – Det är fantastiskt kul att se att så många vill och kan bidra på så olika sätt till kulturfesten. Förmågan att digitalisera olika kulturella uttryck på detta fina sätt kommer bidra till att kulturen blir tillgänglig för många fler och på helt nya sätt i framtiden. Det kommer att gynna både kulturutövare och alla oss som njuter och fascineras av länets rika kulturutbud, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör. 

Programmet släpps vecka 33

De olika digitala programpunkterna har under sommaren producerats på olika platser i länets kommuner. Det fullständiga programmet blir offentligt vecka 33. Kulturfestens invigning sänds från Smålands Musik och Teater i Kulturhuset Spira i Jönköping. Invigningen blir en introduktion till det omfattande programmet och startskottet för ett tre dagar långt festivalprogram som görs tillgängligt via webbplatsen kulturfesten.nu. 

En del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 

Satsningen har som målsättning att på ett kreativt sätt bidra till genomförandet av länets regionala utvecklingsstrategi och digitaliseringsstrategi i en tid som kräver nya grepp och innovativa lösningar. 
I den regionala kulturplanen för Jönköpings län slås fast att kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet och att det ska finnas möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser. Kulturfesten finansieras genom att avsätta delar av arrangörsbidraget för 2020 till bidrag till kulturskapare för deras medverkan i satsningen. 

#kulturregionjkpg
#kulturfestenregionjkpg
Instagram: @kulturfesten

Kontaktpersoner:

Rune Backlund (c)
ordförande för ANA
070-279 61 57

rune.backlund@rjl.se

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
070-082 28 89

kristina.athlei@rjl.se

 

 

  • Löpsedel
  • Kultur för hälsa
  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Utveckling i Jönköpings län
  • Regional utveckling regionledningskontoret