Länsbor ombeds ge omdöme om sjukhusvården

Länsbor ombeds ge omdöme om sjukhusvården

Bild på undersökning med stetoskop.
16 600 länsbor som behövt specialistvård på sjukhus för kroppsliga besvär under våren 2021, får nationell patientenkät att besvara. Frågorna om bland annat bemötande, information och delaktighet används för att utveckla sjukvården. Arkivbild. Foto: Johan W Avby

Den närmaste tiden kommer 16 600 länsbor som under våren fått vård eller öppenvårdsbehandling för kroppsliga besvär på sjukhus i Region Jönköpings län att få frågor om sin upplevelse av kontakten med sjukvården.

Det är dags för Nationell patientenkät specialiserad somatisk öppenvård och specialiserad somatisk slutenvård, som genomförs vartannat år.

I Jönköpings län skickas i dagarna enkät ut till 5 500 länsbor som vårdats på sjukhus i länet under perioden 1 mars till 30 april. Dessutom skickas 20 maj enkät till 11 100 länsbor som besökt sjukhusens öppenvård under perioden 1 april till 30 april.

I enkäten ställs ett 50-tal basfrågor om hur patienterna upplevde bemötandet, vilket förtroende de har för sjukvården, om de fick den information de behövde och om de eventuella frågor som de ställde besvarades.

Breven till patienterna skickas ut i två omgångar, en omgång från 21 april för vård i slutenvård, en lite senare för de som besökt öppenvården. I breven finns då information samt en länk för att svara på enkäten digitalt. Påminnelse sker sedan i form av enkät som skickas ut.

De synpunkter som patienterna lämnar är viktiga och används i det ständiga arbetet med att utveckla och förbättra sjukvården. Därför hoppas Region Jönköpings län på en hög svarsfrekvens, vars resultat kommer att presenteras, troligen i mitten av augusti.