Länsgemensam psykiatrivecka livesänds

Länsgemensam psykiatrivecka livesänds

Illustrationsbild psykiatriveckan
Psykiatriveckan 2020 innehåller över 30 föreläsningar fördelade mellan Eksjö, Värnamo och Jönköping. Många föreläsningar livestreamas och föreläsningar kan också ses i två veckor efteråt. Foto: Bild: Lotta Bynert

Den 9-13 november 2020 är det dags för en länsgemensam psykiatrivecka, för första gången i Jönköpings län. Under hela veckan ges föreläsningar i en rad ämnen i såväl Eksjö som Värnamo och Jönköping. Många av dem livestreamas, öppna för alla att titta på utan föranmälan. I år blir det bland annat fokus på suicidprevention.

– Vi har fått ihop ett jättebra program och jag vill verkligen uppmana alla att ta del av föreläsningar nu när det är så enkelt, säger Annica Lindström, sammankallande i arbetsgruppen vid psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

På Höglandet är den årliga psykiatriveckan en institution sedan många år, i tätt samarbete med en rad brukarorganisationer och kommunerna på Höglandet. Även i Värnamo och i Jönköping har psykiatrivecka eller enstaka dagar arrangerats genom åren. Men nu sker för första gången en gemensamt planerad psykiatrivecka, vilket förstås ger en styrka.

”Gemensam satsning ger större genomslag”

– Förhoppningen är att en länsgemensam satsning ska ge större genomslag, säger Sofia Ringvall, verksamhetsutvecklare på psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov.

 – Att vi synkar detta är också ett smart sätt för att kunna ta in externa föreläsare, säger Karin Lindholm, enhetschef på psykiatriska kliniken i Värnamo.

 Medan Eksjö har valt temat ”Du, jag & Framtiden” har Värnamo satsat på ”vad är normalt och vad är inte normalt?”. Vissa inslag skiljer sig också åt mellan orterna.

Föreläsare återkommer

– Vi har flera återkommande föreläsare eftersom de är väldigt efterfrågade. Vissa av dem, som överläkare Sandra Mulaomerovic, som föreläser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan alla se tack vare livestreamingen, säger Annica Lindström.

I Värnamo återkommer också interna föreläsare.

– En föreläsning förra året om symptom, utredning och bemötande vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av skötare Mariana Bood Lönnqvist och psykolog Sven Kronberg var mycket uppskattad, så den får de hålla i år igen. I år har vi kompletterat den med information om insatser efter utredning, till exempel kognitivt stöd och medicinering vid ADHD, säger Karin Lindholm.

Extra fokus på suicidprevention

Anhörigstöd, brukarinflytande, självskadebeteende och psykisk ohälsa är några av många ämnen som tas upp under psykiatriveckan. Extra fokus blir det på suicidprevention.

Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri och suicidforskare, samt Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero, kommer att fysiskt besöka alla tre orterna – och livestreamas.

– Det är ett angeläget och viktigt ämne där det finns stort behov av mer kunskap. Jag hoppas därför att alla som berörs tar till sig deras budskap, säger Annica Lindström.

– Det är viktigt att vi kan få ut kunskap om hur man söker hjälp och hur vi pratar med närstående och vänner när någon mår dåligt, säger Sofia Ringvall.

Hur blir en diagnos till?

Mats Adler, överläkare i psykiatri och allmänmedicin, är ytterligare ett exempel på en extern föreläsare som finns på plats på flera ställen under veckan, i Jönköping och Värnamo.

– Han har tagit fram en diagnosmanual och föreläser om hur en psykiatrisk diagnos blir till, något som vi tror är intressant. I Värnamo föreläser han för medarbetare, i Jönköping för alla, mer populärvetenskapligt, säger Sofia Ringvall.

I Jönköping deltar även peer (personer med egen erfarenhet) i flera programpunkter.

I Värnamo blir det paneldebatt med åtta deltagare, som får beskriva hur samarbetet mellan kommun, primärvård och specialiserad psykiatri fungerar, utifrån fyra fiktiva patientfall.

”Bli själsstark!”

Som avslutning på veckan blir det livesänd föreläsning i Eksjö, ”Bli Själsstark” med Cajsa Tengblad, hälsopedagog, coach och författare, medan Värnamo bjuder på föreläsningar av Isabella Liljeblad och Cornelia Andreas, behandlare, Gnosjö kommun och Dan Rosenqvist, psykolog, på ämnet våldsutövare och våldsutsatta.

I Eksjö och Värnamo hålls föreläsningarna i respektive sjukhus aula, i Jönköping sker de på Kulturhuset Spira, hela tiden med högst 50 åskådare som publik.

Veckan ska ge bred kunskap

Syftet med psykiatriveckan är att nå ut brett med mer kunskap, till allmänheten, patienter, närstående och till medarbetare inom hälso- och sjukvården. Under veckan ges föreläsningar inom ett brett fält av psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser, för att ge kunskap om allt ifrån vad den enskilde kan göra själv till olika nivåer på hjälp från hälso- och sjukvården.  

Många föreläsningar livestreamas och finns då tillgängliga två veckor efter föreläsningen.

– Detta ökar tillgängligheten ytterligare. Det finns även kommunala medarbetare som deltar som kompetensutveckling samt skolklasser, vilket är jätteroligt, säger Annica Lindström.

Läs mer om psykiatriveckan – och möjligheten att anmäla sig för fysiskt deltagande:
Psykiatriveckan 2020

Kontakt:

Annica Lindström
annica.a.lindstrom@rjl.se

 Sofia Ringvall
sofia.ringvall@rjl.se

Karin Lindholm
karin.lindholm@rjl.se