När behovet får styra minskar väntetiderna

När behovet får styra minskar väntetiderna

Tre personer i blå kirurgklädsel, munskydd och hårskydd tittar på en patients ögon genom en stor apparat.
Taher Soliemani och hans team, Ulrika Zimmergren och Ann-Charlotte Johansson gör elva kataraktoperationer per dag vid ögonmottagningen i Värnamo. Foto: Johan W Avby

På ögonmottagningen i Värnamo har man lyckats korta väntetiderna genom att noga se över behovet av vård och matcha det mot en mer effektiv schemaläggning.

På ögonmottagningen i Värnamo blev väntetiderna längre mot slutet av pandemin.

- De som ville komma hit på besök har hela tiden fått göra det, men i början var det inte så många som ville på grund av smittorisken. När folk hade fått sin andra spruta mot covid -19, då ville de komma hit, säger Susanne Svensson Kauppinen, verksamhetschef.

Väntetiderna för nybesök, operationer och återbesök till läkare blev allt längre. Personalen hade, som på de flesta andra ställen, högre sjukfrånvaro och vab. På mottagningen började verksamhetschef Susanne Svensson Kauppinen se över vad som kunde göras för att korta väntetiderna.

Arbetstider anpassas

- Vi började gå igenom hur behovet matchade mot våra arbetstider. Här i Värnamo har vi jobbat med detta sen början av 2010-talet då sjukhuset startade ett arbete som lagt grunden för att ta reda på åtgången av tid. Personal ska finnas på plats när den behövs, säger Susanne Svensson Kauppinen, verksamhetschef, ögonmottagningen Värnamo och Eksjö.

Personal kan exempelvis inte gå hem klockan 16 om mottagningen är öppen till 16.30.

- Om man  jobbar 75 procent så kan man inte vara ledig precis när man önskar, utan antingen är man ledig förmiddag eller eftermiddag. Vi har jobbat så här i Värnamo i många år, och nu håller vi på att införa det i Eksjö också. Det gäller att få med sig personalen, säger Susanne med ett leende.

Enkla justeringar i schemat kan ge stort resultat. Sjuksköterskorna på ögonmottagningen har blivit av med en del arbetsuppgifter som hörde mer till vårdadministration. Små skillnader som gett mer tider för patienter. 

- Lägger vi till exempel till en besökstid i veckan blir det 52 tider om året.

Gått igenom listor

Under senaste tiden har ögonmottagningen också gått igenom väntelistorna och kollat upp om patienterna fortfarande är aktuella.

- Vi har ringt upp patienter och sagt att vi har kö och att det går att remittera dem till privata kliniker om de vill.  

På väntelistorna finns nybesök, operationer, och återbesök till läkare. Administrativ personal gallrar remisser.

- Jag tror att det här arbetssättet kan användas av fler verksamheter. Ibland måste man sätta sig ner och verkligen räkna på behovet och se vad man kan göra för att rensa i systemen.

Patienten ska bli klar

Grunden för arbetet måste vara detsamma och fungera på flera mottagningar. I Värnamo vill man inte ha återbesök utan jobbar för att patienten ska bli klar vid besöket. Personalen ska hinna göra färdigt allt när patienten är på plats.

- Vi har ett flöde på 80-90 patienter per dag. Är någon i vår personal sjuk så får vi avboka många patienter. Det är sårbart och det går fort att bygga köer, så detta behöver vi arbeta med hela tiden.

Idag har väntetiderna i Värnamo blivit betydligt kortare tack vare alla insatser. För ett nybesök är väntetiden cirka en månad, för ett återbesök till läkare cirka två månader och för ett återbesök till sjuksköterska är mottagningen helt i fas.

- Vi har fortfarande en väntetid på tre månader till kataraktoperation, det vill säga operation för grå starr. Det är inte bra, men det är svårt när patienterna inte vill gå någon annanstans för sin operation.

Susanne Svensson Kauppinen blev chef i Värnamo lite motvilligt 2010, och sedan 2021 är hon även chef för ögonmottagningen i Eksjö.

- Egentligen ville jag inte bli chef. Jag skulle bara vara det ett år men sen blev jag inte av med det, skrattar hon. Men jag tycker om att vara med och förändra.

Läs mer:

Så kortar vården väntetiderna: Samarbeten och nya arbetssätt för att korta köer

Grön laser och ändrade arbetssätt på urologen minskade väntetider

Kvinnokliniken: Patienten styr sederingen själv vid ingrepp

Operationsplanering: Inte en enda operationstid får stå oanvänd

Region Jönköpings län hjälper grannlän med avancerad röntgenundersökning