Ny tågdepå i Nässjö: ”Ett historiskt spadtag för länet och Nässjö”

Ny tågdepå i Nässjö: ”Ett historiskt spadtag för länet och Nässjö”

Tre personer tar spadtag
Åhej! Leif Andersson (C), 1:e vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings Länstrafik samt Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö synkade sina spadtag fint när de gav sig på en rejäl jordhög på det blivande tågdepåområdet i Nässjö. Foto: Johan W Avby

Onsdag 28 april 2021 var det dags för första spadtaget för ny tågdepå i Nässjö, strax norr om rangerbangården. Andra halvan 2023 ska den stå klar att ta hand om bland annat den nya fordonsflottan av Krösatåg.

– Ett historiskt spadtag för Jönköpings län och för Nässjö som tågstad och en viktig satsning tillsammans med våra kollektivtrafikgrannar i södra Sverige. Med det här spadtaget börjar vi på allvar bygga för framtidens moderna Krösatågstrafik. Där det finns järnväg ska järnvägen prioriteras. Den här tågdepån ska ge service och underhåll till de lingonröda tåg som ska susa fram i spåren, säger Marcus Eskdahl, regionråd (S) och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Han fanns på plats på det blivande depåområdet för att tillsammans med Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Jönköpings Länstrafik samt Klas Melman, byggprojektledare på regionfastigheter, gräva de första spadtagen, medan övriga representanter deltog digitalt.

Solpaneler och regnvatten

– Vi tar cirka 3,5 hektar i anspråk. Byggnaden på 7 500 kvadratmeter kommer att ha fyra verkstadsspår, 100 meter långa, ett tvättspår, två städplattformar, verkstad, administration och personalutrymmen. Vi bygger cirka tre kilometer räls och ett 15-tal växlar, för flexibel tillgänglighet till verkstaden och uppställningsplatser. Dessutom med solpaneler som ska leverera cirka 300 000 kilowattimmar per år och en automatiserad tvättanläggning som delvis använder regnvatten, förklarar Klas Melman.

Satsningen sker för att kunna ge service och underhåll till de nya och betydligt längre Krösatåg som kommer 2023/2024, ett antal drivna med el, ett antal drivna på el eller fossilfritt bränsle. Här kommer tågen i såväl Jönköpings län som Kronobergs län att få service och underhåll.

Men det är samtidigt en stor satsning på kollektivtrafiken i Jönköpings län.

”Smidigt och klimatsmart”

– Den nya tågdepån är en viktig satsning och pusselbit för framtidens kollektivtrafik att resa på ett smidigt och klimatsmart sätt. En smidig kollektivtrafik är viktig för att människor ska kunna pendla mellan arbete, hem och skola och för att näringslivet ska hitta rätt kompetens. Samtidigt säkerställer tågdepån Nässjös roll som ett nav i tågtrafiken, säger Marcus Eskdahl.

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör för Jönköpings Länstrafik, pekade på hur viktig satsningen är långsiktigt:

– Detta är en jättesatsning. Det är länge sedan det byggdes en ny tågdepå i Sverige, vilket visar vilken långsiktighet det handlar om. Den här satsningen gör att fler invånare kan resa snabbt med tåg i hela södra Sverige, konstaterar han.

”Öka det hållbara resandet”

De nya tågfordonen blir dessutom längre och förstås moderna med hög komfort.

– De är en del i paketet att öka det hållbara resandet. Vårt uppdrag är att se till att invånarna smidigt kommer till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Samtidigt tar vi höjd med den nya depån för att kunna ha ytterligare tåg i framtiden, säger Carl-Johan Sjöberg.

Fotnot: Den nya tågdepån kommer att drivas av Region Jönköpings län, genom ett separat bolag. Tågdepån ska stå klar andra halvåret 2023, till en maximal kostnad av 720 miljoner kronor, enligt beslut i regionfullmäktige. NCC är utsedd huvudentreprenör.