Ny tandläkarutbildning för framtidens kompetensförsörjning

Ny tandläkarutbildning för framtidens kompetensförsörjning

Den 15 mars lämnade Jönköping University in en ansökan till regeringen om att få starta en ny tandläkarutbildning. Utbildningen planeras och sker i samverkan med Region Jönköpings län.

– Det här är ett sätt att säkra kompetensförsörjning inför framtiden och därmed stärka Jönköpings län som ett attraktivt område att bo och leva i, säger Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län.

Det råder stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna, kötiden för att komma till vård ökar – och det faktum att de äldre blir fler och i ökad utsträckning behåller sina egna tänder, leder till ett ökat behov av tandläkare. Samtidigt skapar betydande pensionsavgångar stora kompetensluckor. Därför har Jönköping University, i samverkan med Region Jönköpings län, under en längre tid arbetat med att förbereda en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för tandläkare.  

– Vi är glada att Jönköping University vill satsa på en tandläkarutbildning tillsammans med Region Jönköpings län. En ny tandläkarutbildning betyder mycket för att förbättra tillgängligheten till tandvården i vårt län, men även i övriga regioner i Sverige, säger Rachel De Basso (S), ordförande i Nämnd för folkhälsa och sjukvård. 

Flera regioner involveras

Den planerade utbildningen ska genomföras i samarbete med Odontologiska Institutionen som är en del av Folktandvården, Region Jönköpings Län. Tandläkarutbildningen kommer att innehålla en omfattande klinisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, framförallt utanför storstadsregionerna.

– Satsningen på en modern utbildning med omfattande klinisk träning sker i samverkan med flera andra regioner, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll. Tillsammans ser vi stora möjligheter att stärka kompetensförsörjningen och förutsättningarna att klara vårt viktiga folkhälsouppdrag. Dessutom kommer samarbetet och kunskapsutbytet med Region Östergötland att fördjupas ytterligare till följd av den nya utbildningen, vilket är mycket glädjande.

Modellen för den verksamhetsförlagda utbildningen bygger på ett upplägg från Universitetet i Tromsø, Norge, där man sett att studenterna i stor utsträckning stannar kvar i de regioner där de gjort sin externa kliniska praktik under utbildningen. 

– Genom en ny tandläkarutbildning hoppas vi kunna bidra till en mer jämlik tandvård i landet, säger Mia Frisk.

 

Kontakt: 

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
maria.frisk@rjl.se
070-699 40 17

Rachel De Basso
Ordförande i Nämnd för folkhälsa och sjukvård
rachel.de.basso@rjl.se
072-5006328

Agnetha Bartoll
Tandvårdsdirektör
agnetha.bartoll@rjl.se
070-632 53 32

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Folkhälsa och sjukvård