Nya YH-utbildningar till Jönköpings län

Nya YH-utbildningar till Jönköpings län

Tre glada ungdomar vid ett bord, varav en serveras cola i ett glas.
Fler personer i Jönköpings län får nu möjlighet att gå en YH-utbildning. Foto: mostphotos.com

Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat 27 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det innebär att länet får 1 792 nya utbildningsplatser utöver de 4 207 som tidigare är beviljade och där utbildning nu pågår.

- Beslutet är glädjande i dessa pandemitider när behovet av omställning och kompetensförsörjning är stort, säger Per Eriksson, regionråd (C) och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Totalt beviljades 55 % av de utbildningar som har sökts från länets sida. Per Eriksson tycker det är ett bra utfall.

- Resultatet är väldigt bra och innebär att Jönköpings län förmodligen är kvar i toppen avseende flest antal YH-platser per invånare. Utbildningarna är viktiga för länets utveckling och berör områden såsom teknik och tillverkning, hälsa och sjukvård samt samhällsbyggnad.

Per Eriksson tycker också det är positivt att det finns en stark samverkan mellan olika anordnare och kommuner i länet. De nya beviljade utbildningarna kommer att finnas i Jönköping, Tranås, Värnamo, Gislaved, Nässjö och Vetlanda.

- Spridningen av utbildningarna i länet gör det möjligt för invånarna att studera på hemmaplan. Det bidrar långsiktigt till det livslånga lärandet.  

Samverkan över länsgränser

Flera utbildningsanordnare har samordnat sina ansökningar vilket har medfört att utbildningar nu kan erbjudas på flera olika platser runt om i landet. Det gör det möjligt för fler att få chansen till en utbildning som kanske inte annars skulle ha blivit beviljad. För Jönköpings län rör det sig om fyra utbildningar.

YH och pandemin

Enligt Myndigheten för Yrkeshögskolan har de denna gång fått rekordmånga ansökningar. Mycket på grund av pandemin och arbetsmarknadens behov av snabb omställning och utbildning.

Myndigheten för Yrkeshögskolan gav under 2020 även anordnare möjlighet att söka korta YH-utbildningar. Likaså att få en extra utbildningsomgång beviljad på redan existerande utbildning. Inom Jönköpings län fick 19 utbildningar en extra utbildningsomgång och flera av anordnarna blev beviljade korta YH-utbildningar.

Fakta om YH-utbildningar: Nio av tio får jobb efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Det beror till stor del på att yrkeshögskoleutbildningar bygger på arbetsmarknadens behov och ett nära samarbete mellan företag och studerande. En stor del av utbildningen består av praktik.  

Kontakt:

Per Eriksson
Regionråd (C) och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
072-143 93 47, per.eriksson@rjl.se

Jelena Trupina
Projektledare
070-305 89 34, jelena.trupina@rjl.se