Peer support: Markus stöttar patienter i psykiatrin utifrån egen erfarenhet

Peer support: Markus stöttar patienter i psykiatrin utifrån egen erfarenhet

en man i blå skjorta står framför ett hus
Markus Högberg är anställd som peer support (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) inom den psykiatriska slutenvården. Uppgiften är att vara ett stöd för de patienter som vårdas på avdelningen. Foto: Mikael Bergström

För några år sedan var han själv patient inom den specialiserade psykiatriska vården. Nu är han utbildad Peer support (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) och anställd på psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, som patientstödjare.

– Jag får nypa mig i armen när jag går till jobbet på morgonen. Det är så viktigt att ändra perspektiv i livet från mörker till att vilja leva, säger Markus Högberg, peer support på avdelning F, psykiatriska kliniken.

Han inleder arbetsdagen med att gå igenom en lista med de inskrivna patienterna, 16 personer när det är fullbelagt på denna allmänpsykiatriska avdelning.

– Jag pratar med personalen vid de tre moduler som avdelningen har och stämmer av läget för patienterna.  Mitt mål är att gå till varje rum för att ha en daglig kontakt med alla, säger han.

Pratar och lyssnar utifrån behov

Han poängterar att hans roll är att samtala och lyssna på patienterna utifrån deras behov. Att utifrån sin egen erfarenhet kunna stötta patienten i dennes situation, som ett komplement till den medicinska vården.

– Jag försöker vara så lyhörd som möjligt. En del människor öppnar upp sig direkt, för andra tar det lite tid. Det är viktigt med dialog. Jag antar aldrig något, utan utgår från vad som är viktigt och bäst för personen. Jag är också tydlig med min roll, att jag inte är medicinsk vårdpersonal. Men när jag beskriver min erfarenhet av att vara inskriven och att ha en bipolär diagnos, så blir kontakten med patienterna lättare. Samtidigt som jag visar att jag idag är en trygg person. I yrket som peer support är det viktigt att jag själv förstår vem jag är, säger han.

 

För Markus handlar det om att närma sig patienterna utan att tränga sig på.

”Viktigt att inte stressa”

– Det är alltid okej att säga nej till ett samtal med mig. Samtidigt presenterar jag mig för alla nya patienter och visar att jag finns för dem. Det är viktigt att inte stressa och att inte ge upp, säger han.

Hans eget liv är en lång historia av psykisk ohälsa.

– Jag har en bipolär diagnos som jag fick sent i livet. Men mitt dåliga mående började redan i grundskolan med att jag förstod att jag hade dyslexi, vilket gjorde att jag började jämförde mig med mina kompisar. Jag kände att det var något som var annorlunda med mig. Det var början till mitt dåliga självförtroende och ångest. Min första riktigt stora attack av panikångest kom när jag gick i 7:an. Jag skulle läsa högt för klassen och ville inte att människor skulle förstå att jag var korkad. Det blev helt enkelt för mycket och min kropp stängde av.

Så småningom började han en högskoleutbildning, en satsning som inte alls funkade.

Var själv patient inom slutenvården

Han beskriver uppväxten som en strid inombords, där han i vuxen ålder fick en dålig relation till alkohol och droger. Så småningom sökte han hjälp av den psykiatriska vården och så sent som 2018 vårdades han en kort period på en annan avdelning på Länssjukhuset Ryhov. En vård som betydde mycket.

– Vi bytte läkemedel vilket hjälpte mig att få en stadig grund att stå på. Jag hade en kanonbra läkare som lyssnade på mig, lyssnade på mitt perspektiv och hade en bra kombination av empati och pushning. Då kände jag att blir jag någonsin stark igen så vill jag hjälpa andra, säger han.

Vägen dit gick via en utbildning till Peer support inom Kommunal utveckling 2019. Sedan januari 2021 har han fast anställning som Peer support på psykiatriska kliniken. Dessutom arbetar han deltid med Recovery college, ett lärcentrum om psykisk ohälsa som Region Jönköpings län driver tillsammans med länets kommuner, med kursverksamhet.

– Idag har jag mina kollegor, mina vänner på avdelningen som jag verkligen tycker om och som ger mig väldigt mycket trygghet och stöttning. I början körde jag kanske på för mycket mot personalen, men nu har jag fått lära mig att vara lite mer diplomatisk. Så jag tycker att jag blir bättre och bättre på mitt jobb, säger han med ett skratt.

Sitt eget liv upplever han idag som stabilt, med jobb, sambo och barn.

”Är mer än min psykiska ohälsa”

– Jag brukar säga att jag har två mediciner. Den vetenskapliga, i form av de tabletter jag tar och min privata medicin, i form av jobb, vänner, familj, stöd och olika verktyg för att hantera min ångest. Jag är mycket mer än bara min psykiska ohälsa, säger Markus Högberg.

Det är också något som han vill förmedla till de patienter som han möter.

– Det är viktigt att ha kunskap för att behandla diagnoser, men samtidigt inte glömma bort människan. Ofta när jag går hem för dagen känner jag att jag gett allt jag kan och gjort skillnad, säger han.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Markus Högbergs tankar om psykisk hälsa går att följa på hans Instagramkonto: duochjagpo

Läs mer:

Artikelserie om stöd för återhämtning: Peer support, en ny yrkesroll som ständigt utvecklas

Träffpunkt Söder: Peer supporter arbetar med boendestöd