Personer upp till 30 år får dos 2 med Pfizer/BioNTechs vaccin

Personer upp till 30 år får dos 2 med Pfizer/BioNTechs vaccin

Folkhälsomyndigheten beslöt 21 oktober att rekommendera att de som är födda 1991 eller senare får sin andra vaccindos med Pfizer/BioNTech:s vaccin Comirnaty.

Den 6 oktober 2021 beslöt Folkhälsomyndigheten att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax mot covid-19 för personer födda 1991 eller senare. Bakgrunden var signaler om en ökad förekomst av allvarliga biverkningar i form av hjärtmuskelinflammation efter vaccination med Spikevax i den åldersgruppen.

Utredningar kan nu bekräfta att det förefaller finnas en något ökad förekomst av biverkningar hos yngre individer efter vaccination med Spikevax jämfört med efter vaccination med Comirnaty. För personer över 30 år syns inte denna skillnad.

Därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att Comirnaty från Pfizer/BioNTech används för alla personer födda 1991 eller senare. Det gäller både de som tidigare inte vaccinerats mot covid-19, och de som har fått Spikevax som första dos.

De som har väntat på sin andra dos kan nu besöka en dropin-mottagning eller kontakta vårdcentralen där de fick dos 1. Det ska fortfarande gå minst fyra veckor mellan dos ett och dos två.

Kontakt:

David Edenvik, biträdande smittskyddsläkare, nås via Region Jönköpings läns presstjänst: 010-2424030 eller press@rjl.se