Pressmeddelande 15 maj 2020: Region Jönköpings län utökar covid-19-testerna av medarbetare inom sjukvård och omsorg

Pressmeddelande 15 maj 2020: Region Jönköpings län utökar covid-19-testerna av medarbetare inom sjukvård och omsorg

Från måndag 18 maj 2020 kommer Region Jönköpings län att utöka antalet tester av sjukdomen covid-19 för medarbetare inom hälso- och sjukvården och kommunala omsorgen som uppvisar misstänkt symptom. Utökningen sker för att säkerställa vilken vårdpersonal som kan vara i tjänst utan att riskera att smitta kollegor, patienter eller brukare med coronaviruset.

Den utökade provtagningen innebär att all personal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg som uppvisar symptom som kan vara covid-19 och som har nära kontakt med patienter eller brukare, nu ska få möjlighet att provtas.

Sedan tidigare provtas även patienter inneliggande på sjukhus samt boende inom den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen som uppvisar symptom.

”Säkerställa att vi har personal”

– Vi växlar nu upp testkapaciteten för medarbetare inom hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen. Det är mycket viktigt för att säkerställa att vi har tillräckligt med personal i tjänst som kan vårda våra patienter, både de som är sjuka i covid-19 och andra sjukdomar samt ta hand om boende i kommunal omsorg. Detta är också helt i linje med den uppmaning som finns från regeringen och socialminister Lena Hallengren om att på nationell nivå bygga ut provtagningskapaciteten för personal med samhällsviktiga arbetsuppgifter, säger Rachel De Basso, regionråd och ordförande för nämnd för folkhälsa och sjukvård.

”Byggt ut provtagningskapaciteten”

– Vi har nu byggt ut provtagningskapaciteten för att kunna testa mer omfattande. Det är viktigt att vårdpersonal inom Region Jönköpings län och inom den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen som har symptom får möjlighet att testa sig, för att veta om de är smittade, vilket är avgörande för om de kan arbeta eller inte, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Rekommendationen är att ta prov i ett tidigt skede så snart som en medarbetare har symptom som till exempel feber, luftvägsbesvär, magbesvär eller plötslig förlust av lukt- eller smaksinne.

Provtagningen sker då vid några av fyra provtagningsplatser som finns i Jönköpings län.

Kontakt:

Smittskyddsläkare Malin Bengnér
via Region Jönköpings läns presstjänst
010-2424030

Rachel De Basso regionråd,
ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
072-5006328

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland