Pressmeddelande, 2021 års kulturbidrag: ”Det känns fantastisk kul att kunna möjliggöra fin verksamhet inom vårt regionala kulturliv.”

Pressmeddelande, 2021 års kulturbidrag: ”Det känns fantastisk kul att kunna möjliggöra fin verksamhet inom vårt regionala kulturliv.”

Två kvinnor sitter och håller om varandra på en scen
Jönköpings läns första produktionsstöd för scenkonst tilldelas den tvärkonstnärliga produktionen ”OH10”. Foto: Evelina Dembacke

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat om vilka verksamheter i länet som får regionalt verksamhets- och projektbidrag inom kulturområdet 2021. Totalt handlar det om 13,1 miljoner kronor som fördelas.

– Det är alltid lite delade känslor när vi beslutar om bidrag, säger kulturutskottets ordförande Adam Starck. Det känns fantastisk kul att kunna möjliggöra fin verksamhet inom vårt regionala kulturliv. Samtidigt är resurserna begränsade och man tvingas säga nej till andra fina projekt som vi därmed går miste om, säger Adam och fortsätter:

– I den bästa av världar hade vi kunnat stötta alla som vill bidra till kulturen. De nya projekt som vi beviljar bidrag i år kommer regionalt att stärka bland annat litteraturen, livemusiken och filmproduktion i vårt län. Vi avsätter även mer medel till våra minst synliga aktörer, som ofta jobbar ideellt, men är själva motorn som ser till att vi har ett kulturutbud: arrangörerna. Det var också viktigt att säkerställa att det finns utrymme för krisåtgärder kopplat till covid-19 för 2021.

Vi hoppas att dessa samlade insatser alla ska komplettera och stärka helheten för kulturen i Jönköpings län.

 

Minopera och JONK! Scenkonst nya på listan för verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget uppgår i år till 8,8 miljoner kronor och fördelas på 23 olika verksamheter, varav tre nya. ”Minopera” och ”JONK! Scenkonst” får pengar för första gången. Minopera startade 2015 som Min(i)opera och var till en början opera för och med barn. Utbudet har med tiden utvecklats och sträcker sig idag från pjäser för barn till opera för vuxna och är i dagsläget den enda aktören i länet inom konstformen opera. JONK! Scenkonst är lokalt förankrat och fokuserar på att utveckla och skapa infrastruktur för nycirkus på olika platser i länet. Verksamhetens mål är att cirkusverksamheten i Jönköpings län ska vara av nationell och internationell betydelse för cirkusens utveckling.

Fortsatt projektstöd för att stärka barns och ungas rätt att ta del av kultur

Två regionala fleråriga projekt som får fortsatt stöd är ”Kulturrätten” samt ”Regional samordnare” för musik- och kulturskolorna i Jönköpings län. Båda är viktiga för att stärka infrastrukturen i länet för barns och ungas rätt att ta del av och utöva kultur.

Jönköpings litteraturhus får projektstöd för att etablera sin verksamhet på lång sikt. Verksamheten vill bidra till att stärka litteraturen som konstform och att lyfta de lokala författarna i länet genom bland annat en samtalsserie. Även den ideella föreningen Småland Live får projektstöd för att etablera sin verksamhet. Föreningen har som syfte att med Jönköpings län som utgångspunkt stärka scenen för popmusik i Småland.

Jönköpings läns första produktionsstöd för scenkonst tilldelas tvärkonstnärlig produktion OH10 är den första aktören i länet som får det nya stödet produktionsstöd för scenkonst. Det handlar om en ny föreställning av fyra konstnärer som med hjälp av tio OH-projektorer får dans, bildkonst och ljusdesign att mötas. Verket kommer framföras under den mörka delen av året i tomma butikslokaler på olika orter i länet.

Inom förproduktionsstöd för film är en av de fyra förproduktioner som får stöd dokumentärfilmen ”Min mamma skogshuggaren”. Det är en personlig berättelse om en kvinna som alltid har gått sin egen väg. Filmen visar hennes relation till skogen, både i form av rekreation och återhämtning, men också tungt fysiskt arbete med motorsågen och vedklyvning.

Bakgrund

Kulturbidragens ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda aktörer. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, projektbidrag, arrangörsbidrag och stipendier. Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i länet. Organisationerna ska bedriva permanent verksamhet och ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Projektbidraget å sin sida syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela länet. Bidragets struktur möjliggör kultursatsningar utifrån tre huvudområden: etablering, produktion eller utveckling.

Mer information om projektbidraget och vilka som fått bidrag

Mer information om verksamhetsbidraget och vilka som fått bidrag

Kontakt
Adam Starck
ordförande kulturutskottet
072-519 16 60
starck.adam@gmail.com