Pressmeddelande: Region Jönköpings län erbjuder antikroppstestning

Pressmeddelande: Region Jönköpings län erbjuder antikroppstestning

Från och med 7 oktober 2020 erbjuder Region Jönköpings län antikroppstest för covid-19 till våra invånare.

Sedan i somras har Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdspersonal erbjudits antikroppstestning. Från och med 7 oktober kommer det att finnas möjlighet för kommuninvånare inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård samt personal inom äldre- och funktionshinderomsorg att provtas utan kostnad.

– Nu inför vi möjligheten att testa sig för om man har haft en genomgången infektion av covid-19. Antikroppstesterna kan ge en tydligare bild av läget för personal och patienter inom äldreomsorgen och sjukvården men även för allmänheten som vid ett positivt test kan besöka personer i riskgrupper, säger Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Även allmänheten erbjuds antikroppstestning till en självkostnad på 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Stanna hemma om du är sjuk - även om du har antikroppar

En person med antikroppar är sannolikt skyddad mot att bli smittad av covid-19 och att föra smittan vidare. I dagsläget är bedömningen att skyddet varar ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

- Ett positivt antikroppstest betyder att du kan umgås, både inomhus och utomhus, med familj och nära vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Men det är viktigt att varje person alltid gör en egen bedömning och fortsätter att följa rekommendationerna om att stanna hemma om man känner sig sjuk och tvätta händerna ofta, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

Vem kan testa sig?

Ett antikroppstest kan tas av dig som har fyllt 16 år och tidigare har haft symtom som kan stämma med covid-19. Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som går att mäta.

Om du tidigare har varit sjuk, provtagit dig för covid-19 och fått ett positivt provsvar med en bekräftad covid-19-infektion gäller samma råd som om du har antikroppar och du behöver inte göra ett antikroppstest.

Om du har aktuella symtom för covid-19 ska du istället boka tid för provtagning av en pågående infektion av covid-19.

Antikroppstestet är tillförlitligt Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Det test som används av Region Jönköpings län uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på känslighet och träffsäkerhet och ger ett tillförlitligt svar.

Primärvården ansvarar för ordination och provtagning Primärvården ansvarar för ordination och provtagning. Varje vårdcentral bestämmer själv om, och i sådana fall hur många, man har möjlighet att provta. I dagsläget erbjuder över hälften av länets vårdcentraler antikroppstest. Som invånare behöver du inte vara listad på den vårdcentral där du blir provtagen.

På webplatsen 1177.se finns mer information samt vanliga frågor och svar om antikroppstestning.

Kontakt:

Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård 072 500 63 28

Smittskyddsläkare Malin Bengnér finns tillgänglig för intervjuer klockan 10-12. Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig finns tillgänglig klockan 12-17. De nås via Region Jönköpings läns presstjänst: 010-242 40 30, press@rjl.se

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset