Pressmeddelande: Samverkan - en viktig åtgärd i arbetet med psykisk funktionsnedsättning

Pressmeddelande: Samverkan - en viktig åtgärd i arbetet med psykisk funktionsnedsättning

Två kvinnor, en med halvlångt ljust hår och en med kort mörkt hår.
Kommunal utveckling, Jenny Olofsson och Bella Nilsson Foto: Ninna Ekstrand, Kommunal utveckling

Det behöver finnas en god samverkan mellan kommuner och Region Jönköpings län för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det visar en länsövergripande inventering som nu är klar.

Under hösten 2019 genomförde flertalet kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län en länsövergripande inventering för att kartlägga livssituationen och behovet av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet ska användas för att utveckla verksamheterna och förbättra underlag för planering av insatser, stöd för uppsökande arbete och för att följa målgruppens eventuella förändrade behov.

- Resultatet är inte nytt för oss utan bekräftar egentligen det vi redan visste. Vi vet att individer med psykisk funktionsnedsättning är en utsatt grupp jämfört med befolkningen i stort och det finns mycket mer att göra på området. Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta på flera olika nivåer, samhällsnivå, verksamhetsnivå och individnivå, säger Jenny Olofsson, projektledare

Inventeringen omfattar 2 138 personer över 18 år med en psykisk funktionsnedsättning, som har haft insats från kommunen och/eller psykiatriverksamheten inom Region Jönköpings län under det senaste året.

- Det finns idag stora skillnader i hur man arbetar i de olika länsdelarna och vi behöver tillsammans arbeta för en jämnare vård där vi samverkar genom en Samordnad Individuell Plan (SIP). Det är också viktigt att vi fortsätter att arbeta för individens delaktighet, betonar Jenny Olofsson.

Kontakt:
Kommunal utveckling
Jenny Olofsson, Projektledare. FoU-ledare Psykiatri 
E-post: Jenny.olofsson@rjl.se


Bella Nilsson – FoU-ledare Psykiatri
E-post: Bella.nilsson@rjl.se

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Kommunal utveckling