Pressträff 19 april 2021

Pressträff 19 april 2021

Ett stapeldiagram i orange som visar antalet nya fall per vecka.
Under förra veckan minskade antalet nya fall av covid -19. Foto: Region Jönköpings län

Med anledning av den höga smittspridningen och läget inom vården håller Region Jönköpings län pressträff varje måndag.

Stående punkter på pressträffarna är smittläget, vaccineringen och läget inom sjukvården i Region Jönköpings län. Medverkande på pressträffen den 12 april  var smittskyddsläkare Malin Bengnér, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och Jonas Almgren, vaccinsamordnare.