Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Region Jönköpings län deltog i totalförsvarsövning

Vårdpersonal rullar in en skadad patient från en helikopter i bakgrunden, som en del i en katastrofövning
En av Försvarsmaktens Black Hawk-helikoptrar från flottiljflygplatsen Malmen i Linköping har just landat vid Länssjukhuset Ryhov. Ombord finns en kvinnlig skademarkör som tas emot av ett team från intensivvårdsavdelningen, med IVA-läkare Åsa Sundelin längst fram till höger. Övningen på Jönköpings flygplats fortsatte på sjukhuset där en rad kliniker var delaktiga. Foto: Mikael Bergström

Omkring 35 militärer med olika grad av skador efter att deras buss vält. Så såg övningsscenariot ut när ambulans och räddningstjänst deltog i en stor skadeövning på Jönköpings flygplats måndag 23 maj. För sjukvården fortsatte övningen när skademarkörer fördes till Länssjukhuset Ryhov för omhändertagande.

Den svåra bussolyckan var en av fyra olika moment som övades denna dag, som ett led i totalförsvarets övningsverksamhet i Jönköping de senaste dagarna.

– Scenariot är krig i Ukraina, medan det i Sverige råder så kallat gråzonsläge. Jönköpings flygplats ska ta emot värdlandsstöd. I samband med att utländsk trupp ska landa så uppstår det oroligheter i och omkring flygplatsen. Det är så viktigt att få samverka. Det blir ytterligare en dimension när vi från Försvarsmakten får öva med räddningstjänst, polis och ambulans, så det är en unik möjlighet att öva olika saker, säger Daniel Wiberg, kommunikationschef på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC, i Eksjö, som arrangerade övningen.

Larm om vält buss

När larmet gick vid 09.30 på morgonen handlade det om den buss med 35 militärer som hade vält, och som resulterat i allt från lindrigt till livshotande skadade.

Region Jönköpings län hade totalt sju ambulanser på plats med personal samt prehospitala funktionen ”narkos ut”, med narkosläkare och narkossköterska från Ryhov. Dessutom narkosläkare som medicinskt stöd för den prehospitala ledningen, som gjorde den inledande bedömningen av skadeläget.

Passagerare med inga synliga, eller lättare skador, samlades i flygplatsens ankomsthall i väntan på busstransport till Hälsans vårdcentral i centrum. Fyra passagerare var allvarligt skadade och fördes med ambulans till Länssjukhuset Ryhov, där övningen fortsatte genom omhändertagande på akutmottagningen och vidare vård på aktuell klinik.

”Nyttig och viktig övning”

– En nyttig och viktig övning. Här handlar det om att öva på samverkan och kommunikation med andra aktörer, och dessutom stor skadeplats. Samtidigt får vi öva parallellt med vårt ordinarie uppdrag, säger Tomas Johansson, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Jönköpings län, som följde övningen som observatör.

En passagerare bedömdes behöva omedelbar intensivvård. För henne blev det lufttransport med helikopter till Ryhov, där ett team från intensivvårdsavdelningen mötte under ledning av vårdenhetschef Patrik Lindquist och IVA-läkare Åsa Sundelin.

– Vi har den här typen av övningar regelbundet för att öva hela traumaomhändertagandet. Men det är inte så ofta patienterna kommer med helikopter, konstaterar hon.

Patienten fördes direkt till intensivvårdsavdelningens akutrum där ett team fanns på plats för att undersöka hennes misstänkta skador i torax, buk och bäcken.

Övning med olika moment

På Jönköpings flygplats fortsatte övningen.

– När det blivit kontroll över bussolyckan börjar det istället spåra ut på andra sätt här. Vi har bland annat ett fordon med terrorister som tar sig upp till flygledartornet och som placerar ut en sprängladdning vid bränsledepån. Samtidigt har de slängt ut tårgas i ankomsthallen, så de chockade och oskadda passagerarna som samlats där måste utrymma. Polisens bombskydd och regionala insatsstyrka blir också inblandad, förklarar Daniel Wiberg.

Totalt sett var Försvarsmakten nöjd med övningsdagen.

­– Det har gått bra. Vissa friktioner eller missförstånd visade sig, därför är det bra med övning och detta var värdefullt, säger han.

Observatörer följde övningen

Dagen följdes av en rad observatörer från de olika inblandade aktörerna. Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande, var på plats:

– Att vi följer övningen från regionstyrelsen är en tydlig politisk signal att det är viktigt att Region Jönköpings län deltar i övningar som denna. Det ger viktiga lärdomar för att förbättra och utveckla vår beredskap, säger hon.

Vid lunchtid utvärderade de inblandade från Region Jönköpings län sin del av övningen.

– Vi hittade en del saker som vi behöver ta tag i. Det handlar bland annat om att göra insatser på rätt grunder, och det är ju därför vi övar. Sedan hade vi också en del övningstekniska frågor som är svårt att planera i detalj i förväg. Övningen var viktig, nu vet vi vilka områden vi ska ha extra fokus på vid större skadehändelser, säger Susanne Börsbo, beredskapssamordnare på Länssjukhuset Ryhov, och en av dagens övningsledare.

Fotnot: 18-25 maj genomförs för åttonde året Swedec EOD Exercise 2022 (SEE-22). Huvudsyftet med övningen är att ge ammunitionsröjningspersonal vid olika myndigheter möjlighet att öva sina färdigheter i renodlade ammunitions- och minröjningsmoment, där de ställs inför realistiska moment med olika hotnivåer. Källa: Försvarsmakten