Region Jönköpings län planerar för att bygga nytt vårdcentrum i Habo

Region Jönköpings län planerar för att bygga nytt vårdcentrum i Habo

Verksamhetschefen Daniel Brandon, distriktssköterskan Anna Norberg, och undersköterskan Christina Rogvall står framför Bra liv Habo vårdcentral.
Verksamhetschefen Daniel Brandon, distriktssköterskan Anna Norberg, och undersköterskan Christina Rogvall är alla väldigt nöjda med inriktningsbeslutet om att bygga nytt vårdcentrum och att Bra liv Habo vårdcentral ska få nya lokaler.

Lokalerna hos Bra liv Habo vårdcentral är underdimensionerade och Region Jönköpings län planerar för att bygga ett nytt vårdcentrum i Habo. Byggnationen kommer att ske i samarbete med Habo kommun. Planen är att lokalerna både ska rymma regional och kommunal primärvård, bland annat i form av vårdcentral och familjecentral.

På sammanträdet den 28 november ställde sig regionstyrelsen bakom ett inriktningsbeslut om att Region Jönköpings län ska uppföra nya lokaler för Habo vårdcentrum och ersätta de som hyrs av Habo kommun. Arbetet är i ett väldigt tidigt skede och i första hand föreslås byggnation i egen regi. Inriktningsbeslutet innebär att arbetet kan gå in i nästa skede med tilldelning av mark för byggnation och detaljplan.

– Lokalerna hos Bra liv Habo vårdcentral är inte anpassade efter det antal patienter och personal som finns där idag. Så vi har inlett ett samarbete med Habo kommun där vi planerar för att kunna bygga ett nytt vårdcentrum i Habo med vårdcentral och kommunens primärvård. Våra lokaler behöver vara anpassade för bra arbetsmiljö och utifrån patienternas behov, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Hitta mark och ta fram detaljplan

Nuvarande vårdcentrum i Habo är byggt i slutet av 1970-talet. Sedan dess har antalet invånare i Habo kommun ökat kraftigt. Cirka 80 procent av invånarna är i dag listade på Habo vårdcentral. Tidigare i våras bjöd Habo kommun in till samtal om möjligheter att skapa ett nytt vårdcentrum. Vårdcentralerna Bra Liv har sedan formulerat hur ett nytt vårdcentrum skulle kunna utformas utifrån verksamhetens behov samt uttryckt fördelar med att även kommunal primärvård finns i lokalerna.

– I Habo kommun ser vi stora fördelar med ett nytt vårdcentrum som rymmer både vårdcentral och familjecentral samt annan service. Efter inriktningsbeslutet från Region Jönköpings län kan vi nu gå vidare med att fastställa en lämplig plats där det går att bygga och ta fram en detaljplan för lokalerna, säger Susanne Wahlström (M), ordförande i kommunstyrelsen i Habo kommun.

Föråldrade lokaler

Dagens vårdcentral i Habo har föråldrade lokaler och saknar exempelvis omklädningsrum, läkarna byter om på mottagningsrum. Konferensrummet har plats för tio personer men används av 40 vid arbetsplatsträffar. Receptionen är felplacerad, patientflödena fungerar inte optimalt och det finns entréer som inte används. De senaste åren har fem medarbetare slutat på grund av ohälsa och det finns flera incidenter relaterat till fuktskador i huset.

– För oss är detta ett väldigt positivt besked och något vi har jobbat för i flera år. Vi ser stora behov av att våra lokaler blir med tidsenliga och anpassade efter dagens och framtidens nära vård. Vi ser fram emot att bidra med vår kompetens i den fortsatta processen, så att nybyggnationen blir så bra som möjligt för alla involverade, säger Daniel Brandon, verksamhetschef på Bra liv Habo vårdcentral.

Från den tidiga planeringen

I dialogen mellan Habo kommun och Regionfastigheter har planeringen än så länge beskrivit att vårdcentralen kan fördelas på maximalt två plan. I ytan ingår omklädning, konferensrum och labb som skulle kunna ligga på annat plan. Familjecentral och närservice kan placeras på markplan. Vårdcentrummet kan ha en gemensam entré för besökare men eventuellt egen entré för familjecentralen. Godsmottagning, personalentré och angöring för ambulans bör vara skilt från huvudentrén. Anslutande parkeringsplatser bör ha plats för 90-100 bilar.