Region Jönköpings län startar provtagning i tält för Coronavirus

Region Jönköpings län startar provtagning i tält för Coronavirus

En sjuksköterska testar en patient i näsan
Den som fått tid för provtagning rings in, sätter sig på stolen och provtas genom att sjuksköterskan Malin Fransson och hennes kollegor för in en bomullspinne i vardera näsborre. Bilden är arrangerad. Foto: Johan W Avby
En sjuksköterska testar en patient i näsanTvå sjuksköterskor i skyddskläderPorträtt av en kvinna framför ett gult tält

Från onsdag 11 mars 2020 sker provtagning för Coronavirus i ett tält uppsatt utanför infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov.

– Under den senaste veckan har vi haft ett ökat tryck på antalet provtagningar av Covid -19 och för att utöka kapaciteten har vi satt upp ett tält, säger Maria Palmérus, verksamhetschef på infektionskliniken. Vi gör detta för att vi behöver fler rum att provta i.

Hon betonar att det inte handlar om någon ”drop-in”- verksamhet, utan att samma indikationer som tidigare gäller. Den som varit i riskområde och fått symtom i form av hosta, feber eller andnöd ska kontakta sjukvården via 1177 och sedan sker en bedömning om det är aktuellt att lotsa vidare för provtagning på infektionskliniken.

30-tal provtagningar per dag

De senaste dagarna har infektionskliniken genomfört ett 30-tal provtagningar per dag. I tältet kommer man att ta emot fyra personer per timme för provtagning, en takt som Maria Palmérus tror kan öka om det finns behov, när rutinen satt sig.

– En viktig aspekt är att vi nu kan arbeta effektivare och minimera antalet skyddsutrustningar som vi använder. Mellan provtagningarna behöver vi bara byta handskar, förklarar hon.

Får tid för provtagning

Rent praktiskt ger infektionsjouren en tid för provtagning.

– Den som ska provtas kommer hit i bil, parkerar utanför och väntar i bilen, tills vi ringer in en person i taget till tältet. Den som är allmänpåverkad och som vid telefonsamtalet bedöms behöva läkarbedömning tas även fortsatt omhand inomhus i våra lokaler, förklarar hon.

Provet tas genom en bomullspinne som sticks in i vardera näsborren.

Isolering hemma

– Sedan får personen återvända hem, med både muntliga och skriftliga instruktioner om att hålla sig isolerad hemma tills provsvaret kommer, vilket sker inom ett dygn.

Två sjuksköterskor i taget kommer att arbeta i provtagningstältet.

– Lite annorlunda att arbeta i ett tält, men i övrigt är det rutiner som vi är vana vid, säger sjuksköterskorna Malin Fransson och Amanda Kruth som bemannade den första dagen i det uppvärmda tält som med kort varsel levererats av Frivilliga Automobilkåren.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård