Så kortar vården väntetiderna: Samarbeten och nya arbetssätt för att korta köer

Så kortar vården väntetiderna: Samarbeten och nya arbetssätt för att korta köer

Två kvinnor i vårdkläder arbetar med en patient.
Nya arbetssätt och utvecklade samarbeten är några exempel på hur hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län arbetar med att korta väntetiderna. I en serie artiklar kommer vi att presentera några exempel. Foto: Johan W Avby

Drygt två år med coronapandemin har påverkat svensk hälso- och sjukvård kraftigt. Nu pågår ett stort arbete med att ta igen den vård som fått vänta, den så kallade uppskjutna vården. Nya arbetssätt och samarbetsformer är några tydliga lösningar för att komma ikapp. Detta är den första i en serie artiklar där vi ger exempel på vårdens arbete med att korta väntetider.

Samarbete om operationskapacitet inom Sydöstra sjukvårdsregionen, patienter som sköter sin dosering av lugnande medel själva och ny operationsmetod för godartad prostataförstoring. Det är några av många exempel på hur hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län utvecklas, vilket gynnar arbetet med att komma ikapp med den uppskjutna sjukvården.

– För första besök (inom 60 dagar) till den kirurgiska vården har vi ungefär samma nivå på antal väntande som 2019. Men skillnaden är att de som väntar nu, generellt har väntat lite längre. Men vi ser att det fungerar rätt så bra med det första besöket, säger Carl Tenvert, biträdande sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.

500 fler väntade i april

Mer bekymmersamt är det med åtgärd/operation.

– Tittar vi på april, har vi i år ungefär 500 fler som väntar, jämfört med april 2019. Den största ökningen ser vi bland de som väntat mer än 90 dagar, i vissa fall mer än 180 dagar. Samtidigt genomför vi ungefär lika många operationer nu som under våren 2019. Vi har lite kvar, men vi jobbar på det och får hela tiden en förbättring, förklarar Carl Tenvert.

Som ett exempel tar han åtgärd/operation under mars 2022.

– Det var en högproduktiv månad. Vi har inte gjort så många operationer sedan 2018. Det beror på flera saker. Alla operationssalar är sedan veckan 9 igång igen efter pandemin. OP/IVA i Eksjö och Värnamo har gjort ett jättejobb med ständiga förbättringar på operation. Eksjö har hela våren, förutom en vecka, haft en högre produktion jämfört med de två åren innan pandemin. Här har kvinnokliniken ett samarbete med Sydöstra sjukvårdsregionen genom att hjälpa till med operationer, säger Carl Tenvert.

Samarbete kring operationer

Den regionövergripande operationsplaneringen har som mål att utnyttja resurserna maximalt.

– För att skapa en helhet i regionen, har kvinnokliniken och ortopedkliniken i Värnamo och även Jönköping kunnat få operationsutrymme i Eksjö. Detta har gett effekt genom att köerna har minskat lite i Värnamo och Jönköping, utan att ge någon negativ effekt i Eksjö, förklarar Carl Tenvert.

Att Eksjö lyckas med detta har flera förklaringar. Bland annat tack vare en ny operationsavdelning, utformad med preop-area, där patienten förbereds innan operationssal, och utrymme för uppdukning av instrument.

– De har ett bra flöde, och samtidigt ett ständigt utvecklingsarbete när det gäller arbetssätt.

Slutsatsen är att situationen inom Kirurgisk vård är lite bättre idag än vad ledningen befarade för ett år sedan.

Väntar ökning av remisser

– Vid en jämförelse inom Sydöstra sjukvårdsregionen har vi en bra tillgänglighet. Samtidigt är det svårbedömt. Vi hade ett lågt inflöde av remisser under pandemin. Vi undrar fortfarande var vissa patienter är och väntar på en uppgång i inkommande remisser, vilket vi redan sett på några områden.

Under pandemin har Region Jönköpings län tagit hjälp av andra vårdgivare, inte minst för ortopediska operationer. Detta har nu bromsats upp.

– Men vi anlitar fortfarande till exempel Art Clinic i Jönköping för bröstkirurgi. Där hyr vi en bemannad operationssal och kommer med operatör dit. Detta har hjälpt oss under hela pandemin i att ha kontroll över kirurgin vid cancersjukdom.

Operationskoordinatorer lägger schema

Sjukhusens operationskoordinatorer har också en central roll i att lägga schema för det dagliga arbetet på operationsavdelningarna.

– Sommartid och under pandemin, har de länsgemensam kommunikation, annars vid behov. Vi har ett tydligt signalsystem med en kedja av kommunikation när något sjukhus har tomma operationssalar. Vi måste fylla alla salar, för tiden på operation är ovärderlig. Vi måste använda all tid som finns, säger Carl Tenvert.

Uppdelning mellan sjukhusen

För några år sedan gjordes en uppdelning av olika typer av operationer mellan sjukhusen. Detta har nu förfinats och justerats ytterligare.

– Knäprotester till exempel, görs bara i Värnamo och Eksjö, men har nu fått ännu större del i Eksjö.

För att genomföra kortning av köer finns också ett ansökningssystem för att göra insatser kvällar och helger.

– Vi har fått in flera ansökningar för att få göra kökortningsinsatser, och det genomförs nu på olika kliniker, till exempel urologkliniken och kirurgkliniken i Värnamo.  Det är en uppmaning som bygger på frivillig bas, eftersom våra medarbetare har jobbat jättehårt under pandemin, säger Carl Tenvert.

Alla åtgärder ur ett länsperspektiv

Den länsövergripande urologkliniken har arbetat hårt med att korta sina köer.

– Vi har genomfört tio extra mottagningstillfällen mellan 12 mars och 7 maj på de tre sjukhusen och där tagit emot cirka 150 nybesök, patienter som väntat allra längst. På det sättet har vi halverat vår patientkö och kommit ner till de 60 dagar som gäller för ett nybesök, säger Ingrid Erlandsson, verksamhetschef för urologkliniken.

Hon tycker att urologkliniken har stor fördel av att vara en länsklinik.

En kö för hela länet

– Vi har bara en enda kö, en väg in till oss, oavsett vilket sjukhus mottagningen eller behandlingen sedan sker på. Detta gör också att vi har stor kunskap om vad vi kan flytta enkelt. Till exempel har vi frigjort utrymme på Ryhov genom att flytta en patientgrupp tillsammans med två läkare till Eksjö. Samtidigt är det viktigt att det då finns vårdplatser och kompetens hos både operation och vårdpersonal, säger hon.

Vissa saker är inte heller flyttbara.

– Operationsroboten finns på Ryhov, så det är låst. Vår öppna cancerkirurgi sker också på Ryhov. En stor del dagkirurgi gör vi på alla tre sjukhusen.

På Värnamo sjukhus har urologkliniken börjat med vissa ingrepp med grön laser (läs mer i kommande artikel).

– Genom ett ordnat införande där har vi kunnat dubbla kapaciteten och därmed halverat kön sedan januari. Vissa små ingrepp kan vi också nu genomföra på sal utanför operationsavdelningen, säger Ingrid Erlandsson.

Fotnot: I en serie artiklar kommer vi att beskriva olika exempel på hur väntetider kortas genom nya arbetssätt och samarbetsformer.

Läs mer:

Grön laser och ändrade arbetssätt på urologen minskade väntetider

Kvinnokliniken: Patienten styr sederingen själv vid ingrepp

När behovet får styra minskar väntetiderna

Operationsplanering: Inte en enda operationstid får stå oanvänd

Region Jönköpings län hjälper grannlän med avancerad röntgenundersökning