Smittspridningen av covid-19 väntas öka i höst

Smittspridningen av covid-19 väntas öka i höst

En bild på ett så kallat antigentest.
Folkhälsomyndigheten förutspår att smittspridningen av covid-19 tilltar efter sommaren. Foto: Johan W Avby

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten förutspår att smittspridningen av covid-19 väntas tillta från slutet av augusti och stiga under september. Därför är det viktigt att vaccinera sig enligt rekommendationerna. Detta gäller särskilt personer som riskerar allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har på Regeringens uppdrag tagit fram scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19. I rapporten presenteras två olika scenarier för smittspridningen i Sverige. Båda scenarierna tyder på att smittspridningen kan vända brantare uppåt i slutet av augusti efter sommarlov och semestrar, och fortsätta stiga under september. För att det ska finnas ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas. Pandemin är inte över.

- Eftersom smittspridningen nu ökar i flera andra europeiska länder så skulle vi kunna få en uppgång av antalet fall i Sverige redan i sommar. Förhoppningsvis får de flesta lindriga symtom, men om många är sjuka i samhället kommer det att leda till en viss belastning på vården, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Tänk på att du kan bli smittad även om du är vaccinerad, men tre vaccindoser ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom om du är relativt ung och frisk. Äldre och personer i riskgrupp behöver fler vaccindoser.

I Folkhälsomyndighetens båda scenarier antas att omikronvarianten fortsätter att dominera. Skyddet mot att infekteras med omikron bedöms kvarstå i tre månader efter vaccination. Mot svår sjukdom och död varar skyddet längre.