Undantag från Vårdförbundets stridsåtgärder för vissa verksamheter

Undantag från Vårdförbundets stridsåtgärder för vissa verksamheter

Dekorativ bild

I Region Jönköpings läns verksamheter görs stora ansträngningar för att klara bemanningen under konflikten. Men i vissa verksamheter räcker inte åtgärderna till utan att behöva ta till skyddsarbete. Därför har Region Jönköpings län och Vårdförbundet nu kommit överens om undantag från blockaden för ett mindre antal verksamheter vid akuta situationer under vissa tider.

 

Utgångspunkten för Region Jönköpings län är fortsatt att upprätthålla verksamheten så att invånarna drabbas så lite som möjligt.

– Än så länge klarar vi att upprätthålla den planerade vården, förutom i enstaka fall. Men i verksamheter med specialistkompetens krävs stora ansträngningar för att klara bemanningen vid korttidsfrånvaro, som till exempel när medarbetare är sjuka.  Det handlar om bland annat ändringar i scheman och att i vissa fall förflytta medarbetare som då får arbeta på andra arbetsplatser än de normalt sett gör, säger HR-direktör Patrick Nzamba.

Skyddsarbete får inte planeras, utan enbart användas när akuta situationer uppstår som kan innebära fara för patienter. Sedan konflikten bröt ut har skyddsarbete använts inom till exempel operation och kirurgi vid akuta ingrepp och akuta transporter, akut röntgenarbete och i ambulanssjukvården vid vakanser och jourarbete.

Undantag för ett mindre antal verksamheter

Trots stora ansträngningar för att klara bemanningen, finns det ett mindre antal verksamheter där åtgärderna inte räcker till. Vårdförbundet och Region Jönköpings län har därför kommit överens om undantag från övertids- och mertidsblockaden för ett mindre antal verksamheter vid akuta situationer under vissa tider.

Verksamheterna som berörs är röntgen på länets alla tre sjukhus, operation på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Höglandssjukhuset i Eksjö samt ambulansverksamheten i länet.

– Till de verksamheter som omfattas av undantag är det inte möjligt att flytta personal från andra verksamheter eftersom det handlar om specialistkompetens och akuta situationer. Att dra ner på vårdplatser skulle av naturliga skäl inte heller påverka dessa verksamheters möjlighet att förbättra bemanningen, säger Patrick Nzamba.

Nyanställningsblockad komplicerar planeringen inför sommaren

Nyanställningsblockaden förhindrar också Region Jönköpings län att rekrytera semestervikarier inom de yrken som omfattas av blockaden, vilket komplicerar planeringen inför sommaren.

– Dialog pågår i verksamheterna kring hur vi ska hantera detta utifrån olika scenarier beroende på hur länge konflikten pågår och hur den utvecklas, säger Patrick Nzamba.

Information om konflikten mellan arbetsgivare och Vårdförbundet