”Vi är redo att vaccinera i takt med att vi får tillgång till doser”

”Vi är redo att vaccinera i takt med att vi får tillgång till doser”

En spruta sätts i en arm
Vi står redo inom Region Jönköpings län för att sätta igång med att vaccinera så fort de första leveranserna kommer. I bästa fall startar vi redan i januari, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér. Arkivbild. Foto: Mikael Bergström

Preliminärt kommer cirka 70 000 invånare i Jönköpings län, i de prioriterade grupperna för vaccinering mot covid-19, att kunna bli vaccinerade under första kvartalet 2021.

Detta berättade företrädare för Region Jönköpings län i samband med en pressträff fredagen den 4 december. Pressträffen hölls med anledning av att regeringen under morgonen lämnat besked om planerna för vaccinering mot covid-19 i Sverige.

– Det är glädjande med beskedet från statsministern att vaccineringen mot covid-19 kommer att erbjudas avgiftsfritt för invånarna. Hälso- och sjukvården ska vara behovsanpassad och jämlik med hög tillgänglighet, säger Rachel De Basso, regionråd (S) och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Stora förberedelser pågår

Det är regionernas ansvar att planera och erbjuda vaccinering mot covid-19. Så länge tillgången på vaccin är begränsad kommer vaccinering att ske utifrån en prioriteringsordning. Brukare i äldreomsorgen och den personal som arbetar nära brukarna kommer att prioriteras först. Därefter kommer övriga prioriterade grupper, som vårdpersonal och riskgrupper.  

– Det pågår ett gediget planeringsarbete inom Region Jönköpings län. Därför är det bra med den tydliga prioritering som nu meddelats av Folkhälsomyndigheten. Detta ger vår vaccinationsarbetsgrupp förutsättningar att kunna gå vidare i sitt arbete, fortsätter Rachel De Basso.

– De uppskattningar som görs idag nationellt, att Sverige kommer att erhålla cirka fyra miljoner vaccinationsdoser i olika omgångar fram till påsk, motsvarar i vårt län att drygt 70 000 personer kan bli vaccinerade mot covid-19 i första skedet, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör som liknar storleksordningen med den årliga vaccineringen vid säsongsinfluensa.

Vaccineringen sker på vårdcentralerna

Precis som vid säsongsinfluensa kommer de inledande vaccinationerna att genomföras vid länets vårdcentraler. Det är de allra sköraste som ska skyddas först, utifrån den prioriteringsordning som anges av Folkhälsomyndigheten.

– Vaccin är en fantastisk uppfinning som varje år räddar miljontals liv, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare, som är mycket positiv till dagens besked från regeringen om att samhället inom kort kan få tillgång till effektiva vaccin mot covid-19.

– Vi står redo inom Region Jönköpings län för att sätta igång med att vaccinera så fort de första leveranserna kommer. I bästa fall startar vi redan i januari, säger Malin Bengnér.

Varje person som vaccineras mot covid-19 behöver två doser.

– Utifrån den nuvarande planeringen finns kapacitet att vaccinera mot covid-19 i den takt som vaccinerna kommer till oss, fortsätter Malin Bengnér. 

Vaccinet bekämpar pandemin – men först på längre sikt  

– Det råder fortfarande en hög belastning inom sjukvården i vår region, med anledning av smittspridningen av coronaviruset i samhället och att många är sjuka i covid-19, påminner Mats Bojestig.

­­– Detta är en situation som troligen kommer att bestå över en längre tid. De vaccinationer vi talar om nu påverkar inte hur vi firar årets jul. Men de spelar roll för hur vi firar jul nästa år, konstaterar Mats Bojestig.

MER FAKTA

Fredag den 4 december meddelade regeringen att landets invånare kommer att få tillgång till kostnadsfri vaccinering mot covid-19.

300 miljoner kronor avsätts också till regionernas pågående förberedelser för vaccinering.

Folkhälsomyndigheten gav besked om prioritetsordningen för vaccineringarna samt uppskattade att fyra miljoner doser kan fördelas till regionerna under första kvartalet 2021, under förutsättning att vaccin blir godkända för användning.

Läs mer på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/digital-presstraff-med-statsministern-4-december-2020/