Uppdatering om covid -19: 36 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid -19: 36 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

36 patienter med bekräftad covid -19 får idag torsdag 18 juni 2020 sjukhusvård i Jönköpings län. Nio av patienterna får intensivvård.

Under det senaste dygnet har ingen person med bekräftad covid-19 avlidit på sjukhusen i Region Jönköpings län.

Under det senaste dygnet har sex personer med bekräftad covid-19 skrivits ut från sjukhusen i Region Jönköpings län.

Nya rutiner kring publiceringarna av siffrorna:

Från och med måndag 22 juni 2020 uppdaterar vi siffror på covidvårdade och avlidna på sjukhus per dag här: https://rjl.se/om-oss/pressrum/aktuell-statistik-covid-19-i-jonkopings-lan/

Vi pausar från och med midsommarhelgen publiceringar av dagens siffror på helgdagar.

Siffrorna uppdateras alltså på vardagar, och lördagar och söndagar kommer att publiceras på måndagen efter.

Vi kommer alltså inte publicera en egen nyhet för varje uppdatering, utan siffrorna publiceras på den befintliga sidan.

Presstjänst är som vanligt öppen alla vardagar i sommar klockan 8:00 - 16:30.

Om våra uppdateringar

Region Jönköpings län redovisar från och med 1 april 2020 antal covid -19-fall enligt följande:

- Antal inneliggande patienter med bekräftad covid -19, varav antal på IVA.

- Antal patienter med bekräftad covid -19 som avlidit på våra tre sjukhus det senaste dygnet. Observera att det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen.

- Avlidnas ungefärliga ålder i åldersspann per tiotal, samt om det finns känd underliggande sjukdom hos avlidna personer under 70 år.

- Siffran på antal avlidna på vardagar bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär.

- På måndagar publiceras även siffror för lördagen och söndagen.

Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter och avlidna. Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.

Uppgifterna publiceras varje vardag, runt klockan 12:00, med reservation för att uppgifter kan behöva kvalitetssäkras ytterligare och därmed försenar publiceringen.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård