Reportage

Reportage

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Faith tar ton mot Rotterdam

Porträtt av en kvinna i operationskläder.

Mitt i februari fick Faith Kakembo Wilén, narkossjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov, ta en semestervecka från jobbet. Efter några dagars intensiva repetitioner, är det lördag 15 februari dags att kliva upp på Melodifestivalens scen i Luleå och framföra låten Crying Rivers.

Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

En grupp människor står samlade runt en disk med mat

Det finns många lokala matproducenter i Jönköpings län, med stort intresse för att utveckla sin verksamhet. För dem arrangerade Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, tillsammans med Region Jönköpings län och andra regionala aktörer, en mathantverksdag, för att ge mer kunskap om hur det lokala mathantverket kan utvecklas.

Lärandeseminarium för att skapa en gemensam rehabiliteringsplan

Fyra personer sitter vid ett bord och pratar.

Den länsinvånare som behöver rehabilitering vid sjukdom eller olyckshändelse ska få en rehabiliteringsplan som håller ihop under hela processen och som innehåller alla delar i patientkontraktet. Det var målet när Region Jönköpings län och länets kommuner under två dagar genomförde lärandeseminarium för omkring 150 medarbetare verksamma med rehabilitering

Dans ger bra rehabilitering och social samvaro efter stroke

Några personer sitter och gör mjuka rörelser till musik

I dansstudion på Kulturhuset i Jönköping blandas blues och tango med popmusik. Det är dags för veckans Rehab-dans för personer som drabbats av stroke – som Region Jönköpings län driver sedan januari 2019. Dans, i form av sittdans och rörelser till musik, har visat sig vara en utmärkt rehabiliteringsform och dessutom social funktion i den långa processen att komma tillbaka till ett normalt liv igen efter stroke.

AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län

Cirka 125 läkare finns i Region Jönköpings läns AT-organisation, där de under 21 månader gör sin allmäntjänstgöring med målet att bli av Socialstyrelsen legitimerade läkare. AT-läkarna är en viktig del i den långsiktiga strategin för läkarförsörjning.

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården

En man och två kvinnor står vid ett ståbord

De har valt att satsa på en elva terminer lång grundutbildning fram till examen. Sedan har letandet startat efter en tjänst som AT-läkare. För Karin Gerdås, Krister Larsson och Karin Jamil och nästan 125 kollegor, blev det allmäntjänstgöring i Region Jönköpings län under 21 månader, en tid som de generellt är nöjda med.

Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare

En manlig och en kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och pratar

AT-läkarna lyfter fram handledningen som en av de viktigaste delarna under utbildningen. För distriktsläkare Lars Gröndahl på Hälsan 2 i Jönköping är det naturligt att vara handledare för unga AT-läkare och dela med sig av 37 års erfarenhet.

Bengt-Åke forskar om biomarkörer för huvud- och halscancer

En man sitter i gör labbanalyser

Så kallade biomarkörer kan bidra till bättre bedömning av risken för att drabbas av huvud- och halscancer och prognosen för patienterna. Det visar den forskning som biomedicinska analytikern Bengt-Åke Andersson vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov gjort och som ledde fram till disputation, fredag 13 december 2019.

Avtal tecknat med Human Bridge om utrangerad sjukvårdsutrustning

En man och två kvinnor sitter vid ett bord och undertecknar ett avtal, medan en man står med en mikrofon för att fånga ljudet.

Medicinteknisk utrustning som utrangeras och som bedöms inte går att sälja, kan efter genomgång få fortsatt användning i länder som utvecklar sin sjukvård med små ekonomiska resurser. Det är innebörden i det avtal som Region Jönköpings län tecknade med biståndsorganisationen Human Bridge onsdag 4 december 2019.

Teamarbetet och rehabiliteringsplanen utvecklades genom teater

En grupp människor sitter på en scen och agerar

Det är i teammöten som medarbetarna på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping utformar vården och tillsammans med patienten tar fram en rehabiliteringsplan, en plan där patientkontraktets olika delar ska ingå. På en klinikdag hösten 2019 för att utveckla teammötena testades Forumteater med mycket gott resultat.

Marina får stöd i rehabiliteringen efter knäledsoperation

En kvinna sitter på en pall och böjer sitt knä

Byte av knäled innebär en omfattande rehabilitering med mycket träning. Marina Andersson i Gränna fortsätter med det träningsprogram hon började med redan åtta veckor innan operationen – efter överenskommelse med sin ortopedläkare och med stort stöd av sjukgymnast.

Andelen ekologisk mat ökar stadigt i sjukhusköken

En kvinna och en man står och gör pannbiffar i ett kök.

Andelen ekologisk mat ökar hela tiden i Region Jönköpings läns sjukhuskök. Det är en strategisk satsning av bland annat miljöskäl som styrs av hållbarhetsprogrammet och genomförs av engagerade medarbetare inom område måltid.

Ombyggt ventilationssystem sparar energi för en miljon per år

En man står i ett fläktrum

Ombyggnationen av ventilationssystemet i hus 03-04 på Värnamo sjukhus kostade 3,5 miljoner kronor. Nu efter snart två år visar det sig att investeringen sparar cirka 1 miljon kilowattimmar per år, vilket är ungefär lika många kronor. Detta är en av många satsningar som sker i Region Jönköpings län med att energieffektivisera.

Unik teaterutbildning på Värnamo folkhögskola

En kille i gul tröja och hatt står med armarna i kors och ser sur ut. Bredvid honom står en kortare kille i en annan hatt  och ler med stängda ögon.

”En surgubbes memoarer” blir titeln när tio personer plötsligt ska improvisera fram en liten berättelse. De är de första deltagarna på Sveriges första dramautbildning på heltid för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Drop-in-mottagning ger hög tillgänglighet

En kvinnlig sjuksköterska står framför en ingång

Det är länets, kanske landets, minsta vårdmottagning. Men den som kommer till Bra Liv nära:s drop-in-mottagning i entrén till City Gross på Asecs-området i Jönköping får snabbt och smidigt medicinsk bedömning och hjälp.

Räcker med halverad penicillinkur vid halsfluss visar svensk studie

En kvinna fotograferad framför en buske med höstfärger

En halverad penicillinkur på fem dagar mot halsfluss orsakad av streptokocker, ger samma effekt som den vanligare kuren på tio dagar. Detta visar en svensk studie av Folkhälsomyndigheten, som kan resultera i minskad antibiotikaanvändning, ett viktigt led i kampen mot resistens. Nu sprids studien i världen genom publicering i BMJ, tidigare British Medical Journal.

Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov

Sedan början av oktober är Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov, med ansvar för medicinsk vård och kirurgisk vård, sektionen för chefläkare och patientsäkerhet. En tjänst som hon ska kombinera med deltidstjänst som överläkare i ortopedi.

Digitalt vårdmöte passar för ortopediska uppföljningar

En manlig läkare sitter vid sin dator

Många ortopediska vårdbesök kräver en klinisk undersökning – inledningsvis. Men i många fall kan uppföljningar sedan ske genom digitalt vårdmöte, konstaterar Arta Yaqma, ortopedläkare på Värnamo sjukhus.

Jeanette hade digitalt vårdmöte med ortopedläkare

När det var dags för ett återbesök till ortopedkliniken på Värnamo sjukhus efter en operation av stortån, testade Jeanette Lindkvist i Smålandsstenar digitalt vårdmöte med sin läkare Arta Yaqma istället för att åka de cirka nio milen fram och tillbaka.

Region Jönköpings län bidrar med kunskap när Armenien utvecklar sin hälso- och sjukvård

Gruppbild på ett tiotal människor

Sedan 2014 har Region Jönköpings län ett samarbetsavtal med hälsoministeriet i Armenien för främst kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. För att fördjupa detta samarbete besöker landets hälsominister under tre dagar Region Jönköpings län för att få en inblick ibland annat hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad.

Sjuk- och tandvårdens nära samarbete ger cancerpatienter trygghet

En man sitter på en motorcykel

När en person drabbas av huvud- eller halscancer drar ett stort personcentrerat vårdförlopp igång, som innefattar både sjuk- och tandvård. Bakom kulisserna pågår en koordination av vårdförloppet som gör att patienten ska kunna röra sig sömlöst mellan de olika vårdformerna. Det nära samarbetet mellan sjukvården och tandvården har haft stor betydelse för Tobias Lindstedt som har haft diagnosen tungcancer i tio år.

DBT-behandlingen förändrade livet för Polly

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en behandlingsmetod som ställer krav på patienten. Och den ger resultat. För Polly Bohlin i Mölndal innebar det en framgångsrik behandling av självskadebeteende, ätstörningar och perioder av missbruk.

Nationell konferens om effektiv behandlingsmetod vid självskadebeteenden

Gruppbild på åtta kvinnor

Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus var bland den första i Sverige att införa dialektisk beteendeterapi, DBT, för patienter med självskadebeteende, risk för självmord och känslomässig instabilitet. Nu firar kliniken och dess team 20 år med metoden och arrangerar nationell konferens med deltagare från Sverige och Danmark.

Videomöte med vården: ”Ytterligare ett verktyg för kommunikation”

En manlig läkare sitter framför en dator

Videomöte innebär en stor tidsbesparing för patienterna, konstaterar överläkare Christer Grännö på mag-tarmmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som i pilotförsöket med videomöte med vården erbjuder patienterna att träffa honom genom video, istället för att behöva avsätta tid för ett fysiskt besök.

Ulf har videomöte med sin läkare

Porträtt av en man som sitter på en sten i trädgården

Ulf Nygren i Lekeryd utanför Huskvarna är en av de patienter som testar videomöte med vården. En uppföljande kontakt med sin behandlande läkare Christer Grännö skedde genom videomöte i mobiltelefonen, i en avskild vrå på jobbet.

Konferens:Många hot mot friheten att yttra sig

Fyra personer i paneldebatt

Yttrandefriheten i världen mår allt sämre, med några ljusglimtar som undantag. Den slutsatsen drog flera organisationer när Region Jönköpings län och Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen ”röster om yttrandefrihet” på Gummifabriken i Värnamo 12 september 2019.

Psykiatrisk vårdjour ger stöd hemma

Tre kvinnor och en man sitter på en bänk

Den psykiatriska vårdjouren i Eksjö, Värnamo och Jönköping är en specialistpsykiatrisk resurs som finns tillgänglig varje dag som ett stöd för patienten i hemmet. Genom allt ifrån täta dagliga hembesök till telefonkontakt, kan många länsinvånare under en övergångsperiod få det stöd och den behandling som de behöver – utan inneliggande psykiatrisk vård.

Uppdaterat stöd för att ge svåra besked

Två vårdklädda personer sitter vid ett bord och samtalar med två patienter, med ryggen mot kameran.

Att ge svåra besked till patienter är en del i arbetet för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Som ett stöd för detta finns nu uppdaterade riktlinjer med konkreta råd om hur ett samtal ska genomföras.

”Att bli behandlad med värdighet och respekt är det viktigaste som patient”

En kvinna sitter vid ett bord med en kandelaber intill sig.

Onsdag 14 maj 2014, klockan 11.00. Ett ögonblick som Margareta Andersson i Möcklamo, Bodafors aldrig kommer att glömma. Det svåra beskedet från sjukvården var tydligt: Du har en klar och tydlig lobulär bröstcancer. Vi har en operationstid på måndag.

Mer stöd och kunskap till egenvård i hälso- och sjukvården 2030

Ett antal personer sitter och diskuterar vid ett bord

Framtidens hälso- och sjukvård behöver vara en vård som finns nära patienterna. En hälso-och sjukvård som sker i partnerskap med patienten, innehåller en rad digitala tjänster, mer förebyggande insatser och som går från att vara omhändertagande till att vara ett stöd i patientens ansvar för sin sjukdom. Hur det ska se ut, med siktet på 2030, diskuterades under en workshop i maj 2019 arrangerad av nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Utvecklingskraft 2019 en mötesplats om hälsa, arbetsglädje och uthållighet

En man står på en scen

Under två dagar samlades över 700 deltagare på Utvecklingskraft i Jönköping, Sveriges största mötesplats om hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård, med årets tema ”kraft till att skapa hälsa”. Deltagarna fick bland annat lära sig verktygen för att skapa glädje i arbetslivet, men även prov på uthållighet under extrema förhållanden, berättat av Johan Gustafsson, känd som ”Mali-svensken”.

Bodils forskning visar på betydelsen av läkemedelsbehandling vid opioidberoende

En kvinna står vid en föreläsningspulpet

Opioider är en grupp starkt smärtstillande substanser som har sin givna plats inom sjukvården. Men det är också preparat som är extremt beroendeframkallande och som kan leda till missbruk och beroende som sjukdomstillstånd. Den läkemedelsassisterade behandling (LARO) som finns är mycket effektiv och samhällsekonomiskt lönsam, konstaterar Bodil Monwell, kurator på psykiatriska kliniken i Jönköping, i sin avhandling.

Psykiatriska vården och omsorgen anställer utbildade peer support

En grupp människor står vid ett ståbord

Efter fem veckors utbildning är nu elva personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa klara för projektanställningar som peer support inom den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län och den kommunala omsorgen för att med sin egen erfarenhet vara ett stöd för patienter och brukare.

Nyanlända får mer kunskap om sin diabetessjukdom

En kvinna och två män står och samtalar.

Diabetes typ 2 är ett växande folkhälsoproblem – även bland de människor som kommit nyanlända till Sverige på senare år. Därför har Region Jönköpings län startat diabetesskola där patienter som talar arabiska eller somaliska får undervisning i hur de ska hantera sin sjukdom och förändra sina levnadsvanor.

Hemsjukvård av barn blir allt vanligare

En kvinna med grön vårdskjorta och blå täckväst ler.

Drivkraften för Monica Ekelund, barnsjuksköterska på barnkliniken, är att tiden innan barnet förhoppningsvis blir friskt igen ska vara så kvalitativ som möjligt. Då är det viktigt att erbjuda hemsjukvård, något som allt fler använder.

Kari hittade tillbaka till arbetslivet med stöd från FIA

En kvinna står framför en hylla med pärmar.

Sjukdom och arbetslöshet gjorde att Kari Lindholm i Jönköping fick byta spår i yrkeslivet. Idag stortrivs hon med nytt jobb i Kammarrättens arkiv, ett arbete hon fått med hjälp av Funktionsnedsatta i arbete, FIA, som stöttar henne under lång tid.

Det lilla sjukhuset i det stora

En blond kvinna med gröna vårdkläder står i en korridor och ler.

Barnkliniken är som det lilla sjukhuset mitt i det stora. Här finns patienter som klättrat i träd och brutit ett ben. Här finns också de svårt sjuka barnen som vårdas under längre tid, och deras familjer. Här är det verkligen både gråt och skratt.

Rättspsykiatrin håller nätverksträff i Jönköping

Gruppbild på en man och tre kvinnor framför en vägg

Inom den rättspsykiatriska vården finns det patienter med neuropsykiatriska problem. Neuropsykiatri är därför årets tema när Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad arrangerar nationell konferens i Jönköping 23-24 maj, för andra gången i Jönköping sedan nätverket startade 2001.

Att vårda sitt sjuka barn hemma

En glad mörkhårig tvååring med stora bruna ögon.

Gulnaz Ter förstod redan under graviditeten att något inte stod rätt till med barnet i magen. Nu är Zeki en glad tvååring som vårdas hemma hos familjen med hjälp av hemsjukvården.

Hälsosamtalen förlänger liv – allt började i Habo

En man med vitt hår, glasögon, mustasch och blå tröja ler och håller upp ett bowlingklot.

Det var först på 80-talet som sjukvården enligt lag skulle börja arbeta med att förebygga sjukdomar, och inte bara behandla dem. I Habo tog läkaren Hans Lingfors det på allvar och uppfann tillsammans med några kollegor konceptet hälsosamtal. Idag ser vi resultatet, bättre överlevnad i Jönköpings län än rikssnittet.

Fysisk träning ger mer kraft för cancerbehandlingen

Ett antal deltagare kör fyspass på Friskis.

Efter en timmes gympapass med tio olika stationer är de som mest 30-talet deltagarna rejält svettiga och trötta. Sedan 23 januari träffas de varje onsdag eftermiddag för att träna, fika och basta, med en sak gemensamt – de är i en pågående eller avslutad behandling för cancersjukdom.

Fler drop-in-tider hjälper ADHD-patienter till en fungerande vardag

En leende kvinna sitter mittemot en annan som man bara ser håret på.

Många ADHD-patienter har ett fullt fungerande liv med hjälp av mediciner. Tack vare drop-in-tiderna på psykiatriska kliniken i Jönköping kan de förnya sina recept smidigt, och vardagen blir lättare.

Tjänstedesign: Metod i utvecklingen av patientkontraktets fyra delar

En man och två kvinnor står framför en poster

Fredag 26 april träffades ett antal verksamheter för att presentera hur de arbetat med så kallad tjänstedesign i sitt utvecklingsarbete kring till exempel information till patienter med prostatacancer eller överenskommelsen inför en höftplastikoperation.Med hjälp av tjänstedesign kan nya arbetssätt skapas. Metoden tjänstedesign ger stöd i arbetet att ta reda på vilka behov som finns för att skapa en fungerande patientprocess.

Tjänstedesign: Fredrik bidrog med sina patienterfarenheter i utvecklingsarbetet

Sex personer i en gruppbild framför en poster

För 53-årige exportsäljaren Fredrik Johansson i Jönköping var tanken en tjänsteresa till Zurich i Schweiz för att träffa en kund och skriva ett avtal. I stället blev det en lång sjukdoms- och rehabiliteringstid och möjlighet att få dela med sig av sin erfarenhet i det förbättringsarbete som rehabiliteringsmedicinska kliniken arbetat med.

Tjänstedesign: Länkarna i rehabiliteringskedjan tränade samverkan

Fyra personer sitter vid ett bord, en person står intill och pratar.

Hur är hälsoläget efter sjukdom eller skada? Hur ser det liv ut som jag vill leva? Vad ska jag göra för att det ska fungera så bra som möjligt? Detta är kärnfrågorna för den som behöver rehabilitering. Hur insatserna ska hänga ihop över sömlösa gränser, med en aktiv patient som både vet nästa steg och förväntningarna på egna insatser, tränade alla aktörer genom simulering i Esther SimLab.

Nationell konferens sprider kunskap om infektionssjukdomar och mikrobiologi

Tre kvinnor tittar upp mot kameran

Under fyra dagar, 14-17 maj 2019, är Jönköping centrum för spridning av den senaste kunskapen om infektionssjukdomar och mikrobiologi. Omkring 600 läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker samlas för den gemensamma nationella konferensen Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte. Konferensen inleds med föreläsningar för allmänheten.

Lärcafé ger mer kunskap och ökad trygghet i sin sjukdom

En man och två kvinnor står tillsammans och pratar

För den som drabbas av hjärtsvikt blir det tydliga konsekvenser, som försämrad ork, behov av ständig medicinering och oro för hälsan. För att besvara alla de frågor som finns har Vetlanda/Landsbro vårdcentral under våren 2019 drivit lärcafé för patienter och anhöriga om hjärtsvikt – först ut i länets primärvård.

Svenska gastrodagarna i Jönköping lyfter fram forskningen

Två män tittar upp i kameran

Medicinska leversjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, är i fokus när omkring 700 kirurger och gastroenterologer samlas till Svenska Gastrodagarna i Jönköping, 8-10 maj 2019.

Region Jönköpings län har höga mål för patientsäkerhetsarbetet

Illustrationsbild av Säker vård- alla gånger

Larm vid misstänkt sepsis, test med ronder för antibiotikagenomgång och verktyg för identifiering av patienter med risk för allvarlig försämring av sin hälsa. Det är några av de åtgärder som införts under 2018, visar Region Jönköpings läns patientsäkerhetsberättelse.

Sepsislarm ger en snabb vårdkedja för allvarliga sjukdomstillstånd

Två kvinnor och en man står i vårdkläder intill en akutvårdssäng

Två-tre gånger per dag får länets tre akutmottagningar ta emot patienter med sepsis, ett allvarligt tillstånd med infektion som påverkar viktiga organ och som kan vara livshotande. Sedan maj 2018 finns en tydlig larmkedja, sepsislarm, som gör att den här patientgruppen får ett snabbt och korrekt omhändertagande.

Patientkontrakt: Ortopedklinikerna formulerar överenskommelse

Fem kvinnor står framför en informationsskärm

Sjukvården lovar att ge vård inom vårdgarantins tid och med rätt kompetens. Patienten lovar att vara rökfri inför operationen och att följa instruktionerna för förberedelser och träning. Det är några exempel i den överenskommelse som länets ortopedkliniker gör med patienterna – som en del i patientkontraktet.

Patientkontrakt: Patienten får ansvar att följa sina blodprovsresultat

Fyra sjukvårdsklädda personer sitter på en brits

För alla människor som lever med en kronisk blodsjukdom är de regelbundna kontrollerna med blodprov viktiga. Hematologmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, har minskat sina brevsvar om prover. I stället görs en överenskommelse med patienten att bedöma provsvaren i journalen via nätet.

Patientkontrakt: Gemensam överenskommelse skapar trygghet

En manlig läkare har ett samtal med en kvinnlig patient.

Genom ett patientkontrakt skapas en överenskommelse mellan sjukvården och patienten som leder till delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan i den vård som planeras. Ansvarsfördelningen blir tydlig i syfte att skapa en god vård.

Blivande operationssköterskor undersökte hanteringen av sterila instrument i uppdukningsrum

Två operationssköterskor med munskydd visar upp bakterieplattor

Operationsinstrument kan under rätt förutsättningar stå uppdukade i upp till sex timmar utan att påverkas av bakterietillväxt. Det visar en undersökning som Susanne Tegeskog och Johan Klovhall på Värnamo sjukhus gjorde under sin utbildning till operationssköterskor. De belönas nu med stipendium och resultatet kan ge vägledning för hantering av sterila instrument.

Unicare vårdcentral i Värnamo styr patienterna till rätt kompetens

En kvinna sitter vid en dator med headset

Unicare vårdcentral i Värnamo har trimmat sina processer för att patienterna direkt ska få träffa rätt yrkesgrupp, ett led målsättningen att använda kompetenser på rätt sätt och uppfylla den nya vårdgarantin.

Ett gemensamt språk öppnar dörrar

En grupp kvinnor sitter och läser vid ett bord

På närservice, Värnamo sjukhus, har många medarbetare inom städ ursprung från andra länder. Som en del i integrationen deltar ett tiotal medarbetare i satsningen Språka, med utbildning i svenska en dag i veckan under två terminer för en ökad delaktighet i arbetslivet.

Agenda 2030: Socialt fokus på arbetet i Region Jönköpings län

Hälsa- och välbefinnande, minskad ojämlikhet, bra arbetsvillkor och inkluderande samhällen. Det är några av de områden som Region Jönköpings län arbetar med inom den sociala dimensionen i Agenda 2030, med insatser för medarbetare på alla nivåer.

Blivande undersköterskor studerade hälso- och sjukvården på Länssjukhuset Ryhov

En patient tränar i benpress med en grupp undersköterskor på studiebesök i bakgrunden.

Hur ser rollen som undersköterska ut inom sjukvårdens olika verksamheter? Det ville blivande undersköterskor på Vetlanda lärcentrum veta mer om, och fick därför göra en heldags studiebesök på Länssjukhuset Ryhov med inblick i många verksamheter.

Kultur för det friska i sjukvården

Petter Andersson från Smålands musik och teater gör en uppläsning av "Älska mig och skriv", brevväxlingen mellan av Anton Tjechov och Olga Knipper. Publiken är patienter på sluten psykiatrisk avdelning.

Det är en eftermiddag i december. En elektrisk ljusstake lyser upp det svarta fönstret. Fyra kvinnor sitter i varsin fåtölj i dagrummet och lyssnar på kärleksbrev som skrevs för nästan 120 år sedan.

Undersköterskor och uppfinnare

Tre kvinnor i vårdkläder står och ler och visar upp en skyltdocka med svarta underbyxor oxh en mätsticka i metall.

Det där lilla extra runt magen, hur ska jag veta om det är för mycket eller helt ofarligt trivselfett? För några år sedan fick ett par undersköterskor i Gislaved och Värnamo en idé som kan hjälpa till att svara på frågan.

Utvecklingsarbetet av cancervården går in i ”andra halvlek”

Fyra personer står på en scen och diskuterar

Standardiserade vårdförlopp är nationellt infört för 31 cancerdiagnoser. Nu handlar det om att trimma processerna för att klara behandling inom utlovad tid och att utveckla processen efter start av behandling. Fyra cancerprocesser med SVF-förlopp blir under 2019 pilotprocesser i detta arbete som sjukvården gör med patientmedverkan. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en sammanhållen rehabilitering.

Värnamo sjukhus firade stort

Många medarbetare kom till aulan för att fira att Värnamo sjukhus utsetts till bästa mellanstora sjukhus 2018 av Dagens Medicin.

Personal från hela Värnamo sjukhus strömmade idag på morgonen in i aulan där det bjöds på bubbel och tårta. Under en ceremoni fick företrädare för hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län vara med och ta emot priset för bästa mellanstora sjukhus 2018.

Höglandssjukhuset har klättrat till näst bästa mellanstora sjukhus

Grupp medarbetare jublar.

Från en nivå långt från pallplats har Höglandssjukhuset i Eksjö genom åren klättrat stadigt i tidningen Dagens Medicins rankning, till att vara bubblare och förra året sjätte plats. I år var det dags att bli det näst bästa mellanstora sjukhuset med imponerande och jämna resultat!

Tidiga insatser i förskolan minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet

En kvinna och ett litet barn gosar med varandra utomhus.

Med hjälp av frågeformulär till personal och föräldrar kan barn med risk för psykisk ohälsa identifieras redan i förskolan, visar forskning av Berit M Gustafsson, verksamhetsutvecklare vid psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset. Tidiga insatser minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet.

Ny vårdgaranti ger vård snabbare av vårdcentralens alla resurser

En patient får sitt knä undersökt av en sjukgymnast i en gymnastiksal.

Den som söker vård för ett nytt eller försämrat hälsoproblem, eller behandling som inte ger effekt, har rätt till medicinsk bedömning inom tre kalenderdagar av legitimerad medarbetare på vårdcentral. Så ser den nya vårdgarantin ut som infördes nationellt från 1 januari 2019 för att ge nära vård utifrån patientens behov.

De forskar om bröstcancer med stöd från lokal cancerstiftelse

En sjuksköterska sätter på ett armband på en patient.

Vid cellgiftsbehandling mot bröstcancer får patienten också standardbehandling för att motverka illamående. Kan en individanpassad behandling ge bättre effekt, är frågan för ett forskningsprojekt som bedrivs med medel från bland annat stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping.

Lokal fond stöttar klinisk forskning inom cancerområdet

En läkare sitter på en vårdsäng med instrument i handen

Genom stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping får hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län ekonomiska möjligheter att bedriva klinisk forskning inom cancerområdet. Detta bidrar till hög lokal forskningskompetens och snabb implementering av resultaten.

Hjärtats Hus en växande mötesplats för patienter och närstående

En grupp människor har julklappstävling runt ett bord

Sedan starten våren 2016 har Hjärtats Hus utvecklats till en välbesökt mötesplats för människor med cancersjukdom och närstående. Nu finns det i Jönköping och Eksjö, och planeras i Värnamo till våren 2019.

Alla får plats-veckan får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018

En grupp människor står utanför en kyrka

En sensommarvecka varje år blir Fredstorget i Aneby samlingspunkten för musik, dans, föreläsningar, mat från olika länder och inte minst mänskliga möten – mellan olika kulturer, över generationsgränser och grannar emellan. En enorm vinst för folkhälsan konstaterar arrangörerna, som med sin nominering har utsetts till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018.

Stora Segerstad – naturbruk på frammarsch

En lärare klipper klövarna på ett får som hon håller fast mellan knäna. Fåret tittar in i kameran. Två studenter tittar på.

Maria Lust har varit lärare i 25 år. Ändå hade hon aldrig tidigare varit med om en så känslomässig skolavslutning som i våras på Stora Segerstads naturbruksgymnasium.

Distriktsläkare Hans har utforskat världen

En man i läkarrock står framför en värlskarta

Det började som elvaåring med en tur till Danmark med bästa kompisen. Nu, nästan 70 år senare, har distriktsläkare Hans Thulin på Rosenlunds vårdcentral i Jönköping just kommit hem från sin senaste resa till bland annat Guyana i Sydamerika och därmed besökt totalt 198 självständiga stater, eller 985 av världens 1281 territorier.

Lena är stödperson vid psykiatrisk tvångsvård

Gruppbild på åtta personer som står tillsammans

Inom en rad verksamheter finns det frivilligarbetare som på olika sätt är ett stöd och hjälper människor i en utsatt situation. En kväll i november var det dags för erfarenhetscafé för att lyfta fram goda exempel och beskriva de utmaningar som finns i de olika uppdragen.

Torbjörn gjorde film om vännens kamp för att segla igen

En man och en kvinna står i en mörk biosalong med vinjettbild till filmen Kapten Anders bakom sig

1999 förändrades livet totalt för Köpenhamnsbon och seglaren Anders Lehman, som förlamades från halsen och nedåt efter en olycka. Hans stora mål blev att konstruera en segelbåt möjlig att segla själv. Den långa processen följdes av vännen och släktingen, journalisten Torbjörn Berlstedt i Jönköping. Nu har filmen om Kapten Anders haft premiärvisning, arrangerad av Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län stöttar filmkulturella insatser

En kvinna och en man står på en scen med filmen Kapten Anders i bakgrunden

Det finns ett stort och växande intresse för att skapa film. Region Jönköpings län har i sin kulturplan ett uppdrag att stötta den som har en historia att berätta, i form av praktisk och ekonomisk hjälp med filmpedagogik, produktion och visning.

Lina föreläste om det breda spektrumet inom autism

Porträttbild på Lina med föreläsningssalen i bakgrunden

Redan som liten kände sig Lina Liman i Linköping annorlunda. Som vuxen och efter många års kontakt med den psykiatriska vården för bland annat depression, ångest och ätstörningar, fick hon diagnosen autism. Inför en fullsatt sjukhusaula berättade hon under Höglandets psykiatrivecka om sin stora erfarenhet och vad det kan innebära att ha autism.

Kirurger diskuterade fallbeskrivningar i bakjourskurs

En man står och föreläser för en grupp människor i ett konferensrum

En stor del av kirurgiska åtgärder sker i form av akuta bedömningar och operationer. För den subspecialiserade kirurgin handlar det om att klara det breda bakjoursuppdraget. Därför träffas kirurger i Sydöstra sjukvårdsregionen regelbundet för att genom fallbeskrivningar bredda sin kompetens i både bedömning och operation på jourtid.

Kända och okända diktare ger inspiration på kliniken

En man och två kvinnor i vårdkläder står framför sina kollegor i personalrummet.

Fredag morgon innebär extra gott fika i många verksamheter. På öron- näs- och halsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov blir det också en stund med tänkvärda ord, av både kända och okända diktare.

De hjälper till att utveckla kirurgin i Bangladesh

Ett operationsteam på tre personer står och opererar

Bangladesh har stort behov av utländsk sjukvårdskompetens. I oktober tillbringade kirurgen Torbjörn Eriksson på Värnamo sjukhus och intensivvårdssköterskan Frida Aronsson på Länssjukhuset Ryhov två veckor på sjukhusbåt i floddeltat och på klinik.

Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom

Ortopedläkaren Bengt står i sin gröna bussarong och håller upp en modell av en höft

Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar drygt 50 barn i Sverige per år, med begränsad rörlighet som följd. Bengt Herngren, kirurg och ortoped på Länssjukhuset Ryhov, visar i sin forskning hur viktigt det är att diagnos och behandling sker tidigt för att återfå full rörlighet i höften.

”En bra utemiljö kan ge lugn, trygghet och livsvilja”

Anna Bengtsson står intill ett grönskande träd

Naturmiljön har stor betydelse för vår hälsa. I ett flerårigt forskningsprojekt har regionfastigheter samarbetat med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp Lund, för att använda den kunskapen när nya utemiljöer skapas. Nu planeras för en fortsättning med forskning på hälsoeffekterna.

En läkande utemiljö vid sjukvårdens nya lokaler

bild på grönska med en liten vattenspegel

Hälso- och sjukvård är inte bara vårdlokaler, medarbetare, teknik och läkemedel. Det handlar också om en hälsofrämjande utemiljö. Därför är bland annat växtlighet, vattenspeglar, promenadstråk och sittmöjligheter en viktig del när Region Jönköpings län bygger om och nytt.

Ny teknik ger effektivare matlagning på Höglandssjukhuset

Två män håller upp varsin pastöriserad förpackning med färdiglagad mat

Genom pastörisering blir matlagningen i produktionsköket på Höglandssjukhuset effektivare, mindre stressig och med minskat svinn. Dessutom får maten längre hållbarhet med bibehållet näringsvärde.

Läkarstudenterna fick introduktionsdag i länet

En grupp studenter går runt på Länssjukhuset Ryhov och möter en läkare i vit rock.

– Ni är hjärtbakjourer som får in en 47-åring man med hjärtinfarkt. Vad gör ni? frågar hjärtläkaren och universitetslektorn Jan-Erik Karlsson och håller upp ett EKG. Inför starten av studieort Jönköping fick den första gruppen läkarstudenter en introduktionsdag i Jönköpings län.

Jönköping blir studieort för läkarutbildning

Två män och en kvinna står framför en reklamskylt för nya läkarutbildningen

Måndag 21 januari 2019 kommer minst 25 läkarstudenter till Jönköpings län för att läsa resten av sin utbildning till examen, med klinisk praktik på länets sjukhus och vårdcentraler. Efter flera års förberedelser startar studieort Jönköping för läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Leia mår bra tack vare hjärtoperationer

Att måla är kul, och att leka bebis, säger Leia Neuberg (till vänster), som är hos dagmamma om dagarna och leker med bland andra bästisen Tilma Carlsson, där de målar, gungar och åker rutschkana.

Leia Neuberg, tre och ett halvt år, fick en dramatisk start i livet. Hon föddes med flera allvarliga hjärtfel och opererades efter några veckor. När hon var åtta-nio månader gammal gjordes nästa ingrepp, en stor korrigeringsoperation. I dag är hon full av energi och busar och hoppar studsmatta tillsammans med kompisar och storasyster Ella.

Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämlikt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Bra utbildning och introduktion är nyckeln till lyckad rekrytering

Sjuksköterskestudenten Malin Hertz gör sin verksamhetsförlagda utbildning på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, och tränar nålsättning tillsammans med sin handledare Björn Erfors.

Sjuksköterskor som utbildas på Hälsohögskolan i Jönköping får 21 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, vilket ofta är en inkörsport inför sommarjobb.

Psykologstudenter tog fram metod för arbetsprover

Psykologstudenterna Johanna Liljenström och Patrik Ljungqvist har under sin VFU-tid i Region Jönköping tagit fram en metod för att genomföra arbetsprover vid rekrytering av bland annat psykologer.

Region Jönköpings läns satsning på kompetensbaserad rekrytering som metod, ökar också intresset för att använda arbetsprover. Det är fullt möjligt att låta till exempel psykologer göra arbetsprov vid rekrytering i form av fallvinjett eller rollspel, visar en studie av psykologstudenter.