Reportage

Reportage

Laddar nyheter och pressmeddelanden...

Tidigare reportage

Faith tar ton mot Rotterdam

Porträtt av en kvinna i operationskläder.

Mitt i februari fick Faith Kakembo Wilén, narkossjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov, ta en semestervecka från jobbet. Efter några dagars intensiva repetitioner, är det lördag 15 februari dags att kliva upp på Melodifestivalens scen i Luleå och framföra låten Crying Rivers.

Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

En grupp människor står samlade runt en disk med mat

Det finns många lokala matproducenter i Jönköpings län, med stort intresse för att utveckla sin verksamhet. För dem arrangerade Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, tillsammans med Region Jönköpings län och andra regionala aktörer, en mathantverksdag, för att ge mer kunskap om hur det lokala mathantverket kan utvecklas.

Lärandeseminarium för att skapa en gemensam rehabiliteringsplan

Fyra personer sitter vid ett bord och pratar.

Den länsinvånare som behöver rehabilitering vid sjukdom eller olyckshändelse ska få en rehabiliteringsplan som håller ihop under hela processen och som innehåller alla delar i patientkontraktet. Det var målet när Region Jönköpings län och länets kommuner under två dagar genomförde lärandeseminarium för omkring 150 medarbetare verksamma med rehabilitering

Dans ger bra rehabilitering och social samvaro efter stroke

Några personer sitter och gör mjuka rörelser till musik

I dansstudion på Kulturhuset i Jönköping blandas blues och tango med popmusik. Det är dags för veckans Rehab-dans för personer som drabbats av stroke – som Region Jönköpings län driver sedan januari 2019. Dans, i form av sittdans och rörelser till musik, har visat sig vara en utmärkt rehabiliteringsform och dessutom social funktion i den långa processen att komma tillbaka till ett normalt liv igen efter stroke.

AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län

Cirka 125 läkare finns i Region Jönköpings läns AT-organisation, där de under 21 månader gör sin allmäntjänstgöring med målet att bli av Socialstyrelsen legitimerade läkare. AT-läkarna är en viktig del i den långsiktiga strategin för läkarförsörjning.

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården

En man och två kvinnor står vid ett ståbord

De har valt att satsa på en elva terminer lång grundutbildning fram till examen. Sedan har letandet startat efter en tjänst som AT-läkare. För Karin Gerdås, Krister Larsson och Karin Jamil och nästan 125 kollegor, blev det allmäntjänstgöring i Region Jönköpings län under 21 månader, en tid som de generellt är nöjda med.

Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare

En manlig och en kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och pratar

AT-läkarna lyfter fram handledningen som en av de viktigaste delarna under utbildningen. För distriktsläkare Lars Gröndahl på Hälsan 2 i Jönköping är det naturligt att vara handledare för unga AT-läkare och dela med sig av 37 års erfarenhet.

Bengt-Åke forskar om biomarkörer för huvud- och halscancer

En man sitter i gör labbanalyser

Så kallade biomarkörer kan bidra till bättre bedömning av risken för att drabbas av huvud- och halscancer och prognosen för patienterna. Det visar den forskning som biomedicinska analytikern Bengt-Åke Andersson vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov gjort och som ledde fram till disputation, fredag 13 december 2019.

Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämlikt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Bra utbildning och introduktion är nyckeln till lyckad rekrytering

Sjuksköterskestudenten Malin Hertz gör sin verksamhetsförlagda utbildning på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, och tränar nålsättning tillsammans med sin handledare Björn Erfors.

Sjuksköterskor som utbildas på Hälsohögskolan i Jönköping får 21 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, vilket ofta är en inkörsport inför sommarjobb.

Psykologstudenter tog fram metod för arbetsprover

Psykologstudenterna Johanna Liljenström och Patrik Ljungqvist har under sin VFU-tid i Region Jönköping tagit fram en metod för att genomföra arbetsprover vid rekrytering av bland annat psykologer.

Region Jönköpings läns satsning på kompetensbaserad rekrytering som metod, ökar också intresset för att använda arbetsprover. Det är fullt möjligt att låta till exempel psykologer göra arbetsprov vid rekrytering i form av fallvinjett eller rollspel, visar en studie av psykologstudenter.