Reportage

Reportage

Laddar nyheter och pressmeddelanden...

Tidigare reportage

Faith tar ton mot Rotterdam

Porträtt av en kvinna i operationskläder.

Mitt i februari fick Faith Kakembo Wilén, narkossjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov, ta en semestervecka från jobbet. Efter några dagars intensiva repetitioner, är det lördag 15 februari dags att kliva upp på Melodifestivalens scen i Luleå och framföra låten Crying Rivers.

Ökad medvetenhet och intresse för lokalt mathantverk

En grupp människor står samlade runt en disk med mat

Det finns många lokala matproducenter i Jönköpings län, med stort intresse för att utveckla sin verksamhet. För dem arrangerade Eldrimner, Nationellt resurscentrum för mathantverk, tillsammans med Region Jönköpings län och andra regionala aktörer, en mathantverksdag, för att ge mer kunskap om hur det lokala mathantverket kan utvecklas.

Lärandeseminarium för att skapa en gemensam rehabiliteringsplan

Fyra personer sitter vid ett bord och pratar.

Den länsinvånare som behöver rehabilitering vid sjukdom eller olyckshändelse ska få en rehabiliteringsplan som håller ihop under hela processen och som innehåller alla delar i patientkontraktet. Det var målet när Region Jönköpings län och länets kommuner under två dagar genomförde lärandeseminarium för omkring 150 medarbetare verksamma med rehabilitering

Dans ger bra rehabilitering och social samvaro efter stroke

Några personer sitter och gör mjuka rörelser till musik

I dansstudion på Kulturhuset i Jönköping blandas blues och tango med popmusik. Det är dags för veckans Rehab-dans för personer som drabbats av stroke – som Region Jönköpings län driver sedan januari 2019. Dans, i form av sittdans och rörelser till musik, har visat sig vara en utmärkt rehabiliteringsform och dessutom social funktion i den långa processen att komma tillbaka till ett normalt liv igen efter stroke.

AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län

Cirka 125 läkare finns i Region Jönköpings läns AT-organisation, där de under 21 månader gör sin allmäntjänstgöring med målet att bli av Socialstyrelsen legitimerade läkare. AT-läkarna är en viktig del i den långsiktiga strategin för läkarförsörjning.

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården

En man och två kvinnor står vid ett ståbord

De har valt att satsa på en elva terminer lång grundutbildning fram till examen. Sedan har letandet startat efter en tjänst som AT-läkare. För Karin Gerdås, Krister Larsson och Karin Jamil och nästan 125 kollegor, blev det allmäntjänstgöring i Region Jönköpings län under 21 månader, en tid som de generellt är nöjda med.

Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare

En manlig och en kvinnlig läkare sitter vid ett skrivbord och pratar

AT-läkarna lyfter fram handledningen som en av de viktigaste delarna under utbildningen. För distriktsläkare Lars Gröndahl på Hälsan 2 i Jönköping är det naturligt att vara handledare för unga AT-läkare och dela med sig av 37 års erfarenhet.

Bengt-Åke forskar om biomarkörer för huvud- och halscancer

En man sitter i gör labbanalyser

Så kallade biomarkörer kan bidra till bättre bedömning av risken för att drabbas av huvud- och halscancer och prognosen för patienterna. Det visar den forskning som biomedicinska analytikern Bengt-Åke Andersson vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov gjort och som ledde fram till disputation, fredag 13 december 2019.

Avtal tecknat med Human Bridge om utrangerad sjukvårdsutrustning

En man och två kvinnor sitter vid ett bord och undertecknar ett avtal, medan en man står med en mikrofon för att fånga ljudet.

Medicinteknisk utrustning som utrangeras och som bedöms inte går att sälja, kan efter genomgång få fortsatt användning i länder som utvecklar sin sjukvård med små ekonomiska resurser. Det är innebörden i det avtal som Region Jönköpings län tecknade med biståndsorganisationen Human Bridge onsdag 4 december 2019.

Teamarbetet och rehabiliteringsplanen utvecklades genom teater

En grupp människor sitter på en scen och agerar

Det är i teammöten som medarbetarna på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping utformar vården och tillsammans med patienten tar fram en rehabiliteringsplan, en plan där patientkontraktets olika delar ska ingå. På en klinikdag hösten 2019 för att utveckla teammötena testades Forumteater med mycket gott resultat.

Marina får stöd i rehabiliteringen efter knäledsoperation

En kvinna sitter på en pall och böjer sitt knä

Byte av knäled innebär en omfattande rehabilitering med mycket träning. Marina Andersson i Gränna fortsätter med det träningsprogram hon började med redan åtta veckor innan operationen – efter överenskommelse med sin ortopedläkare och med stort stöd av sjukgymnast.

Andelen ekologisk mat ökar stadigt i sjukhusköken

En kvinna och en man står och gör pannbiffar i ett kök.

Andelen ekologisk mat ökar hela tiden i Region Jönköpings läns sjukhuskök. Det är en strategisk satsning av bland annat miljöskäl som styrs av hållbarhetsprogrammet och genomförs av engagerade medarbetare inom område måltid.

Ombyggt ventilationssystem sparar energi för en miljon per år

En man står i ett fläktrum

Ombyggnationen av ventilationssystemet i hus 03-04 på Värnamo sjukhus kostade 3,5 miljoner kronor. Nu efter snart två år visar det sig att investeringen sparar cirka 1 miljon kilowattimmar per år, vilket är ungefär lika många kronor. Detta är en av många satsningar som sker i Region Jönköpings län med att energieffektivisera.

Unik teaterutbildning på Värnamo folkhögskola

En kille i gul tröja och hatt står med armarna i kors och ser sur ut. Bredvid honom står en kortare kille i en annan hatt  och ler med stängda ögon.

”En surgubbes memoarer” blir titeln när tio personer plötsligt ska improvisera fram en liten berättelse. De är de första deltagarna på Sveriges första dramautbildning på heltid för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Drop-in-mottagning ger hög tillgänglighet

En kvinnlig sjuksköterska står framför en ingång

Det är länets, kanske landets, minsta vårdmottagning. Men den som kommer till Bra Liv nära:s drop-in-mottagning i entrén till City Gross på Asecs-området i Jönköping får snabbt och smidigt medicinsk bedömning och hjälp.

Räcker med halverad penicillinkur vid halsfluss visar svensk studie

En kvinna fotograferad framför en buske med höstfärger

En halverad penicillinkur på fem dagar mot halsfluss orsakad av streptokocker, ger samma effekt som den vanligare kuren på tio dagar. Detta visar en svensk studie av Folkhälsomyndigheten, som kan resultera i minskad antibiotikaanvändning, ett viktigt led i kampen mot resistens. Nu sprids studien i världen genom publicering i BMJ, tidigare British Medical Journal.

Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov

Sedan början av oktober är Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov, med ansvar för medicinsk vård och kirurgisk vård, sektionen för chefläkare och patientsäkerhet. En tjänst som hon ska kombinera med deltidstjänst som överläkare i ortopedi.

Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov

Sedan början av oktober är Birgitta Ekstrand ny chefläkare på Länssjukhuset Ryhov, med ansvar för i första hand kirurgisk vård, sektionen för chefläkare och patientsäkerhet. En tjänst som hon ska kombinera med deltidstjänst som överläkare i ortopedi.

Digitalt vårdmöte passar för ortopediska uppföljningar

En manlig läkare sitter vid sin dator

Många ortopediska vårdbesök kräver en klinisk undersökning – inledningsvis. Men i många fall kan uppföljningar sedan ske genom digitalt vårdmöte, konstaterar Arta Yaqma, ortopedläkare på Värnamo sjukhus.

Jeanette hade digitalt vårdmöte med ortopedläkare

När det var dags för ett återbesök till ortopedkliniken på Värnamo sjukhus efter en operation av stortån, testade Jeanette Lindkvist i Smålandsstenar digitalt vårdmöte med sin läkare Arta Yaqma istället för att åka de cirka nio milen fram och tillbaka.

Region Jönköpings län bidrar med kunskap när Armenien utvecklar sin hälso- och sjukvård

Gruppbild på ett tiotal människor

Sedan 2014 har Region Jönköpings län ett samarbetsavtal med hälsoministeriet i Armenien för främst kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. För att fördjupa detta samarbete besöker landets hälsominister under tre dagar Region Jönköpings län för att få en inblick ibland annat hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad.

Sjuk- och tandvårdens nära samarbete ger cancerpatienter trygghet

En man sitter på en motorcykel

När en person drabbas av huvud- eller halscancer drar ett stort personcentrerat vårdförlopp igång, som innefattar både sjuk- och tandvård. Bakom kulisserna pågår en koordination av vårdförloppet som gör att patienten ska kunna röra sig sömlöst mellan de olika vårdformerna. Det nära samarbetet mellan sjukvården och tandvården har haft stor betydelse för Tobias Lindstedt som har haft diagnosen tungcancer i tio år.

DBT-behandlingen förändrade livet för Polly

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en behandlingsmetod som ställer krav på patienten. Och den ger resultat. För Polly Bohlin i Mölndal innebar det en framgångsrik behandling av självskadebeteende, ätstörningar och perioder av missbruk.

Nationell konferens om effektiv behandlingsmetod vid självskadebeteenden

Gruppbild på åtta kvinnor

Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus var bland den första i Sverige att införa dialektisk beteendeterapi, DBT, för patienter med självskadebeteende, risk för självmord och känslomässig instabilitet. Nu firar kliniken och dess team 20 år med metoden och arrangerar nationell konferens med deltagare från Sverige och Danmark.

Videomöte med vården: ”Ytterligare ett verktyg för kommunikation”

En manlig läkare sitter framför en dator

Videomöte innebär en stor tidsbesparing för patienterna, konstaterar överläkare Christer Grännö på mag-tarmmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som i pilotförsöket med videomöte med vården erbjuder patienterna att träffa honom genom video, istället för att behöva avsätta tid för ett fysiskt besök.

Ulf har videomöte med sin läkare

Porträtt av en man som sitter på en sten i trädgården

Ulf Nygren i Lekeryd utanför Huskvarna är en av de patienter som testar videomöte med vården. En uppföljande kontakt med sin behandlande läkare Christer Grännö skedde genom videomöte i mobiltelefonen, i en avskild vrå på jobbet.

Stadsträdgårdsmästaren har hjälpt till med planeringen

När förskolorna Baronen och Blåsippan i Eksjö planerat upprustningen av sina utomhusmiljöer har de fått experthjälp av Elisabeth Jörgensen, stadsträdgårdsmästare i Eksjö.

Forskningsstudie om utvecklade utomhusmiljöer

Fem forskare tittar in i kameran

Vilken betydelse har förskolornas satsning på stimulerande utomhusmiljö? Detta studeras av en grupp forskare vid Jönköping University som följer arbetet på de nio förskolorna med bland annat intervjuer av både personal och barn.

”Vi måste titta bredare på barnens behov”

En person står på en scen och föreläser

Det är en rad faktorer som påverkar barns hälsa. Många av dem påverkbara genom de strukturer vi skapar. Det konstaterar barnhälsoöverläkare Marie Köhler i Region Skåne, i en föreläsning för barnhälsovårdens medarbetare i Region Jönköpings län om ett samhällsperspektiv på barns hälsa.

Gislaveds planering ledde till nya företagsnätverk

Vi har kunnat öppna många nya fönster i tekniksamverkan, till nytta för näringslivet i vår region, säger Leif Österlind, näringslivschef i Gislaved, som var med i kampen om etablering av Europas största batterifabrik.

Europas nya stora batterifabrik hamnade inte i Gislaved. Men förberedelsearbetet har gett kommunala Gislaved Näringsliv stor erfarenhet i arbetet med de dagliga etableringsfrågorna från företag. Dessutom har det lett till helt nya kontakter med verksamheter som utvecklar fossilfri teknik.

Bilen larmar själv vid olycka

När krockkudden löser ut i bilen skickas en signal till larmcentralen, med talförbindelse. Genom tekniken eCall räknar EU med att 2 500 liv kommer att räddas i Europa varje år tack vare snabbare utalarmering.

Från 31 mars 2018 införs i hela EU tekniken där bilar skickar en signal till larmcentral efter en kollision. Emergency Call,eCall, kallas systemet som förväntas rädda 2 500 liv i Europa varje år tack vare kortare insatstider.

Smart Housing Småland skapar moderna trähus

Innovativa flervåningshus i trä och intelligenta glasprodukter är det övergripande målet med Smart Housing Småland, SHS. En småländsk innovationsmiljö som 2013 vann statliga Vinnovas tävling ”Vinnväxt”, och beviljades finansiering på femtio miljoner kronor över tio år.

Kungsängen får första trähusen i Jönköping

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn.  Övriga hus på området har betongstomme med ytskikt av trä. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä inne i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka inner- och ytterväggar – av trä. Det nya fyravåningshuset på Kungsängenområdet i Jönköping är det första exemplet på flervåningshus i massivträ i Jönköpings län i modern tid, helt i linje med projektet Smart Housing Småland.

”Tydlig framåtanda i träbranschen”

Forskning har en viktig roll i det stora samarbetsprojektet Smart Housing Småland. Jönköping University deltar i en rad olika projekt i syfte att utveckla det nationella intresset för byggnation i trä och glas.

Djordje forskar på effektivare produktionsmetoder

Djordje Popovic, doktorand på Tekniska högskolan i Jönköping,  arbetar bland annat i fabriksmiljöer och spelar in tillverkningsprocesser för att samla in data för bearbetning.

Trähustillverkningen i Sverige har stor möjlighet att effektivisera sin produktion. Djordje Popovic, doktorand vid Tekniska högskolan i Jönköping, forskar om hur tillverkningsmetoder kan utvecklas och vilken utrustning som behövs.

Leia mår bra tack vare hjärtoperationer

Att måla är kul, och att leka bebis, säger Leia Neuberg (till vänster), som är hos dagmamma om dagarna och leker med bland andra bästisen Tilma Carlsson, där de målar, gungar och åker rutschkana.

Leia Neuberg, tre och ett halvt år, fick en dramatisk start i livet. Hon föddes med flera allvarliga hjärtfel och opererades efter några veckor. När hon var åtta-nio månader gammal gjordes nästa ingrepp, en stor korrigeringsoperation. I dag är hon full av energi och busar och hoppar studsmatta tillsammans med kompisar och storasyster Ella.

Henrik följer sin vård i Journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Henrik i Huskvarna har flera kroniska sjukdomar med stort behov av kontakt med sjukvården. Därför är han en flitig användare av 1177 Vårdguiden, både för att boka tider, förnya recept och läsa sin journal.

Christina peppas av testresultaten

Christina Wandt, 67 år, i Mariannelund har lungsjukdomen KOL. Genom intensiv fysisk träning blir hon allt bättre. Och resultaten följer hon i Journalen via nätet.

Karin följer sin vård genom journalanteckningarna

Kvinna sitter vid sin läsplatta

För Karin Zätterman i Taberg utanför Jönköping, har e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden fått allt större betydelse den senaste tiden, för att förnya recept och för att läsa anteckningarna från sina vårdbesök.

Regelbunden träning positivt för unga hjärtan

Ungdomar som tränar regelbundet får större hjärtvolym, vilket ger positiva effekter. Det visar en studie vid klinisk fysiologi Länssjukhuset Ryhov, Hälsohögskolan i Jönköping och Linköpings universitet. Resultatet har betydelse i sjukvårdens dagliga arbete att undersöka ungdomar med hjärtbesvär.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet – studieort Jönköping

I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för både patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

Karin och Oliver ska leda arbetet med läkarutbildningen i Jönköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

Starten av Jönköping som studieort för läkarprogrammet vid Linköpings universitet januari 2019 kan ge en rad långsiktiga och positiva effekter för sjukvården i Region Jönköpings län. Nu pågår arbetet att bygga upp en utbildning som ska hålla samma höga kvalitet som gjort Linköpings universitet känt.

Laila får besök av mobila geriatriska teamet

Samling vid köksbordet för genomgång. Distriktsläkaren Saskia Bengtsson, sjuksköterskan Sofia Henriksson och distriktssköterskan Margitta Karlsson går igenom läkemedel och behandling med Laila.

Det är tidig eftermiddag när det mobila geriatriska teamet ringer på dörren hos Laila i centrala Jönköping. Ett planerat besök för att kolla hennes situation och bland annat behandla hennes problem med vätska i benen.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om svensk hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Asyl- och integrationsteamet möter asylsökande och nyanlända

Anette Jonsson, sjuksköterska, Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare, Dina Markos och Zakia Shams, hälsokommunikatörer samt Lina Lindahl, sjuksköterska, är några av dem som arbetar med hälsoskola för nyanlända.

Sedan oktober 2016 pågår ett omfattande arbete att sprida kunskap om hälso- och sjukvård till de nyanlända och asylsökande människor som kommit till Jönköpings län. Region Jönköpings läns hälsoskola besöker såväl asylboende och HVB-hem, som studieförbund och familjecentraler i hela länet.

Hälsocafé – en samlingspunkt som stärker patienter och närstående

För dig som patient med kronisk sjukdom – eller närstående, ska Hälsocaféet vara en naturlig mötesplats för att skapa nya nätverk och ge ett stöd till den som själv vill kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken bakom den satsning som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan sjukvården och övriga samhället.

Hjärtats hus ett nätverk för att lära av andra

Hjärtats hus är en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra volontärerna Marie Steen och Maggie Målevik.

För den som drabbats av cancersjukdom, som patient eller närstående, har det stor betydelse att få träffa andra i liknande situation. Därför har Hjärtats hus skapats på Ryhovsområdet i Jönköping, som ett av de första pilotprojekten inom satsningen Hälsocafé, i syfte att stärka den enskildes makt över sin hälsa och livskvalitet.

Nyanländas berättelser samlas i bok

Torsten Bengtsson, tidigare läsambassadör i Jönköpings län, har hjälpt nyanlända som varit elever på Värnamo folkhögskola att skriva deras historier. Resultatet blev boken Alla bär på en historia, som presenterades i samband med Smålands litteraturfestival SmåLit i Jönköping, 4 februari 2017.

Hur såg deras liv ut innan? Vad var det som gjorde att de fick fly från sina hemländer? En grupp nyanlända som fått sin utbildning i svenska på Värnamo folkhögskola får nu sina berättelser utgivna som bok.

Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämlikt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Vårdmedarbetare rekryterades på karriärdag

Kom och sök jobb hos oss var budskapet från Region Jönköpings län på karriärdagen på Hälsohögskolan i Jönköping 24 januari. Caroline Widell Hagman, HR-konsult på Medicinsk vård och sjuksköterska Lisa Eriksson, Emma Ejebring och Matilda Utterberg på Länssjukhuset Ryhov berättade bland annat om sjuksköterskeyrket och det omfattande introduktions- och utvecklingsprogram som alla nya sjuksköterskor får på 20 dagar för att få en trygg start i yrket.

På Hälsohögskolan i Jönköping utbildas många av morgondagens medarbetare i hälso- och sjukvården. Tisdag 24 januari 2017 fick de möjlighet att träffa tänkbara arbetsgivare som berättade om alla de intressanta och spännande arbeten som de kan erbjuda.

Nya sjuksköterskor får stöd av erfaren mentor

Linnéa Sjöfors, Nimco Farah, Petronella Pohto och Linnéa Karlsson är nyanställda sjuksköterskor på medicin- och geriatriska kliniken, Värnamo sjukhus, under 2016. För att få en bra start i yrkeslivet har de nu den erfarna sjuksköterskan Birgitta Johansson som mentor.

En sjuksköterska som är ny i yrket behöver då och då hjälp och stöttning i sitt arbete. På Värnamo sjukhus prövas nu ett mentorskap där en rutinerad kollega hjälper nyutexaminerade sjuksköterskor att utvecklas i sin yrkesroll.

Stresshjälpen gav Sven förändrat tankesätt

Sven har haft ett högt arbetstempo under hela sitt yrkesliv som arbetsledare. Men en dag våren 2016 gick det inte längre. Efter sjukskrivning fick han kontakt med psykoterapeut Gunnar Danielsson och genomförde KBT-programmet Stresshjälpen via internet.

Sara fann stöd i självhjälpsgruppen

Våren 2016 startade en självhjälpsgrupp i Värnamo. Syftet är att ge ett medmänskligt stöd vid psykisk ohälsa utöver de insatser som sjukvården kan ge. Varannan vecka träffas gruppen för att utbyta tankar och känslor kring den utmattning som de upplevt.

Carin fick hjälp för sina sömnsvårigheter

Full fart på jobbet och dessutom mycket arbete med en fortbildning. Till slut började sömnen klicka och Carin var vaken flera dygn i sträck. Nu ett år senare har kontakten med sjukvården och självhjälpsgruppen hjälpt henne tillbaka till en mer normal vardag igen.

Värnamo folkhögskola anpassar sig till samhällets behov

Så här draperar man en provdocka! Sara Rehn, Karlshamn, Lisa Jacobsson, Norrköping och Dario Komliemnovic, Stockholm, tittar hur kurskamraten Adina Johannesson-Mörk från Uppsala arbetar. De läser på textilakademin, Värnamo Folkhögskola.

Värnamo folkhögskola är en av Sveriges äldsta, med 140 år i folkbildningens tjänst i år. Skolan arbetar aktivt med sin värdegrund för att skapa en trygg studiemiljö och anpassar sig samtidigt efter samhällsförändringar och nya behov.

Sörängen – en folkhögskola med kulturprofil

Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande.

I över 40 år har Sörängens folkhögskola i Nässjö haft en tydlig kulturprofil. Men dagens folkhögskola utvecklar också distansutbildningar och ger till exempel utlandsrekryterade läkare utbildning i ”sjukvårdssvenska”.

Körsimulator kan ge stöd i körkortsbedömning

Arbetsterapeut Elisabet Toorell på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, demonstrerar körsimulatorn medan fysioterapeut Agneta Siebers följer resultatet.

Kan en körsimulator vara ett stöd för sjukvården i den svåra och känsliga trafikmedicinska bedömningen av lämpligheten att köra bil? Ett samordnat forskningsprojekt i bland annat Jönköping ska ge svar.

Sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar i en rad frågor

Bild på Susanne Yngvesson framför ingången till Regionens hus.

Region Jönköpings län har ett intensivt samarbete med Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län i sydöstra sjukvårdsregionen. Det handlar bland annat om frågor kring IT, kompetensförsörjning och upphandlingar.

Sammanhållen mottagning för patienter med lungcancer

Agneta Carlström, undersköterska, Charlotta Axelsson, sjuksköterska och Magnus Kentson, överläkare, är några av medarbetarna på den nya utredningsmottagningen för lungcancer på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Drygt hundra invånare i Jönköpings län får varje år diagnosen lungcancer. Sedan mars 2016 är standardiserat vårdförlopp, SVF, infört för utredning och behandling av lungcancer, en behandling som består av operation och strålning eller cytostatika, eller en kombination, samt palliativ vård.

Medicinkliniken: Alla arbetar för att klara tiderna

Lungcancer, hjärntumörer och tre former av blodcancer; myelom, lymfom och AML, är några cancersjukdomar inom den medicinska vården som är eller blir så kallade SVF-förlopp under 2016.

Jan kan vara speleman igen

Jan Axelsson sitter med ett dragspel.

Han blev gradvis tröttare och tröttare. En dag i mars 2016 gick det inte längre. Folkmusikern Jan Axelsson, 74 år, i Värnamo sökte vården och fick diagnosen cancer i tjocktarmen. Idag är han i full verksamhet igen.

Mats fick snabbt lugnande besked om sin oro

Standardiserat vårdförlopp handlar inte bara om att snabbt få utredning och behandling vid cancersjukdom. Det var guld värt att snabbt få besked om att det inte var cancer, säger Mats Svensson i Värnamo som i somras utreddes för misstänkt cancer i urinblåsan.

För Mats Svensson i Värnamo innebar det standardiserade vårdförloppet, SVF, för urinblåscancer att han snabbt fick undersökning och besked när misstanken uppstod en dag sommaren 2016. I hans fall var det inte cancer utan en kraftig infektion i urinblåsan.

Operationstid bokas direkt vid misstanke om urinblåscancer

Drygt hundra invånare i Jönköpings län opereras varje år för nyupptäckt cancer i urinblåsan. För dem har införandet av standardiserat vårdförlopp, SVF, gett ett snabbt omhändertagande.

Snabba insatser hemma bättre än inläggning på sjukhus

Specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg tittar på en rad riskfaktorer som finns för sköra, äldre patienter, och kan erbjuda en dagsjukvårdsplats för att insatserna i hemmiljön ska hinna ordnas.

En fördjupad helhetsbedömning av behoven och snabba insatser i hemmet istället för inläggning på sjukhus. Det är tanken bakom Höglandssjukhusets satsning för att ge sköra patienter ett bättre omhändertagande. Hur det fungerar berättade specialistsjuksköterska Anna Estehag Johannesson och arbetsterapeut Erica Kyhlberg vid ett av de många seminarierna på Utvecklingskraft.

Karin Wahlberg: Börja med screening för tjock- och ändtarmscancer

Det är dags att börja med screening för änd- och tjocktarmscancer, tycker Karin Wahlberg, författare och gynekolog, som föreläste om sina egna erfarenheter sedan hon drabbats av ändtarmscancer i slutet av 2014.

Karin Wahlberg är författare och gynekolog i Ystad. I slutet av 2014 fick hon diagnosen ändtarmscancer. Erfarenheterna av sjukdomstiden har resulterat i boken ”Cancerland tur&retur”.

Region Jönköpings län satsar på ST-läkarna

Utbildningen av specialistläkare är en viktig del i det långsiktiga arbetet i Region Jönköpings län med kompetensförsörjning av sjukvården. Därför har en ny studierektororganisation skapats för ST-läkarna sedan 1 januari 2016, i syfte att ytterligare förstärka utbildningen.

Barn- och ungdomshälsan startar i Värnamo

Psykolog Maria Heiver, är chef för barn- och ungdomshälsan som startar i Värnamo hösten 2016. Hon vill skapa ett starkt team med olika yrkesprofessioner, beredda att ge barn och ungdomar i GGVV-området stöd vid lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa.

Hösten 2016 startar barn- och ungdomshälsan i Värnamo, en verksamhet där regionen och kommunerna samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar med lindrig psykisk ohälsa.

E-tjänster ger smidig kontakt med psykiatriska vården

Anna Engvall och Emma Axelsson, arbetsterapeuter på psykiatriska rehabiliteringsenheten, Länssjukhuset Ryhov, berättade för en grupp patienter om vilka e-tjänster som finns och hur de används för en enkel och smidig kontakt med psykiatriska kliniken.

Har du e-legitimation? Frågan inleder det talarmanus som behandlare inom psykiatriska kliniken i Jönköping använder vid patientmöten, för att lära ut vilka e-tjänster som finns och hur de fungerar.

Psykiatriska vården lär patienter om e-tjänster

Attitydambassadör Sandra Elstrin och återhämtningsombud Iréne Brodersen var tillsammans med psykiatrisjuksköterska Kalle Forsman på plats i Psykiatrins hus på Ryhovsområdet för att informera patienter om alla de möjligheter till smidiga kontakter med sjukvården som e-tjänster ger.

Det finns många möjligheter att ha kontakt med hälso- och sjukvården via e-tjänster. Under vecka 9 genomför psykiatriska kliniken i Jönköping en kampanj för att sprida kunskap till både medarbetare och patienter om hur e-tjänsterna via 1177 Vårdguiden kan användas.

Bra utbildning och introduktion är nyckeln till lyckad rekrytering

Sjuksköterskestudenten Malin Hertz gör sin verksamhetsförlagda utbildning på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, och tränar nålsättning tillsammans med sin handledare Björn Erfors.

Sjuksköterskor som utbildas på Hälsohögskolan i Jönköping får 21 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, vilket ofta är en inkörsport inför sommarjobb.

Psykologstudenter tog fram metod för arbetsprover

Psykologstudenterna Johanna Liljenström och Patrik Ljungqvist har under sin VFU-tid i Region Jönköping tagit fram en metod för att genomföra arbetsprover vid rekrytering av bland annat psykologer.

Region Jönköpings läns satsning på kompetensbaserad rekrytering som metod, ökar också intresset för att använda arbetsprover. Det är fullt möjligt att låta till exempel psykologer göra arbetsprov vid rekrytering i form av fallvinjett eller rollspel, visar en studie av psykologstudenter.