Dietister: Kosten är grundläggande för att ge energi till återhämtningen efter covid-19

Dietister: Kosten är grundläggande för att ge energi till återhämtningen efter covid-19

Två kvinnor i vita vårdkläder tittar in i kameran
Louise Larsson och Camilla Swanpalmer, dietister på rehabiliteringscentrum, hjälper tidigare covidpatienter att få i sig det protein och den energi som behövs för att hålla sin vikt och rehabilitera sig efter en svår sjukdomstid.

Många patienter som sjukhusvårdats för covid-19 har stora problem med att svälja och äta. Här hjälper dietisterna till med råd om lämplig mat för att patienten ska få i sig den näring som behövs.

– Kosten är grundläggande för allt. Återhämtningen efter covid-19 tar längre tid om patienten inte får i sig tillräckligt med energi, säger Louise Larsson och Camilla Swanpalmer, dietister på rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov.

Louise jobbar normalt sett mycket med patienter på infektionskliniken. I slutet av juni anställdes också Camilla Swanpalmer för att arbeta med fokus på just covidpatienterna.

”Nedsatt aptit och sväljsvårigheter”

– Min uppgift är att följa upp efter covidvården. Som patient kan man ha nedsatt aptit, svårigheter att svälja och smakförändringar, säger Camilla.

Att lukt- och smaksinnet försvinner eller försämras är numera väl känt i covidvården. Detta innebär förstås en extra utmaning när en patient är muskelsvag och mycket trött efter till exempel lång intensivvård.

– Har du smak- och luktsinne så kanske du tar en extra portion bara för att det är gott, men här finns det risk för att du tappar i vikt ofrivilligt, säger Louise Larsson.

Börjar med anpassad kost

Många patienter behöver sondmatas den första tiden i rehabiliteringen. I sin sond får de då speciellt anpassad kost.

– Hur lång tid varierar mycket. Patienter får sondmat under respiratorvård. Därefter kan de få en trakeostomi och fortsätter med sondmaten en tid tills ätandet är igång igen, säger Camilla Swanpalmer.

Nästa steg är att börja med vanlig kost. Detta sedan logoped bedömt att sväljförmågan är tillräcklig för detta.

– Det handlar då om en proteinrik och energirik kost för att få tillbaka muskelmassan. Upptrappningen brukar ske i tre steg, från timbalkost som kan ätas med enbart gaffel, till grov paté och sedan vanlig kost. Den kan då mixas eller serveras som puré, för att underlätta sväljningen, förklarar de.

Rådgivning per telefon

Även när patienten lämnar sjukhusvården kan kontakten med dietist fortsätta.

– Vi kan ha telefonkontakt och ge råd, vilket är något som vi märker att patienterna uppskattar.

De konstaterar att de flesta av de tidigt sjukhusvårdade covidpatienterna nu har återhämtat sig när det handlar om förmågan att äta.

– Det kan ta några månader att bli helt återställd. Vi kommer under hösten att göra uppföljningar av patienterna. Tanken är att vår kontakt finns kvar så länge som de har behov, säger de.