Psykolog: Uppmärksamheten kring covid-19 ger djupa avtryck i mångas medvetande”

Psykolog: Uppmärksamheten kring covid-19 ger djupa avtryck i mångas medvetande”

Porträtt av en man i glasögon
Joakim Orwar, psykolog på rehabiliteringscentrum, konstaterar att den som varit svårt sjuk i covid-19 kan drabbas av ångest och akuta stressreaktioner.

Den som varit svårt sjuk i covid-19 kan behöva samtal med psykolog för att bearbeta sina upplevelser och känslor.

– I efterförloppet kan en sjukdom som covid-19 ge oro och ångest och man kan också se akuta stressreaktioner. Därför är det viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på patientens besvär så att vi kan erbjuda adekvata insatser om det finns behov, säger Joakim Orwar, psykolog på rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov.

Hittills har han och hans kollegor främst haft kontakt med medarbetare som arbetat med covidvården, men också träffat några covidpatienter.

Insatsen i senare skede

– Vi följer utvecklingen noga. Vi tänker att vår insats nog främst kommer i ett senare skede av sjukdomen men vi har en kontinuerlig diskussion kring hur vi gemensamt ska tänka kring den här patientgruppen, säger han.

Joakim Orwar arbetar främst mot medicinkliniken.

– Vi arbetar då i huvudsak med behandlingar, i form av psykoterapi, i allt från en handfull träffar upp till kanske 20 kontakter med patienten. En del patienter behöver behandling eller stöd av psykolog under längre tid än så. Många av patienterna på medicinkliniken tillhör riskgrupp för covid-19 och har därför påverkats av sjukdomen mer än genomsnittet, även de som inte varit sjuka i covid-19.

”Existentiella frågor kan komma upp”

Den som varit svårt sjuk i covid-19 behöver ofta omfattande rehabilitering, där samtal med psykolog kan vara en del.

– Vi arbetar därför fokuserat utifrån depression, ångest och olika typer av undvikande. Det är också vanligt att de existentiella frågorna kommer upp, säger han.

Mediala uppmärksamheten påverkar

Den stora mediala uppmärksamheten är en av de speciella sakerna med covid-19.

– Det har varit en dramatisk rapportering som bland annat förmedlat att om man blir inlagd i intensivvård och nedsövd, så är det stor risk att man inte klarar sig. Det finns indikationer på att denna uppmärksamhet också kan bidra till ökad ångest och akuta stressreaktioner. Det är i sig inget nytt för den som upplevt ett livshotande tillstånd, men det som skiljer är just den uppmärksamhet som varit, säger Joakim Orwar.

Kunskapsläget en skillnad

Kunskapsläget är ytterligare en faktor som skiljer ut covid-19.

– Drabbas man av en allvarlig sjukdom så finns det ofta kunskap och erfarenhet om sjukdomen, men om covid-19 vet vi väldigt lite, vilket bidrar till oron och ångesten.

Joakim Orwar konstaterar också att människor påverkas när kända personer vårdas för covid-19, ibland med dödsfall som följd.

– Det ger djupa avtryck i mångas medvetande, vilket skiljer sig från annat som vi möter.

Fortsätter behandlingen över vårdgränser

Normalt sett lämnar rehabiliteringscentrum över till andra kollegor i primärvården när en patient skrivs ut från sjukhuset till nästa steg i rehabkedjan.

– Men har vi psykologer påbörjat en behandling med en patient som haft covid-19, så lämnar vi i normalfallet inte över. Psykologiska behandlingar är ofta känsliga processer där det till exempel kan ta några samtal innan patienten vågar anförtro behandlaren alla sina tankar, känslor och besvär. Sedan ska patienten genomgå en förändringsprocess som i sig ofta är en stor utmaning. Att byta behandlare i dessa processer är i de flesta fall direkt olämpligt, säger han.

Risk för depressiv spiral

Rehabiliteringen kan ta tid.

– Det är ganska vanligt att patienten drar sig undan sociala kontakter. Hen orkar helt enkelt inte. Detta in sin tur leder till minskad stimulans, livskvalitet och risk för en depressiv spiral, vilket man måste arbeta med på olika sätt. Det är också vanligt att drabbas av kognitiva svårigheter så därför är det viktigt att följa upp försämrad funktionsförmåga, säger Joakim Orwar.