Sjukgymnasten: ”Lång väg tillbaka efter vård på covid-IVA”

Sjukgymnasten: ”Lång väg tillbaka efter vård på covid-IVA”

En kvinna i blå vårdkläder står i en träningssal
Sjukgymnast Ann Engqvist beskriver den långa och ofta tuffa vägen tillbaka som covid-19-patienter har för att återfå muskelstyrkan. Foto: Mikael Bergström

Kroppens muskler är utslagna. Tröttheten är påtaglig. Varje fysisk aktivitet är en utmaning. Så brukar utgångsläget vara när sjukgymnasterna (fysioterapeuterna) möter patienter som vårdas på covid-IVA och ska inleda den långa rehabiliteringen tillbaka till ett fungerande liv igen.

– Jag och mina kollegor besöker patienten redan när hen ligger nedsövd i intensivvård. Vi går igenom och rör patientens armar och ben för att minska stelheten i kroppen när patienten sedan vaknar. Detta sker dagligen, samtidigt som personalen också gör samma sak, säger Ann Engqvist, sjukgymnast på rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov.

Våren 2020 blev helt annorlunda för henne och ett tiotal kollegor. De fick koncentrera sitt arbete till den stora grupp patienter som vårdades på covidavdelning och covid-IVA, ett arbete som fick göras i full skyddsutrustning.

”Mobiliseringen börjar när patienten vaknat”

– Så fort en patient har vaknat och vi fått klartecken från läkare, börjar vi mobiliseringen. Det kan handla om att börja träna att sitta själv på sängkanten igen. Tiden i respirator påverkar inte bara armar och ben utan hela muskulaturen i kroppen. Det handlar om att ”hitta” sina muskler igen, beskriver Ann Engqvist.

Steg för steg, bokstavligt, blir patienten pushad att träna och tänja gränsen för sin ork och förmåga, vilket inte alltid möts med tacksamhet.

Tre nivåer på träningsprogram

– Vi använder oss av tre olika nivåer av träningsprogram och kryssar där vilka övningar som passar den enskilde patienten. Vi möter ofta reaktionen att ”jag orkar inte detta, jag är så svag”. De tycker ibland inte att vi förstår dem och de har inte själva förståelse för vad den egna kroppen klarar av.

Där kan Ann Engqvist och hennes kollegor utifrån sin kunskap och erfarenhet förklara vad de klarar och orkar och hur de tränar på bästa sätt.

De mäter också resultatet. Bedömningsinstrumentet CPAx Swe används, vilket poängsätter olika förmågor som till exempel andningsfunktion, lägesförändring, sittande och balans stående.

Bedöms enligt poängskala

– Här kan man till exempel se att en patient nådde 20 poäng 19 maj och 39 poäng 28 maj. På det sättet kan vi visa vilka förbättringar som skett och i det här fallet hade patienten kommit så långt i sin rehabilitering att det var dags att lämna sjukhuset, säger Ann Engqvist.

Vid utskrivning från sjukhuset upphör också arbetet för Ann Engqvist och hennes kollegor. Därför blir det viktigt med en bra överlämning till kollegor på nästa vårdnivå, som kan vara rehabiliteringsmedicinska kliniken, ett kommunalt korttidsboende eller direkt hem med insatser från kommunal hemsjukvård och hemtjänst.

Fått erfarenhet av ny patientgrupp

Arbetet våren 2020 har gett stor erfarenhet av en helt ny patientgrupp.

– Patienter som vårdats för covid-19 är generellt väldigt muskelsvaga och blir snabbt uttröttade när de gör olika övningar. De har ofta problem med balansen och den kognitiva förmågan. Efter att ha varit nedsövd i intensivvård är deras kropp inte som vanligt, säger Ann Engqvist.

För sjukgymnasterna är det en balansgång att pusha patienterna lagom mycket. En del patienter tror att de har större förmåga än de har, för andra är det tvärtom.

– Covidpatienterna är generellt lite annorlunda än andra svårt sjuka patienter som jag möter. De är ofta väldigt muskeltrötta och förvirrade, säger hon.

Tätt samarbete i rehabiliteringen

Rehabiliteringen under och efter covidvården har inneburit ett tätt samarbete mellan intensivvårdsavdelningen, covidvårdavdelningen och rehabiliteringscentrum.

– Vi har hela tiden diskuterat bland annat vilka patienter som är aktuella, hur vi ska planera för dem och hur vi ska klara insatserna under helger. Det har varit många pusselbitar här. En sådan är hur vi arbetat med att vända patienterna, där vi försökt ha dem i bukläge längre och längre tid, eftersom det är gynnsamt för andningen, säger Ann Engqvist.

Få tillbaka muskelfunktionen

Målsättningen är förstås att patienten ska få tillbaka så mycket muskelfunktion som möjligt.

– Många delar måste fungera för detta, bland annat att patienten får i sig mat. Patienten måste också orka med träningen, samtidigt som den också måste ge något resultat.   

Fotnot: CPAx står för The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool