Diagnostiska möjligheter och begränsningar med tre röntgentekniker; intraorala, panoramabilder och Cone Beam Computed Tomography (CBCT)

Röntgenbilder
Foto: Anna Wennberg

En röntgenundersökning är ett av de viktigaste komplementen till den kliniska undersökningen vid misstanke om sjukdom. För att en röntgenundersökning ska bidra till bra diagnostik, måste det ställas höga krav på hur den utförs. Ett viktigt förhållningssätt inom röntgendiagnostiken är att all nödvändig information ska erhållas med lägsta möjliga stråldos.

Syfte och mål

Tandvård går ut på att förebygga sjukdomar i tänderna, att bota sjukdomar som uppstått i omgivande vävnader eller att återställa funktion och estetik vid skada. För att göra detta på ett bra sätt måste man veta att sjukdom finns, hur omfattande skadorna är och hur snabbt sjukdomen utvecklar sig. För detta behövs noggranna undersökningar och bra diagnostik.

För vissa grupper är detta av särskild vikt eftersom infektioner i munnen kan ge komplikationer vid annan medicinsk behandling. Idag röntgenundersöks tänder och omgivande käkben vanligen med intraoral röntgenteknik vilket innebär användande av intraoral detektor.

Möjligheterna att åstadkomma en god bildkvalitet varierar beroende på patienternas förmåga till samarbete och anatomiska förutsättningar. Den intraorala bildtagningen kan kompletteras med en extraoral översiktsbild (panoramabild), särskilt vid svårigheter med den intraorala bildtagningen.

Under 2000-talet har en annan extraoral röntgenteknik utvecklats, en tomografisk teknik speciellt anpassad för diagnostik av hårdvävnader inom käkarna, Cone Beam Computed Tomography (CBCT).

Tekniken erbjuder, förutom en avbildning av strukturer i tre plan, en mer detaljerad återgivning av tänder och omgivande käkben samt en lägre stråldos jämfört med medicinsk datortomografi. CBCT skulle därmed kunna vara ett alternativ till intraoral bildtagning när sådan av olika skäl inte är möjlig att genomföra.

Utmaning

Om den nya tekniken kan vara ett fullgott alternativ till den intraorala röntgenundersökningen kan det bli ett etiskt dilemma om CBCT inte är tillgänglig för de patienter där en detaljerad undersökning av tänder och käkben är särskilt viktig.

Granskningen av bildmaterialet är också betydligt mer tidskrävande och kräver mer utbildning och större erfarenhet hos den som ska granska bilderna.

Lösning

En anpassning av röntgenundersökningsteknik efter patientens behov och kooperationsförmåga.

Effekt

Tydliga riktlinjer skulle kunna arbetas fram för vilken röntgenteknik som är mest lämplig för diagnostik av tandsjukdomar för olika grupper av patienter.