Folktandvården: Sällsynt nätverk växer – bidrar till ökad kunskap och behandling av sällsynta hälsotilltånd

Folktandvården: Sällsynt nätverk växer – bidrar till ökad kunskap och behandling av sällsynta hälsotilltånd

Gruppbild utomhus
Vid konferensen på Odontologiska Institutionen den 12-13 oktober 2022 medverkade, från vänster: Pernilla Östenson (TAKO, Oslo), Rie Stokholm (Videncenter, Aarhus), Stefan Axelsson (TAKO, Oslo), Helena Anjou (Kompetenscenter, Jönköping), Pernilla Holmberg (Kompetenscenter, Jönköping), Catarina Falk Kieri (Kunskapscentrum, Umeå), Jakob Sonne Lempert (Videncenter, Köpenhamn), Xenia Hermann (Videncenter, Köpenhamn) Hans GjØrup (Videncenter, Aarhus), Johanna Norderyd (Kompetenscenter, Jönköping), Hilde Nordgarden (TAKO, Oslo) Karin Danielsson (Kunskapscentrum, Umeå), Elen U P Neiden (TAKO, Oslo), Danijela Toft (Mun-H-Center, Göteborg) Anna Ödman Roussakis (Mun-H-Center, Göteborg) Foto: Ulf Mårtensson

Det skandinaviska nätverket av kompetenscenter för sällsynta odontologiska hälsotillstånd fyller en unik funktion i svensk och skandinavisk tandvård. Här möts specialister kring det sällsynta – och hittar tillsammans lösningar på behandlingsbehov som en tandläkare kanske bara möter några få gånger under ett helt yrkesliv.

Johanna Norderyd och Pernilla Holmberg, övertandläkare vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska hälsotillstånd, förklarar hur man arbetar:

─ Våra nätverk är oerhört viktiga eftersom vi är till för de patienter som bär de allra ovanligaste diagnoserna i tandvården och som många gånger hör till de mest sårbara, säger Johanna Norderyd och fortsätter: 

─ Här kan vi inom ramen för det skandinaviska nätverket med Folktandvårdens tre kompetenscenter i Sverige, samt ett i vardera Oslo, Århus och Köpenhamn, konsultera varandra i komplicerade frågeställningar kring sällsynta symtom och diagnoser. Det fina är att vi tack vare våra gemensamma diskussioner, både utifrån vetenskap och respektive erfarenheter, kan hjälpa patienter med tandvårdsbehov och ge behandlingsstöd till tandläkare i hela Skandinavien.

Pernilla Holmberg instämmer och fyller på med exempel på frågeställningar och arbetssätt: 

─ Säg att vi får en fråga från en tandläkare någonstans i Skandinavien som lyder ”Finns det någon som har erfarenhet av ortodonti på ungdomar med x-kromosombunden hypofosfatemisk rakit?” . Då undersöker vi om det finns något om det i den vetenskapliga litteraturen, om vi själva har erfarenhet och kunskap och därefter kan vi konsultera våra skandinaviska kolleger. I bästa fall får vi ett svar, i detta fall från TAKO-senter i Oslo som behandlat fyra patienter som bär diagnosen.

Superspecialist i växande sällsynt-nätverk

Alldeles nyligen möttes det skandinaviska nätverket i en konferens vid Odontologiska Institutionen i Jönköping, för att fånga det allra senaste inom sina respektive kunskapsområden. Bland annat medverkade Clive Friedman, pedodontist i Kanada, Ontario, som är ”superspecialist” inom diagnosen FOP (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). 

─ Clive Friedmans medverkan är ett exempel på hur sällsynta-nätverken växer och utvidgas. I detta fall till följd av en förfrågan kring en större behandlingsinsats där vårt befintliga nätverk inte riktigt räckte till, säger Johanna Norderyd.

─ Genom hans medverkan kunde deltagarna i det skandinaviska nätverket ta del av mer och fördjupad kunskap som kommer att bidra till att vi kan skapa värde för de patienter som lever med diagnosen i vårt upptagningsområde. Vi lärde oss en massa och det kommer att bli uppföljande möten framöver, fortsätter Johanna. 

Mer samverkan vägen framåt

När det gäller framtiden för de svenska nationella centren för sällsynta odontologiska hälsotillstånd så är Pernilla och Johanna eniga i sin analys.

─ Vägen framåt stavas än mer samverkan, säger Pernilla Holmberg och fortsätter:

─ Vi har genom vårt nationella uppdrag möjlighet att göra det som många skulle vilja ha tid och möjlighet att göra, men som det inte finns plats för och en ensam vårdgivare kan inte rimligen fixa det, hur mycket vi än delar med oss av våra nätverk. Framöver blir det därför ännu viktigare med vårt nationella och skandinaviska samarbete, för det finns stora samarbetsvinster att göra, avslutar hon.