Almedalen - Stort intresse för seminarie om ny tandläkarutbildning och jämlik tandvård i hela Sverige

Almedalen - Stort intresse för seminarie om ny tandläkarutbildning och jämlik tandvård i hela Sverige

Fyra män och tre kvinnor vid ståbord i ett panelsamntal
Panelen med företrädare för den privata tandvården, Folktandvården, regioner samt näringsliv och högskole- och universitetssektorn diskuterade bristen på tandläkare och möjligheterna med satsningen på en ny tandläkarutbildning, vid seminariet i Almedalen.

Under Almedalsveckans andra dag bjöd Jönköping University in till ett seminarium om hur Jönköping University i samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige genom att starta en ny tandläkarutbildning.

Den viktiga samhällsfrågan om jämlik tandvård i hela Sverige lockade en stor publik där två paneler med representanter från riksdagen, Folktandvården, privata tandvårdsaktörer och Region Jönköpings län diskuterade behovet av fler tandläkare och fördelarna med initiativet.

- Vi har i samtalen visat på behovet av och JU:s unika möjligheter att starta Sveriges första nya tandläkarutbildning på över 50 år, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University. I sitt medskick till beslutsfattare poängterade Agneta Marell också Odontologiska Institutionens betydelse som en viktig resurs för kompetensförsörjningen av lärare till den nya utbildningen.

Politikerna gav sin bild av behovet av en ny tandläkarutbildning

– Den här typen av akademisk spetsutbildning, det är lätt att underskatta vilken betydelse den har för den regionala och lokala tillväxten. När den inte fungerar slår den hårt, säger Mats Green, riksdagsledamot (M).

Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C), gav sin bild:

– Jag blev förvånad av UKÄ:s bedömning kring att tandläkarbristen skulle vara en regional fråga. Det vi ser är en brist på tandläkare ute i landet. Där man utbildar sig har man en tendens att stanna kvar. Vuxna utbildar sig om skolan finns närmare. Därför är det viktigt att en utbildning i Jönköping finns. Vi pratar om alla nya innovationer och digitala perspektiv. Men i många fall behöver man ha en fysisk tandläkare som undersöker dig i munnen. Då behöver vi fysiskt ha fler tandläkare.

– En ny tandläkarutbildning bidrar till fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, säger Rachel De Basso, regionråd I Region Jönköpings län och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård (S). Studenterna tar till sig den nya digitala tekniken, nya möjligheter, nya uppfinningar och företag. Det betyder otroligt mycket för att vi ska få en jämlik tandhälsa. Det är dags för en ny tandläkarutbildning nu. Dagens institutioner tillgodoser inte behovet.

Stort behov av tandläkare i hela landet

Över hälften av Sveriges regioner ser ett behov av en ny tandläkarutbildning och har tecknat avsiktsförklaringar, där man i samverkan med utbildningen tillhandahåller den 150 dagar långa verksamhetsförlagda delen av utbildningen på  folktandvårdskliniker runt om Sverige. Region Uppsala har inte tecknat en avsiktsförklaring än, men deltog i panelen och kommenterade behovet av fler tandläkare:

– Det är ganska illa på många ställen, särskilt i de norra delarna, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ordförande i Sveriges folktandvårdsförening. Man har signalerat i samtliga fyra län i norr att det är kris. Man klarar av barnvård, akutvård och för särskilda patienter, men inte den allmänna tandvården. Det finns inte heller privata kliniker. Det finns ingen tandvård att tillgå. Arbetsmiljön och arbetssituationen är tuff för dagens tandläkare. Det är långa köer, man får säga nej till patienter, studenterna kommer ut ganska oerfarna. Det är inte så vi som arbetsgivare vill ha det.

Tandläkarutbildningen lyftes på fler seminarier

Relaterat till detta seminarium och initiativ deltog Shariel Sayardoust, universitetslektor vid Jönköping University och övertandläkare vid Odontologiska Institutionen i Jönköping, även i Praktikertjänsts seminarium “Kompetensförsörjning i tandvården - en ödesfråga?” Under seminariet berättade hon om den nya tandläkarutbildningen som en del av lösningen på kompetensförsörjningsfrågan i tandvården.

Läs mer om satsningen på en ny tandläkarutbildning