En halv miljon kronor till forskning om nya alternativ vid rotbehandling

En halv miljon kronor till forskning om nya alternativ vid rotbehandling

Ett porträtt av Fredrik Frisk
Fredrik Frisks forskningsprojekt får en halv miljon kronor i bidrag från FORSS. Foto: Julia Lindster

Kan partiell borttagning av tandpulpan vara ett permanent behandlingsalternativ? Det ska Fredrik Frisk, övertandläkare vid avdelningen för endodonti, nu undersöka i ett nytt forskningsprojekt. Nyligen fick hans forskningsprojekt en halv miljon kronor i anslag från Forskningsrådet i sydöstra Sverige, FORSS.

Pulpotomi är en av många pulpabevarande behandlingar och har lyfts fram i forskningen som ett behandlingsalternativ för exponerade tandpulpor istället för pulpektomi. Pulpektomi innebär ett fullständigt avlägsnande av tandpulpan. En ny användning av pulpotomi-metoden skulle kunna betyda både kortare behandlingstid för patienten och till en billigare kostnad.

– Pulpotomi används främst vid akuta behandlingar. Vanligtvis får patienten sedan återkomma för en pulpektomi. Till akutbesökets natur hör ju att tiden för diagnostik och behandling är kort, och därför måste behandlingsinsatsen man väljer gå fort samtidigt som den ska lindra patientens besvär effektivt, säger Fredrik Frisk.  

En uppföljande behandling i form av pulpektomi på en kindtand tar sedan cirka två-tre timmar att utföra och är ofta tekniskt komplicerad.

Överflödig behandling?

– Vi vill i vår studie undersöka om man kan betrakta pulpotomin som en permanent endodontisk behandling. Det vill säga att, kan pulpotomi, rätt utförd, göra pulpektomin överflödig? Studier publicerade i internationella tidskrifter pekar entydigt åt det hållet.

Resultaten från de studierna måste dock översättas till svenska förhållanden och se om de håller för svensk akuttandvård. I kombination med nya typer av material och metoder tror Fredrik Frisk att det skulle kunna vara möjligt.

– Det som kommer skilja den traditionella akuta behandlingen från testbehandlingen är dels att kofferdam kommer användas och dels ett annat material, Biodentin. Biodentin används som sårförband i kavum istället för IRM eller Zinkoxid eugenol. Nya, moderna, material med bättre egenskaper kan förklara varför metoden visar så lovande resultat.

Maxbelopp från FORSS

Projektet, som är i sin startlinda, fick nyligen en halv miljon kronor i forskningsanslag från FORSS – vilket är maxbeloppet.

Vad betyder det, att ni får maxbeloppet?

– Naturligtvis är det jättekul att vi får mycket pengar, det skapar möjligheter. Men det är också ett viktigt erkännande för projektets angelägenhetsgrad och en bekräftelse på att vi tänkt rätt när vi designat studien.

Pengar har även kommit in från Futurum och Folktandvården i Östergötland.

– Genom ett samarbete med Folktandvården i Östergötland kan vi exponera fler tandvårdsteam och patienter för både test- och standardbehandling. Det blir lättare att få ihop ett tillräckligt stort forskningsmaterial och det ökar resultatens generaliserbarhet ju fler regioner, kliniker och tandvårdsteam som deltar, berättar Fredrik Frisk och fortsätter:

– Sedan har vi också samarbetspartners vid universiteten i Göteborg, Malmö och Köpenhamn genom forskningsnätverket EndoReCo (Endodontic research collaboration). Där finns mycket erfarenhet och expertis när det kommer till den här typen av studier.

Vad kan det innebära för patienten i slutändan?

– Även om det inte är vanligt kan en pulpektomi under vissa omständigheter vara smärtsam trots ett omsorgsfullt omhändertagande. Risken för en utdragen, smärtsam, behandling blir rimligen mindre vid en pulpotomi. Dessutom bevaras en del av de biologiska funktioner som pulpan har och som försvinner om den tas bort. Och går behandlingen snabbare blir den också billigare, berättar Fredrik Frisk.