Folktandvården - ”Vi måste utveckla – för att trygga framtiden!”

Folktandvården - ”Vi måste utveckla – för att trygga framtiden!”

En kvinna med mörkt långt hår har en vit t-shirt på sig och står mot en vit vägg. Hon tittar rakt in i kameran och ler.
Annika Gustafsson är tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Region Jönköpings län. Foto: Ulf Mårtensson

I början av oktober tillträdde Annika Gustafsson rollen som tandvårdschef för specialisttandvården i Folktandvården Region Jönköpings län. Med en ryggsäck packad av odontologiska erfarenheter från olika regioner och uppdrag inom Folktandvården, vill hon bidra till fortsatt utveckling, utbildning och forskning inom Odontologiska Institutionen.

Annika Gustafsson har ända sedan hon var barn vetat att hon ville arbeta som tandläkare när hon blev vuxen, och då specifikt barntandläkare. För att nå sitt mål läste hon till tandläkare i Umeå, där hon också påbörjade sin specialisering och blev sedan färdig pedodontist i Örebro ett par år senare. Annika berättar mer:

– Jag har alltid vetat att jag skulle bli barntandläkare, även när jag själv var liten – fast jag inte då visste att det var en specialitet. Jag brinner verkligen för det här med barnen och deras rättigheter till en god vård. De kan många gånger vara utsatta och sköra och det är värdefullt för mig att kunna hjälpa dem på de sätt som jag kan bäst.

Kvalitet före kvantitet

Annika Gustafsson har haft många titlar och uppdrag genom sin odontologiska karriär; övertandläkare, studierektor, huvudhandledare och verksamhetschef. Den röda tråden i de olika rollerna är hennes passion och engagemang i kvalitet och utbildning.  Annika utvecklar:

– Jag är pedodontist i botten och har jobbat i många år som verksamhetschef inom pedodonti inom Region Örebro län. Mitt intresse för utvecklingen av den egna specialiteten gjorde att jag även var huvudhandledare och studierektor. För mig är de bitarna jätteviktiga, och att vi som verksamhet utbildar med kvalitet. Det kan man, enligt mig, aldrig rucka på.

I hennes nya roll som tandvårdschef ingår att bibehålla en övergripande överblick av hela specialisttandvårdens utveckling. Annika betonar att det är en roll där samarbete är en framgångsfaktor. Främst inom OI men också mellan OI och allmäntandvården. Hon förklarar:

– Min första prioritet är att lära känna mina medarbetare och verksamheterna de arbetar i, för att förstå deras olika verkligheter. Utifrån det kan jag skapa mig en uppfattning om vilka mål och ambitioner de har. Jag ser mig själv som en faktor som ska hålla samman detta, så att alla specialister oavsett specialitet jobbar mot ett gemensamt mål. I det arbetet måste vi också kroka arm med allmäntandvården, vi klarar oss inte utan varandra – det menar jag är en omöjlighet.

Möjligheter till utveckling

På sin nya arbetsplats har Annika redan hunnit identifiera tre stora frågor som hon ser är möjligheter till utveckling framöver. Den första är arbetet med den nya tandläkarutbildningen, där hon redan hunnit bli involverad. Hon berättar vidare:

– Jag är väldigt intresserad av arbetet med den nya tandläkarutbildningen, och processen med att få till den tredje ansökan i syfte att den ska gå igenom. Vi har ett jobb att göra där med att identifiera var våra länkar är svagast och hur vi kan få dem att bli lika starka som de andra? Jag vill gärna bidra i det arbetet med det jag kan.

Den andra frågan Annika sett är möjligheterna för OI att kunna utvecklas som organisation och arbetsplats och integreras mer i Folktandvården som helhet.

– I min mening är det viktigt att behålla det starka OI vi har idag, men också att kunna utveckla det vidare så att det står för både forskning, utbildning och utveckling såväl som klinik. På det viset tryggar vi för framtiden, så att Esther kan få den högspecialiserade vården som hon och hennes familj i olika skeden i livet kan vara i behov av. Det sker hela tiden en utveckling i samhället, och den ställer olika krav på oss. Det som var en sanning när jag utbildade mig i början av 90-talet är inte sanningar i dag. Jag tror att det är viktigt i min roll att ha paraplyperspektiv på organisationen, att se både utåt och framåt.

Den sista frågan är arbetet med att behålla de kompetenser som redan finns inom organisationen. Hur tryggar vi kompetensförsörjningen i framtiden? Annika utvecklar:

– En annan viktig utmaning i OI är att man hela tiden behåller kompetensen, så att vi inte tappar den. Då måste vi vara attraktiva. Då ligger det på mitt bord att ta reda på vad ligger det i att vara attraktiv, och vad gör att specialisterna stannar? Det ser jag som min uppgift att undersöka bland mina kollegor på OI. Vad är våra styrkor idag, vilka framtida hot kan vi se och vad kan vi arbeta med för att utveckla?

Sätta Jönköping på kartan

I sin roll ser Annika ”samarbete” som ett nyckelord för att kunna ta sig an sina uppgifter på ett bra och givande sätt. Hon har visioner om det hon vill satsa på och hur hon vill profilera OI, regionalt och nationellt. Hon berättar vidare:  

– Jag brinner verkligen för specialistutbildningen och forskning, det måste vi fortsätta satsa på. I mina ögon är vägen framåt att närma sig sjukvården med vår forskning, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Det är ett sätt att stärka och utveckla arbetet och den vetenskapliga kompetensen enligt det uppdraget som vi har. Jag önskar att ska finnas forskning inom alla specialiteter, gärna disputerade, docentur och på sikt flera professurer inom odontologi. Så att man som odontolog söker sig till Jönköping för att här bedriver vi specialistvård och forskning av hög och god kvalitet!