God handledning, nära samarbete och hög kompetens – Babak Kaveh examineras som specialist i oral protetik

God handledning, nära samarbete och hög kompetens – Babak Kaveh examineras som specialist i oral protetik

Två män och en kvinna bredvid varandra, de ser glada ut, mannen i mitten håller i en blomsterbukett
Babak Kaveh (i mitten), nyutexaminerad specialist i oral protetik, tillsammans med examinator Anastasios Grigoriadis, docent och övertandläkare vid Karolinska Institutet och huvudhandledare Catharina Göthberg, övertandläkare vid Odontologiska Institutionen. Foto: Anneli Björkman

När Babak Kaveh summerar sin specialisttjänstgöring i oral protetik vid Odontologiska Institutionen, hyllar han handledningen, det goda stödet från kompetenta kollegor och det nära samarbetet mellan avdelningarna inom specialisttandvården.

Hur kom det sig att du valde just oral protetik?

- Jag fick upp ögonen för protetik ganska tidigt, redan under grundutbildningen. En av de saker som är intressant med protetik är att det många gånger finns olika behandlingsalternativ och utmaningen är att välja rätt alternativ till rätt individ, och att patientkontakten är väldigt central. 

Vad har varit det bästa med utbildningen vid Odontologiska Institutionen?

- Jag har haft otroligt kompetenta handledare och även kollegor på andra avdelningar. Vi har haft en mycket bra utbildningsplan och nära samarbete mellan avdelningarna för att få en hög utbildningskvalité. Dessutom har jag fått bra handledning under terapiplaneringar samt under patientbehandlingar i den kliniska vardagen. 

I ditt examensarbete har du valt att titta närmare på en behandlingsmetod som till viss del är omdiskuterad, där tand och implantat kopplas i samma konstruktion?  

- Behandlingen är oftast inte ett förstahandsval, men ska finnas med som ett alternativ i behandlingspanoramat för patienter med stora problem. I mitt examensarbete har jag undersökt resultatet av utförda behandlingar på vår avdelning. 

Framöver kommer du att arbeta som övertandläkare på avdelningen för oral protetik, delvis med en ny filial i Värnamo. Hur skapar det värde för ”Esther” och vad ser du mest fram emot? 

Folktandvården i länet vill utveckla samarbetet mellan specialister och allmäntandläkare, vilket är bra. Man behöver diskutera och ha utbyte med kollegor -  det samarbetet gillar jag och ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter. Oral protetik är komplicerat och innebär ofta stora och kostsamma behandlingar med flera besök för patienten -  genom att finnas på plats i Värnamo ökar vi den geografiska närheten för ”Esther” i länets södra delar.