Lär dig EndNote!

Lär dig EndNote!

En dator, en tekopp, en bok och delar av en person som arbetar vid datorn

Skriver du vetenskapliga artiklar, en uppsats, avhandling eller liknande och har behov av ett referenshanteringsverktyg? Då kan du anmäla dig till sjukhusbibliotekens introduktion i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Våren 2021 erbjuder sjukhusbiblioteken inga salskurser, utan bara individuella introduktioner. Introduktionerna är avgiftsfria och vänder sig till anställda inom hela Region Jönköpings län som har behov av EndNote i arbete och forskning.

I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i EndNote. Support och hjälp att komma igång ute på arbetsplatsen ingår i utbildningen.

Är du intresserad av en individuell introduktion hör av dig till:

Medicinska fackbiblioteket Ryhov, medicinska.fackbiblioteket.jonkoping@rjl.se, tfn 010-242 24 90,
Sjukhusbiblioteket Höglandssjukhuset,
biblioteket.eksjo@rjl.se, tfn 010-243 50 18 eller
Värnamo sjukhusbibliotek, biblioteket.varnamo@rjl.se, tfn 010-244 79 40

Läs mer om EndNote