Nya specialister inom ortodonti examinerades

Nya specialister inom ortodonti examinerades

Fyra glada nyutexaminerade specialisttandläkare med blomsterkvastar. Från vänster Erika Ekered, Sofia Heydeck, Malgorzata Caban och Murtada Jaber. De flankeras av övertandläkare Anders Magnusson (t.v) och examinatorn Farhan Bazargani, övertandläkare Eva Josefsson samt Rune Lindsten, övertandläkare och verksamhetschef vid avdelning för Odontologi, Jönköping.
Fyra glada nyutexaminerade specialisttandläkare med blomsterkvastar. Från vänster Erika Ekered, Sofia Heydeck, Malgorzata Caban och Murtada Jaber. De flankeras av övertandläkare Anders Magnusson (t.v) och examinatorn Farhan Bazargani, övertandläkare Eva Josefsson samt Rune Lindsten, övertandläkare och verksamhetschef vid avdelning för Odontologi, Jönköping. Foto: Ulf Mårtensson

Tre års specialisttjänstgöring vid Odontologiska Institutionen kröntes med två intensiva dagar av examinering. Nu kan Sofia Heydeck, Murtada Jaber, Malgorzata Caban och Erika Ekered titulera sig specialisttandläkare inom ortodonti.

De fyra nybakade specialisttandläkarna strålade ikapp med sina leenden mellan hurrarop och blomsterkvastar utanför Rosensalen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.

– Fantastiskt roligt att äntligen få uppleva den här dagen. Det har varit tufft men jag tror att vi alla fyra tycker det har en väldigt givande tid som gett oss mycket nya kunskaper, sa Erika Ekered och fick medhåll av sina nya specialistkollegor.

"Kvitto bra hög utbildningskvalité"

Dagarna bestod bland annat av examinationsföreläsningar och fallpresentationer. Dessutom var det redovisning av forskningsprojekt tillsammans med diagnos och terapiplanering på okända patientfall som ST-tandläkarna fick av examinatorn, Farhan Bazargani, docent, övertandläkare och verksamhetschef vid avdelningen för Ortodonti i Region Örebro län.

– Jag vill tacka för att jag fick komma hit och både diskutera och lyssna till spännande fall och resonemang. Ni fyra är ett kvitto på att ST-utbildningen vid Odontologiska Institutionen i Jönköping håller en hög kvalité, sa Farhan Bazargani.

Specialist 210-213

Odontologiska Institutionen har examinerat specialisttandläkare sedan tidigt 70-tal och tillsammans var Sofia, Murtada, Malgorzata och Erika specialisttandläkare nummer 210 till 213 som examinerades.

– Utbildningen kräver både lite envishet och vilja, men det är en utbildning som jag varmt kan rekommendera, sa Murtada Jaber.

Just Murtada Jaber tillsammans med Erika Ekered blir också kvar vid Odontologiska Institutionen som specialisttandläkare medan Sofia Heydeck och Malgorzata Caban kommer arbeta vidare inom yrket i Falun respektive Västervik.