Reviderad ansökan om tandläkarutbildning lämnas hösten 2021

Reviderad ansökan om tandläkarutbildning lämnas hösten 2021

Två personer som arbetar med tandbehandling. Personen närmast kameran förbereder ett instrument.
Foto: Julia Lindster

I mars 2020 lämnade Jönköping University (JU) i nära samverkan med Region Jönköpings län in en ansökan till regeringen om examenstillstånd för att utbilda tandläkare. Efter att Universitetskanslerämbetet nu lämnat sitt utlåtande fortsätter arbetet för en ny tandläkarutbildning i Jönköping.

Arbetet med den framtida utbildningen har kommit långt och bygger på pedagogiskt nytänkande. Utlåtandet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar på att utbildningen erbjuder en modern utbildningsmiljö, förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv och bygger på omfattande samverkan, bland annat med Linköpings universitet samt folktandvårdsorganisationer i 11 av Sveriges 21 regioner. UKÄ:s utlåtande visar att vissa delar i utbildningsplanerna behöver utvecklas ytterligare innan examenstillstånd kan erhållas. JU är redo att göra dessa förändringar och kommer att lämna in en reviderad ansökan under hösten 2021.

− Genom vår värdefulla samverkan ser vi stora möjligheter att stärka kompetensförsörjningen inom tandvården och öka förutsättningarna att klara vårt viktiga folkhälsouppdrag regionalt och nationellt, säger Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län.

Läs pressmeddelandet från JU.