Så fortsätter arbetet med tandläkarutbildningen

Så fortsätter arbetet med tandläkarutbildningen

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Eleonor Fransson, vice vd Hälsohögskolan, Jane Ydman, regiondirektör och Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör i en korridor på OI.
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Eleonor Fransson, vice vd Hälsohögskolan, Jane Ydman, regiondirektör och Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör, ser alla fram mot ett positivt besked för tandläkarutbildningen vid JU. Foto: Daniel Windre

Ansökan för en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) är inlämnad sedan ett par månader tillbaka. Nu väntar bland annat en granskningsgrupp som ska göra platsbesök i Jönköping och ge feedback på ansökan.

Arbetet med utbildningen fortsätter dock i samma takt – allt för att vara redo för ett positivt besked och för en start vårterminen 2023.

Eleonor Fransson, vice vd på Hälsohögskolan vid JU, besökte nyligen Odontologiska Institutionen för att berätta om hur arbetet fortskrider och för att svara på frågor från institutionens övertandläkare.

Med på mötet fanns också regiondirektör Jane Ydman, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig och tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

‒ Vi vill med utbildningen kunna bidra till en god oral och allmän hälsa och en jämlik tandvård. Det gör vi bland annat genom att ta tillvara på möjligheterna med en god verksamhetsförlagd utbildning (VFU), digitala verktyg och moderna arbetssätt som simuleringsteknik, berättade Eleonor Fransson.

– Väldigt roligt att vi kommit så här långt med planerna, menar både Agnetha Bartoll och Jane Ydman.

Samarbete en nyckel

Alla fyra tror på vikten av samarbete kring utbildningen, något Eleonor Fransson betonade extra under sin presentation. Tio regioner har hittills anmält intresse för att erbjuda studenterna VFU-plats. Men samarbetet kommer att ske på flera nivåer – där Region Jönköpings län, Folktandvården och Odontologiska Institutionen tillsammans med bland annat Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet kommer att få framskjutna positioner.

JU tittar nu på att ta fram en förenad anställningsform som kommer ge att kombinera kliniskt arbete med akademisk verksamhet, såsom forskning och undervisning.

‒ Utbildningen kommer att kräva mycket odontologisk kompetens, där kommer bland annat ni, vid OI in. Vi tittar även på möjligheter för adjungeringar och arvoderade uppdrag, säger Eleonor Fransson.

Tandläkarutbildningen blir också en del i en större strategisk satsning, tillsammans med ett nytt forskarutbildningsområde i preklinisk och klinisk behandlingsvetenskap, ett center med fokus på samverkan kring välfärd och hälsa och en tänkt ansökan för en ny tandsköterskeutbildning.

”Chans att forma någonting nytt”

Regiondirektör Jane Ydman och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig ser stora möjligheter med en ny tandläkarutbildning.

‒ Att kunna säkra en framtida kompetensförsörjning inom tandvården är väldigt viktigt. Både för oss och för övriga Sveriges del. Det här är ett bra och viktigt steg i den riktningen, tror Mats Bojestig.

‒ Jag tror också på kraften i att skapa någonting nytt – här finns stora möjligheter att forma en bra utbildning. Tillsammans med andra aktörer inom bland annat sydöstra sjukvårdsregionen och övriga regioner vill vara med i projektet tror jag att det finns stora vinster att göra. Inom tandvården överlag men också för forskning och utbildning, säger regiondirektör Jane Ydman.

Från OI kom bland annat frågor om en möjlig framtida internationell profil, lokalfrågor och fler frågor kring hur man tänker kring rekrytering av lärare och personal till utbildningen.

Vilka utmaningar ser JU framöver?

– Vi ska bland annat skriva fram mer exakt hur organisationen ska se ut och fortsätta att konkretisera utbildningsplaner. Skulle vi få mindre positivt besked tänker vi självklart korrigera det och arbeta vidare, säger Eleonor Fransson.

Läs mer om ansökan och tandläkarutbildningen här.