"Tandhälsa vid sällsynta diagnoser" - Folktandvårdens expert intervjuad i podd

"Tandhälsa vid sällsynta diagnoser" - Folktandvårdens expert intervjuad i podd

En tandläkare som tittar på ett barn, barnet sitter i knät på sin mamma.
Helena Anjou, övertandläkare på kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd, har medverkat i Williams-podden, för att prata om hur man kan tänka kring besök i tandvården när man har ett barn med särskilda behov. Foto: Daniel Windre

Helena Anjou, övertandläkare på kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd, har medverkat i Williams-podden, för att prata om hur man kan tänka kring besök i tandvården när man har ett barn med särskilda behov.

Hälften av alla med sällsynta hälsotillstånd har påverkan på tänder, bett eller munnens funktion. Många har också oro och ångest kopplat till tandläkarbesök. Vad säger forskningen om detta, och hur kan man arbeta för att det ska ändras?

Kring de samtalsämnena möttes Helena Anjou, övertandläkare på kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd, och Cecilia Boij, initiativtagare till Williamspodden. 

Williamspodden är en fördjupande poddserie för de som lever i närheten av ett barn med Williams Syndrom (WS). I avsnitten intervjuas föräldrar, närstående, experter och vuxna med WS i samtal om föräldraskap och de rättigheter och möjligheter barn med WS har.

Podden startades och drivs av Cecilia Boij, Jönköping, vars dotter har Williamns Syndrom. Precis som med alla barn, är barn med WS unika individer - men delar samtidigt särskilda styrkor och utmaningar. Syftet med podden är att ge en ökad kunskap om WS, för att på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för de som lever med diagnosen.