Tina och Eric är nya specialister inom oral protetik

Tina och Eric är nya specialister inom oral protetik

Nio personer står uppradade och ler in i kameran med blomsterkvastar i handen.
Det var bara glada miner under examinationsdagen! Från vänster Per Tidehag (övertandläkare), Tina Thakrar, Simon Dahlgren (handledare Linköping), Eric Jensen, Bettina Beuttenmüller (övertandläkare), Christel Larsson (examinator), Pernilla Holmberg (övertandläkare), Catharina Göthberg (utbildningsansvarig för ST utbildningen), Maria Kassapidou (övertandläkare).

Hurra för tre lärorika, intressanta och fantastiskt roliga år av specialisttjänstgöring vid Odontologiska Institutionen. Med ett stort leende på läpparna examinerades Tina Thakrar och Eric Jensen. Nu kan de titulera sig specialisttandläkare inom oral protetik. ”Det känns helt fantastiskt och jag är så himla glad”, säger Tina efter en intensiv dag.

Det var som nummer 214 och 215 Tina och Erik examinerades från Odontologiska Institutionen. Nöjda, glada och lite tagna av examensdagens festliga inramning ansluter de nu till den kompetensrika skara specialister som examinerats före dem. De är nu en del av en svindlande fin specialisttradition vid Odontologiska institutionen i Jönköping.

Stort engagemang och kompetenta handledare

- Det har varit tre väldigt lärorika och intressanta år. Det bästa har varit balansen mellan klinik och teori, det multidisciplinära samarbetet och framförallt att jag har haft förmånen att bli handledd av så fantastiskt kompetenta människor. Allt har varit så himla bra! Det finns ett stort engagemang kring ST-utbildning inom Odontologiska Institutionen i Jönköping, beskriver Tina.

Erik är inte sen att instämma i att upplägget med teori och klinik fungerat bra. En klinisk del han har bedrivit i Linköping.

- Det har fungerat jättebra och jag har haft en väldigt bra handledare även i Linköping. Jag är mycket nöjd med åren som helhet. Roligt att få knyta ihop en så fin utbildning med en dag som den här.

En röd tråd genom hela utbildningen

Samtidigt som glädjeämnen är många har det också funnits utmaningar under åren. Något de båda kan titta tillbaka på och vara tacksamma över efter den belönade examinationen.

- Stundtals har det varit en väldigt hög arbetsbelastning. Det är mycket som ska rymmas i en utbildning beskriver Erik och får medhåll av Tina.

- Det har varit väldigt mycket att göra och vi har haft press på oss, men det har varit på ett bra sätt och vi tar med oss mycket ifrån det. Det har varit en röd tråd genom allt vi gjort.

Vad händer nu?

- Jag har fått ett nytt jobb på Eastmaninstitutet i Stockholm. Men först ska jag vara lite ledig, säger Tina.

- Och jag ska fortsätta mitt jobb i Linköping. Jag har bokade patienter direkt efter idag, ler Erik.

Examinator var Christel Larsson, specialist i oral protetik och docent vid Malmö universitet.